رومیان ۱۵‏:‏۱‏-‏۳۳

  • همچون مسیح یکدیگر را بپذیرید ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • پولُس،‏ خدمتگزار غیریهودیان ‏(‏۱۴-‏۲۱‏)‏

  • برنامهٔ سفر پولُس ‏(‏۲۲-‏۳۳‏)‏

۱۵  اما ما که قوی هستیم،‏ باید ضعف‌های ناتوانان را متحمّل شویم و به دنبال خشنودی خود نباشیم.‏ ۲  بیایید هر یک از ما همسایهٔ* خود را در آنچه برای او مفید است،‏ خشنود سازد و به این ترتیب او را بنا کند؛‏ ۳  زیرا حتی مسیح نیز به دنبال خشنودی خود نبود،‏ چنان که نوشته شده است:‏ «اهانت‌های کسانی را که به تو اهانت می‌کنند،‏ متحمّل شده‌ام.‏» ۴  در واقع هر آنچه در گذشته نوشته شد،‏ برای تعلیم ما بوده است و به ما امید می‌بخشد؛‏ زیرا این نوشته‌های مقدّس به ما دلگرمی می‌دهد و همچنین ما را یاری می‌کند تا پایدار بمانیم.‏ ۵  اکنون خدایی که پایداری و دلگرمی می‌بخشد،‏ شما را یاری رسانَد تا در میان خود همان طرز فکری را داشته باشید که مسیحْ عیسی داشت.‏ ۶  آنگاه همهٔ شما خواهید توانست یکدل و یکزبان،‏ خدا و پدر سَرورمان عیسی مسیح را تمجید کنید.‏ ۷  پس همان طور که مسیح شما را پذیرفت،‏ شما نیز یکدیگر را برای جلال خدا بپذیرید؛‏ ۸  زیرا به شما می‌گویم که مسیح خدمتگزار یهودیان* شد تا درستی گفته‌های خدا و درستی وعده‌هایی را که او به پدرانشان داده بود،‏ ثابت کند.‏ ۹  او همچنین آمد تا غیریهودیان،‏ خدا را به خاطر رحمتش تمجید کنند.‏ چنان که نوشته شده است:‏ «از این رو،‏ من تو را در میان ملت‌ها آشکارا تصدیق خواهم کرد و در وصف نام تو سرودهای حمد خواهم سرایید.‏» ۱۰  بار دیگر می‌گوید:‏ «ای ملت‌ها،‏ با قوم او شادی کنید.‏» ۱۱  همچنین می‌گوید:‏ «ای همهٔ ملت‌ها،‏ یَهُوَه* را حمد و ستایش کنید و همهٔ قوم‌ها او را حمد و ستایش کنند!‏» ۱۲  اِشَعْیا نیز می‌گوید:‏ «ریشهٔ یِسای نمایان خواهد شد،‏ همان که برای حکمرانی بر ملت‌ها برخواهد خاست؛‏ ملت‌ها به او امید خواهند بست.‏» ۱۳  باشد که خدای امیدبخش،‏ با توکّلی که به او دارید،‏ شما را از شادی و آرامش کامل پر سازد تا امیدتان با قدرت روح‌القدس،‏ روزبه‌روز بیشتر شود.‏* ۱۴  حال ای برادران،‏ من خود کاملاً اطمینان دارم که شما خود نیز از نیکویی و شناخت کامل پر هستید و قادرید به یکدیگر پند دهید.‏* ۱۵  اما من در مورد چند موضوع،‏ با صراحت بیشتری به شما نوشته‌ام تا آن‌ها را بار دیگر به شما یادآوری کنم؛‏ زیرا خدا این لطف را به من عطا کرده است ۱۶  که خدمتگزار مسیحْ عیسی برای غیریهودیان باشم.‏ من به خدمت مقدّسِ بشارت خدا مشغولم تا غیریهودیان هدیه‌ای پسندیده برای خدا باشند؛‏ هدیه‌ای که با روح‌القدس تقدیس شده است.‏ ۱۷  بنابراین،‏ من که یکی از پیروان مسیحْ عیسی هستم،‏ به خدمتی که برای خدا انجام می‌دهم،‏ افتخار می‌کنم؛‏ ۱۸  زیرا به خود اجازه نمی‌دهم که در مورد چیزی سخن بگویم،‏ جز آنچه مسیح از طریق من برای مطیع ساختن غیریهودیان کرده است.‏ او این کار را از طریق گفته‌ها و اعمال من،‏ ۱۹  همچنین به قدرت نشانه‌ها و معجزات* و به نیروی روح خدا انجام داده است.‏ در نتیجه توانسته‌ام از اورشلیم تا ایالت ایلیریکوم را دور زده،‏ به طور کامل در مورد مسیح بشارت دهم.‏ ۲۰  من این را هدف خود ساختم تا در جایی که نام مسیح شناخته شده است،‏ بشارت را اعلام نکنم،‏ مبادا بر بنیادی بنا نمایم که کسی دیگر نهاده است.‏ ۲۱  چنان که نوشته شده است:‏ «آنانی که در مورد او بی‌اطلاع بودند،‏ خواهند دید و آنانی که نشنیده بودند،‏ خواهند فهمید.‏»‏ ۲۲  به همین دلیل،‏ بارها خواستم نزد شما بیایم،‏ ولی موفق نشدم.‏ ۲۳  اما حال،‏ دیگر در این منطقه‌ها جایی نیست که در آن موعظه نکرده باشم و سال‌هاست* که مشتاق آمدن نزد شما هستم.‏ ۲۴  از این رو،‏ امیدوارم هنگام سفرم به اسپانیا،‏ از شما دیدار کنم و پس از این که مدتی از معاشرت با شما لذّت بردم،‏ شما مرا در راه سفرم به اسپانیا تا مسافتی بدرقه کنید.‏ ۲۵  اما اکنون عازم سفر به اورشلیم هستم تا به مقدّسانِ آنجا خدمت کنم؛‏ ۲۶  زیرا برادران در مقدونیه و اَخائیه با خشنودی،‏ بخشی از دارایی خود را به مقدّسانی که در اورشلیم در تنگدستی هستند،‏ اعانه کرده‌اند.‏ ۲۷  درست است که دادن این اعانات مایهٔ خشنودی این برادران بود،‏ اما در واقع آنان مدیون مقدّسان در اورشلیم بودند؛‏ زیرا اگر غیریهودیان در برکات روحانی آن مقدّسان سهیم شدند،‏ مدیونند که با اموال خود به ایشان خدمت کنند.‏ ۲۸  پس،‏ بعد از آن که این کار را به انجام رساندم و اطمینان حاصل کردم که این اعانه* به دست آنان رسیده است،‏ راهی اسپانیا خواهم شد و در سر راه از شما دیدن خواهم کرد.‏ ۲۹  علاوه بر این،‏ می‌دانم که وقتی نزد شما بیایم،‏ با برکات فراوان مسیح خواهم آمد.‏ ۳۰  اکنون ای برادران،‏ از طریق سَرورمان عیسی مسیح و محبتی که از روح سرچشمه می‌گیرد،‏ از شما خواهش می‌کنم که با سعی تمام برای من به درگاه خدا دعا کنید ۳۱  تا در یهودیه از دست بی‌ایمانان رهایی یابم و خدمتم در اورشلیم مورد قبول مقدّسانِ آنجا قرار گیرد.‏ ۳۲  پس اگر خواست خدا باشد،‏ با شادی نزد شما خواهم آمد و در کنار شما نیرویی تازه خواهم یافت.‏ ۳۳  خدایی که صلح و آرامش می‌بخشد،‏ با همهٔ شما باشد!‏ آمین.‏

پاورقی‌ها

‏«همسایه» ترجمهٔ واژه‌ای یونانی است که به مفهوم همنوع نیز می‌باشد.‏
تحت‌اللفظی:‏ «ختنه‌شدگان».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «از امید لبریز شوید».‏
یا:‏ «آموزش دهید».‏
یا:‏ «عجایب؛‏ آیات».‏
یا احتمالاً:‏ «چند سال است».‏
تحت‌اللفظی:‏ «ثمره».‏