اِفِسُسیان ۵‏:‏۱‏-‏۳۳

  • گفتار و رفتاری شایستهٔ قوم خدا ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • همچون فرزندانِ نور رفتار کنید ‏(‏۶-‏۱۴‏)‏

  • با روح‌القدس پر شوید ‏(‏۱۵-‏۲۰‏)‏

    • از وقت خود به بهترین نحو استفاده کنید ‏(‏۱۶‏)‏

  • پندهایی به شوهران و زنان ‏(‏۲۱-‏۳۳‏)‏

۵  پس همچون فرزندانی عزیز،‏ از خدا سرمشق بگیرید ۲  و با محبت رفتار کنید،‏ درست همان طور که مسیح هم به ما* محبت کرد و خود را در راه ما* همچون قربانی و هدیه‌ای خوشبو به خدا تقدیم نمود.‏ ۳  باشد که آن گونه که شایستهٔ قوم خداست،‏* در میان شما از اعمال نامشروع جنسی* و هر گونه ناپاکی یا طمع،‏ حتی سخنی نیز به میان نیاید.‏ ۴  رفتار شرم‌آور،‏ بیهوده‌گویی و شوخی‌های زشت نیز به هیچ وجه شایسته نیست،‏ به جای آن باید با زبان خود خدا را شکر گفت؛‏ ۵  زیرا شما این را می‌دانید و خود تشخیص داده‌اید که اشخاصی که مرتکب اعمال نامشروع جنسی* یا ناپاکی یا طمعکاری که بت‌پرستی است،‏ می‌شوند،‏ هیچ میراثی از پادشاهی مسیح و خدا نمی‌برند.‏ ۶  پس مگذارید هیچ کس شما را با سخنان بیهوده* فریب دهد؛‏ زیرا به خاطر چنین گناهانی است که غضب خدا بر سرکشان می‌آید.‏ ۷  از این رو،‏ با آنان شریک مشوید.‏ ۸  شما نیز زمانی تاریکی بودید،‏ اما حال در اتحاد با سَرور،‏ نور هستید.‏ پس همچون فرزندانِ نور رفتار کنید؛‏ ۹  زیرا ثمرهٔ نور،‏ هر گونه نیکویی،‏ درستی* و راستی است.‏ ۱۰  همواره اطمینان حاصل کنید که چه چیز مایهٔ خشنودی خداوند* است.‏ ۱۱  دیگر در کارهای بی‌ثمر که به تاریکی تعلّق دارد،‏ شرکت مکنید،‏ بلکه ماهیت آن‌ها را برملا سازید.‏ ۱۲  حتی به زبان آوردن کارهایی که آنان در نهان انجام می‌دهند،‏ شرم‌آور است.‏ ۱۳  اما هر چه در معرض نور برملا* گردد،‏ آشکارا دیده می‌شود؛‏ زیرا هر آنچه آشکار می‌شود،‏ همچون نور روشن می‌گردد.‏ ۱۴  از این رو،‏ گفته شده است:‏ «ای تو که در خوابی،‏ بیدار شو و از میان مردگان برخیز و مسیح بر تو خواهد تابید.‏»‏ ۱۵  پس بسیار مراقب باشید که چگونه رفتار می‌کنید و رفتارتان نه همچون نادانان،‏ بلکه همچون خردمندان باشد.‏ ۱۶  از وقت خود به بهترین نحو استفاده کنید؛‏* زیرا این روزها،‏ روزهای بدی است.‏ ۱۷  پس دیگر نادان* مباشید،‏ بلکه در همه حال دریابید که خواست یَهُوَه* چیست.‏ ۱۸  همچنین مست شراب مشوید که به بی‌بندوباری می‌انجامد،‏ بلکه با روح‌القدس پر شوید.‏ ۱۹  با یکدیگر* با مزامیر و با سرودهای حمد و پرستش* سخن بگویید و از صمیم دل برای یَهُوَه* بسرایید و او را تمجید کنید.‏ ۲۰  همواره پدرمان خدا را به نام سَرورمان عیسی مسیح برای همه چیز شکر گویید.‏ ۲۱  به خاطر حرمتی که برای مسیح قائلید،‏ مطیع* یکدیگر باشید.‏ ۲۲  ای زنان،‏ همان طور که مطیع* سَرور هستید،‏ مطیع* شوهران خود نیز باشید؛‏ ۲۳  زیرا شوهر سَرِ زن خویش است،‏ چنان که مسیح سَرِ جماعت است و اوست نجات‌دهندهٔ این بدن.‏* ۲۴  در واقع،‏ همان طور که جماعت مطیع* مسیح است،‏ زنان نیز باید در همه چیز مطیع* شوهران خود باشند.‏ ۲۵  ای شوهران،‏ پیوسته به زنان خود محبت کنید،‏ همان طور که مسیح نیز به جماعت محبت کرد و جان خود را برای آن داد ۲۶  تا آن را با آبِ کلام خدا پاک سازد و بدین گونه آن را تقدیس کند ۲۷  و جماعتی شکوهمند برای خود مهیا سازد؛‏ جماعتی بدون هیچ لکه،‏ چین و چروک یا نقص‌هایی از این گونه،‏ بلکه مقدّس و بی‌عیب.‏ ۲۸  به همین ترتیب،‏ شوهران باید به زنان خود همچون بدن خود محبت کنند.‏ مردی که به زن خود محبت کند،‏ به خود محبت کرده است؛‏ ۲۹  زیرا هیچ مردی هرگز از بدن* خود نفرت نداشته است،‏ بلکه به آن خوراک می‌دهد و آن را عزیز می‌دارد،‏ درست به همان گونه که مسیح با جماعت عمل می‌کند،‏ ۳۰  چون ما اعضای بدن او هستیم.‏ ۳۱  ‏«به همین دلیل،‏ مرد پدر و مادر خود را ترک می‌کند و به زن خود می‌پیوندد* و آن دو یک تن خواهند شد.‏» ۳۲  این راز مقدّس بسیار عمیق و پراهمیت است.‏ البته در اینجا در مورد مسیح و جماعت سخن می‌گویم.‏ ۳۳  با این حال،‏ هر یک از شما باید به زن خود همچون خویشتن محبت کند و زن نیز باید عمیقاً به شوهر خود احترام بگذارد.‏

پاورقی‌ها

یا احتمالاً:‏ «شما».‏
یا احتمالاً:‏ «شما».‏
تحت‌اللفظی:‏ «انسان‌های مقدّس است».‏
به یونانی پُرنیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «استدلال‌های پوچ».‏
یا:‏ «عدالت».‏
یا احتمالاً:‏ «سَرور»؛‏ به یونانی کوریئوس.‏
یا:‏ «توبیخ».‏
تحت‌اللفظی:‏ «وقت تعیین‌شده را بخرید».‏
یا:‏ «نامعقول».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا احتمالاً:‏ «با خود».‏
تحت‌اللفظی:‏ «روحانی».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «تسلیم؛‏ فرمانبردار».‏
یا:‏ «تسلیم؛‏ فرمانبردار».‏
یا:‏ «تسلیم؛‏ فرمانبردار».‏
منظور جماعت است.‏
یا:‏ «تسلیم؛‏ فرمانبردار».‏
یا:‏ «تسلیم؛‏ فرمانبردار».‏
تحت‌اللفظی:‏ «جسم».‏
در اینجا واژه‌ای یونانی به کار رفته است که به معنی «محکم چسبیدن» است؛‏ مانند دو چیز که با چسب به هم چسبانده باشند.‏