تیتوس ۳‏:‏۱‏-‏۱۵

  • اطاعت و فرمانبرداری بجا ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • آماده برای نیکوکاری ‏(‏۴-‏۸‏)‏

  • پرهیز از جروبحث‌های احمقانه و عوامل تفرقه ‏(‏۹-‏۱۱‏)‏

  • راهنمایی‌های شخصی و سلام‌ها ‏(‏۱۲-‏۱۵‏)‏

۳  به آنان مرتباً یادآور شو که از حکومت‌ها و حکمرانان فرمانبرداری و اطاعت کنند و آمادهٔ هر کار نیکو باشند.‏ ۲  یادآور شو که از هیچ کس بدگویی نکنند و ستیزه‌جو نباشند،‏ بلکه معقول بوده،‏ با همهٔ مردم با کمال ملایمت رفتار کنند؛‏ ۳  زیرا ما نیز زمانی نادان،‏ نامطیع،‏ گمراه و بردهٔ انواع تمایلات و لذّت‌ها بودیم.‏ زندگی‌مان غرق بدی و حسادت بود.‏ سزاوار نفرت مردم بودیم و خود متنفر از یکدیگر.‏ ۴  اما زمانی رسید که نجات‌دهندهٔ ما خدا مهربانی خود و محبتش به انسان‌ها را آشکار ساخت ۵  و ما را نجات بخشید–‏البته نه به دلیل هیچ یک از اعمال درست* ما،‏ بلکه از روی رحمتش–‏او با پاکیزه ساختن ما،‏ به ما زندگی بخشید و با روح‌القدس،‏ ما را تازه ساخت و به این شکل ما را نجات داد.‏ ۶  خدا روح‌القدس را از طریق نجات‌دهنده‌مان عیسی مسیح به‌سخاوت* بر ما ریخت ۷  تا پس از این که از طریق لطف او درستکار* شمرده شدیم،‏ بتوانیم مطابق امیدمان وارث زندگی جاودان شویم.‏ ۸  این کلام درخور اعتماد است و من می‌خواهم که بر این امور مرتباً تأکید کنی تا کسانی که به خدا ایمان آورده‌اند،‏ بتوانند توجه خود را به نیکوکاری معطوف کنند.‏ این امور برای همگان خوب و مفید است.‏ ۹  اما از جروبحث‌های احمقانه،‏ کندوکاو در شجره‌نامه‌ها،‏ مشاجره‌ها و جدال بر سر شریعت پرهیز کن؛‏ زیرا بی‌فایده و بیهوده است.‏ ۱۰  به کسی که عامل تفرقه باشد،‏ یک بار تذکر* بده و بعد از تذکر دوم اگر باز هم سخنت را به گوش نگرفت،‏ با او قطع رابطه کن؛‏ ۱۱  زیرا چنین شخصی از راه راست منحرف شده و خود را با گناهانش محکوم کرده است.‏ ۱۲  هنگامی که آرتِماس یا تیخیکوس را نزد تو فرستادم،‏ بکوش تا هر چه زودتر نزد من به نیکوپولیس بیایی؛‏ چون تصمیم گرفته‌ام زمستان را در آنجا بگذرانم.‏ ۱۳  تا حد امکان،‏ تمام مایحتاج سفر زیناس که قانوندان است و آپولُس را فراهم کن.‏ ۱۴  هم‌ایمانانمان نیز باید بیاموزند که به اعمال نیکو مشغول باشند تا نیازهای ضروری یکدیگر را برآورده سازند و خادمانی بی‌ثمر* نباشند.‏ ۱۵  همهٔ آنانی که با من هستند به تو سلام می‌رسانند.‏ سلام مرا به هم‌ایمانانی که ما را دوست می‌دارند،‏* برسان.‏ لطف خدا با همهٔ شما باد!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «عادلانهٔ».‏
یا:‏ «به فراوانی».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «هشدار».‏
یا:‏ «بی‌فایده».‏
به یونانی فیلِئو؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «محبت».‏