تیتوس ۱‏:‏۱‏-‏۱۶

  • سلام‌ها ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • تیتوس پیرانی را در کِرِت منصوب می‌کند ‏(‏۵-‏۹‏)‏

  • سرکشان را توبیخ کن ‏(‏۱۰-‏۱۶‏)‏

۱  از طرف پولُس که غلام خدا و رسول عیسی مسیح است و هماهنگ با ایمان برگزیدگان خدا و شناخت دقیقِ حقیقت خدمت می‌کند.‏ این حقیقت شامل وقفمان به خدا* ۲  و بر پایهٔ امید به زندگی جاودانی است.‏ خدا که غیرممکن است* دروغ بگوید،‏ این زندگی جاودانی را از گذشته‌های دور وعده داده است.‏ ۳  در عین حال،‏ در زمان مقرّر خویش کلام خود را از طریق موعظه آشکار کرد؛‏ موعظه‌ای که مطابق فرمان نجات‌دهنده‌مان خدا به من سپرده شد.‏ ۴  به تیتوس،‏ فرزند راستین و هم‌ایمانم:‏ لطف و آرامش از جانب پدرمان خدا و نجات‌دهنده‌مان مسیحْ عیسی با تو باد!‏ ۵  تو را در جزیرهٔ کِرِت باقی گذاشتم تا بقیهٔ نابسامانی‌ها را سامان دهی* و پیرانی را در هر شهر منصوب کنی.‏ پس همان طور که تو را راهنمایی کردم،‏ ۶  پیر جماعت باید مردی* مبرّا از اتهام باشد،‏ نباید بیش از یک زن داشته باشد،‏ همچنین فرزندانش باید باایمان باشند،‏ نه متهم به بی‌بندوباری* یا سرکشی؛‏ ۷  زیرا سرپرست جماعت،‏ کارگزار* خداست و باید از اتهام مبرّا باشد.‏ همچنین خودرأی،‏ زودخشم،‏ میگسار و خشونت‌طلب نبوده،‏ با حرص و فریب در پی منافع خود نباشد،‏ ۸  بلکه باید مهمان‌نواز،‏ دوستدار نیکویی،‏ فهمیده،‏* درستکار،‏* وفادار و خویشتندار باشد.‏ ۹  او باید در به‌کارگیری هنر تعلیم به کلام راستی* پای‌بند بماند تا بتواند دیگران را بر پایهٔ آن تعلیم صحیح،‏* تشویق کند* و نیز کسانی را که با آن مخالفت می‌کنند،‏ توبیخ نماید.‏ ۱۰  زیرا در آنجا،‏ بسیاری سرکش،‏ بیهوده‌گو و فریبکارند،‏ به‌خصوص آنانی که بر موضوع ختنه پافشاری می‌کنند.‏ ۱۱  لازم است دهان آنان بسته شود؛‏ زیرا همین‌ها هستند که با فریبکاری در پی منافع خویشند و در نتیجه با تعالیمی که جایز نیست،‏ ایمان خانواده‌ها را نابود می‌کنند.‏ ۱۲  یکی از پیامبران* خودشان گفته است:‏ «اهالی کِرِت همواره دروغ می‌گویند و جانورانی وحشی و بیکاره‌هایی شکم‌پرورند.‏»‏ ۱۳  این شهادت راست است.‏ پس همچنان سخت توبیخشان کن تا از سلامتِ ایمان برخوردار شوند ۱۴  و به افسانه‌های یهود و احکام کسانی که از حقیقت روی می‌گردانند،‏ توجه نکنند.‏ ۱۵  برای پاکان همه چیز پاک است،‏ اما برای افراد ناپاک و بی‌ایمان هیچ چیز پاک نیست؛‏ زیرا هم ذهنشان و هم وجدانشان ناپاک است.‏ ۱۶  آنان پیش مردم دَم از خداشناسی می‌زنند،‏ اما با اعمالشان او را انکار می‌کنند.‏ ایشان نافرمان و نفرت‌انگیزند و برای انجام دادن هر گونه کار نیکو فاقد صلاحیت.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «وقف به خدا».‏
تحت‌اللفظی:‏ «نمی‌تواند».‏
یا:‏ «کارهای ناتمام را به انجام رسانی».‏
تحت‌اللفظی:‏ «اگر مردی هست که».‏
یا:‏ «وحشی‌گری».‏
یا:‏ «مباشر»؛‏ منظور خدمتگزاری است که سرپرستی امور خانهٔ ارباب خود را بر عهده دارد.‏
یا:‏ «معقول؛‏ خردمند».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «پیام درخور اعتماد».‏
یا:‏ «سالم؛‏ مفید».‏
یا:‏ «پند دهد».‏
اِپیمِنیدِس،‏ اهل کِرِت،‏ شاعر قرن ششم قبل از میلاد.‏