رومیان ۱‏:‏۱‏-‏۳۲

  • سلام‌ها ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • اشتیاق پولُس برای دیدار از برادران در روم ‏(‏۸-‏۱۵‏)‏

  • ‏«انسانِ درستکار به سبب ایمانش حیات خواهد داشت» ‏(‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏

  • خدانشناسان عذر و بهانه‌ای ندارند ‏(‏۱۸-‏۳۲‏)‏

    • صفات خدا در آفرینش قابل مشاهده است ‏(‏۲۰‏)‏

۱  از طرف پولُس،‏ غلام مسیحْ عیسی که به عنوان رسول فراخوانده شده و برای اعلام بشارت خدا منصوب گردیده است.‏ ۲  خدا از پیش،‏ وعدهٔ این بشارت را از طریق انبیای خود،‏ در نوشته‌های مقدّس داده بود.‏ ۳  این بشارت در مورد پسر اوست که همچون انسانی* از نسل داوود به دنیا آمد،‏ ۴  اما با رستاخیز از میان مردگان،‏ به قدرت الٰهی و از طریق روح قدّوسیت نشان داده شد که پسر خداست.‏ او همان سَرورمان عیسی مسیح است.‏ ۵  از طریق او لطف الٰهی و رسالتی نصیب ما شده است تا مردم را از میان همهٔ قوم‌ها به ایمان و اطاعت برای جلال نام او فراخوانیم.‏ ۶  شما نیز از میان همین قوم‌ها فراخوانده شده‌اید تا از آنِ عیسی مسیح باشید.‏ ۷  آری،‏ از طرف من به همهٔ شما عزیزان خدا در روم که فراخوانده شده‌اید تا از مقدّسان باشید:‏ لطف و آرامش از طرف پدرمان خدا و سَرورمان عیسی مسیح با شما باد!‏ ۸  پیش از هر چیز،‏ خدای خود را از طریق عیسی مسیح از بابت همهٔ شما شکر می‌کنم؛‏ زیرا شهرت ایمان شما در سراسر دنیا پیچیده است.‏ ۹  خدا شاهد است که چگونه بی‌وقفه در دعاهای خود از شما یاد می‌کنم؛‏ خدایی که او را با تمام وجودم* خدمت* می‌نمایم و در مورد پسرش بشارت می‌دهم.‏ ۱۰  از خدا تمنا می‌کنم که اگر ممکن باشد و بخواهد،‏ سرانجام نزد شما بیایم؛‏ ۱۱  زیرا مشتاق دیدار شما هستم تا بتوانم عطیه‌ای روحانی به شما تقدیم کنم و شما را با آن استوار سازم،‏ ۱۲  یا در واقع،‏ هم من و هم شما بتوانیم از ایمان یکدیگر متقابلاً تشویق گردیم.‏ ۱۳  ای برادران،‏ می‌خواهم بدانید که بارها قصد داشته‌ام نزد شما بیایم،‏ اما هر بار چیزی مانع من شده است.‏ در واقع می‌خواستم نزدتان بیایم تا در میان شما نیز ثمراتی حاصل کنم؛‏ چنان که در میان قوم‌های دیگر کرده‌ام.‏ ۱۴  من خود را مدیون می‌دانم،‏ چه به یونانیان و چه به بیگانگان،‏* چه به خردمندان و چه به نادانان.‏ ۱۵  پس مشتاقم بشارت را همچنین به شما که در روم هستید،‏ اعلام کنم؛‏ ۱۶  زیرا از بشارت دادن شرمسار نیستم؛‏ چون بشارت در واقع قدرت خداست برای نجات هر که ایمان بیاورد،‏ نخست برای یهودیان و سپس برای یونانیان؛‏ ۱۷  زیرا کسانی که ایمان دارند می‌بینند که خدا عدالت* خود را از طریق بشارت آشکار می‌سازد و این امر ایمانشان را تقویت می‌کند،‏ چنان که نوشته شده است:‏ «انسانِ درستکار* به سبب ایمانش حیات خواهد داشت.‏»‏ ۱۸  غضب خدا از آسمان بر ضدّ همهٔ اعمالی می‌آید که در نظر او ناپسند و شریرانه است؛‏ اعمال کسانی که با شرارتِ خود مانع آشکار شدن حقیقت می‌شوند؛‏ ۱۹  زیرا آنچه را که می‌توان در مورد خدا دانست کاملاً بر آنان آشکار است،‏ چون خدا آن را برایشان روشن ساخته است.‏ ۲۰  آری،‏ صفات نادیدنی خدا،‏ حتی قدرت ابدی و الوهیّت او* از زمان آفرینش دنیا به‌روشنی قابل مشاهده بوده است و همگان می‌توانند از طریق آنچه آفریده شده است،‏ آن‌ها را دریابند.‏ از این رو،‏ هیچ عذر و بهانه‌ای ندارند.‏ ۲۱  هرچند خدا را شناختند،‏ او را همچون خدا تمجید نکردند و او را شکر نگفتند،‏ بلکه عقل خود را در استدلال‌های خویش از دست دادند و دل‌های بی‌فهمشان تاریک گشت.‏ ۲۲  آنان با این که ادعای خردمندی می‌کردند،‏ نادان و بی‌خرد شدند ۲۳  و به جای آن که خدای غیرفانی را جلال دهند،‏ تمثال‌هایی از انسان فانی،‏ پرندگان،‏ چهارپایان و خزندگان را تمجید کردند.‏ ۲۴  پس خدا آنان را مطابق شهوات دل ایشان،‏ به حال خود رها کرد تا به هر ناپاکی‌ای دست بزنند و بدن‌هایشان را بی‌حرمت سازند.‏ ۲۵  آنان حقیقت خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوق را به جای خالق پرستش و خدمت* نمودند؛‏ خالقی که تا ابد شایستهٔ حمد و ستایش است.‏ آمین.‏ ۲۶  به همین خاطر،‏ خدا آنان را در شهوات عنان‌گسیخته‌شان به حال خود رها کرد؛‏ به طوری که حتی زنانشان به جای آمیزش طبیعی،‏ به آمیزش غیرطبیعی روی آوردند.‏ ۲۷  به همین شکل،‏ مردان آمیزش طبیعی با زنان را ترک کردند و در آتش شهوتی که نسبت به یکدیگر داشتند سوختند،‏ مرد با مرد مرتکب اعمال قبیح شده،‏ سزای رفتار زشتشان را به طور کامل در خود دیدند.‏ ۲۸  از آنجا که به شناخت خدا اهمیت ندادند،‏ خدا ایشان را در افکاری که مورد پسند او نیست رها کرد تا مرتکب اعمال زشت و ناشایست شوند.‏ ۲۹  آنان پر از هر گونه بدکاری،‏ شرارت،‏ طمع و بدی هستند؛‏ پر از حسد،‏ قتل،‏ نزاع،‏ فریب و بدخواهی.‏ همچنین شایعه‌ساز،‏* ۳۰  بدگو،‏ متنفر از خدا،‏ گستاخ،‏ متکبّر و خودستا هستند.‏ برای صدمه زدن به دیگران توطئه می‌چینند و از والدین خود نافرمانی می‌کنند.‏ ۳۱  همچنین بی‌فهم،‏ عهدشکن،‏ بی‌عاطفه و بی‌رحمند.‏ ۳۲  البته آنان به‌خوبی از حکم عادلانهٔ خدا آگاهند–‏یعنی می‌دانند کسانی که چنین اعمالی را پیشه می‌کنند،‏ سزاوار مرگند–‏با این حال،‏ نه تنها خود به این اعمال ادامه می‌دهند،‏ بلکه کسانی را که این اعمال را پیشه می‌کنند نیز مورد تأیید قرار می‌دهند.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «بر حسب جسم».‏
تحت‌اللفظی:‏ «روح»؛‏ به یونانی پنویْما.‏
تحت‌اللفظی:‏ «خدمت مقدّس».‏
یا:‏ «غیریونانیان»؛‏ تحت‌اللفظی:‏ «بَربَرها».‏
یا:‏ «معیارهای درست».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «حتی قدرت ابدی او و این که او حقیقتاً خداست».‏
تحت‌اللفظی:‏ «خدمت مقدّس».‏
یا:‏ «کسانی که غیبت می‌کنند».‏