اِفِسُسیان ۳‏:‏۱‏-‏۲۱

  • راز مقدّس شامل غیریهودیان نیز می‌شود ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

    • غیریهودیان هم‌ارث با مسیحند ‏(‏۶‏)‏

    • مقصود ابدی خدا ‏(‏۱۱‏)‏

  • دعا برای اِفِسُسیان برای درک ابعاد حقیقت ‏(‏۱۴-‏۲۱‏)‏

۳  از این رو،‏ من پولُس که به خاطر مسیحْ عیسی در راه خدمت به شما غیریهودیان،‏ زندانی هستم .‏ .‏ .‏* ۲  یقیناً شنیده‌اید که این مسئولیت به من سپرده شده است تا شما را برای بهره‌مند شدن از لطف خدا یاری رسانم.‏ ۳  آری،‏ همان طور که پیش از این به طور مختصر برایتان نوشتم،‏ راز مقدّس از طریق مکاشفه‌ای بر من آشکار شد.‏ ۴  پس وقتی این را می‌خوانید،‏ می‌توانید پی ببرید که من تا چه اندازه راز مقدّس مسیح را درک کرده‌ام.‏ ۵  این راز،‏ آن طور که اکنون از طریق روح بر رسولان و انبیای مقدّس خدا آشکار شده است،‏ در نسل‌های گذشته بر انسان‌ها آشکار نشده بود.‏ ۶  راز مقدّس این است که غیریهودیان در اتحاد با مسیحْ عیسی و از طریق بشارت،‏ هم‌ارث و اعضای یک بدن بوده،‏ با ما در آن وعده شریکند.‏ ۷  من به لطف خدا خدمتگزار آن راز شده‌ام.‏ او لطف خود را همچون هدیه‌ای از طریق اِعمال قدرتش به من داده است.‏ ۸  هرچند که من در میان همهٔ مقدّسان کوچک‌تر از کوچک‌ترین هستم،‏ این لطف به من عطا شد که به غیریهودیان در مورد ثروت بی‌حدوحصر مسیح بشارت دهم ۹  و برای همه روشن سازم که راز مقدّس چگونه به اجرا گذاشته می‌شود؛‏ رازی که طی اعصار گذشته نزد خدایی که همه چیز را آفرید،‏ پنهان شده بود.‏ ۱۰  به چه علّت؟‏ به این علّت که اکنون از طریق جماعت،‏ جنبه‌های بسیار گوناگون حکمت خدا بر حکومت‌ها و قدرت‌هایی که در جایگاه‌های آسمانی هستند،‏ آشکار شود.‏ ۱۱  این مطابق با مقصود ابدی اوست که در نظر داشت آن را در مورد مسیح،‏ یعنی سَرورمان عیسی به تحقق برساند؛‏ ۱۲  کسی که توسط او و از طریق ایمانمان به او می‌توانیم با چنین آزادی‌ای* سخن بگوییم و با اطمینان به درگاه خدا نزدیک شویم.‏ ۱۳  پس،‏ از شما خواهش می‌کنم که از این مصیبت‌هایی که در راه خدمت به شما می‌کشم،‏ دلسرد مشوید؛‏ در واقع این‌ها باید مایهٔ افتخار شما باشد.‏ ۱۴  از این رو،‏ در برابر پدری زانو می‌زنم که ۱۵  هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین نام* خود را مدیون اوست.‏ ۱۶  دعا می‌کنم تا او که دارای جلال فراوان است،‏ باطن شما را به قدرت روح خود نیرومند سازد.‏ ۱۷  همچنین دعا می‌کنم که مسیح از طریق ایمانتان در دل شما جای گیرد و محبت خود را نیز حفظ کنید.‏ باشد که در ایمان ریشه کرده،‏ بر شالودهٔ آن استوار گردید ۱۸  تا همراه با تمام مقدّسان بتوانید عرض،‏ طول،‏ بلندی و عمق حقیقت را به‌خوبی دریابید ۱۹  و به محبت مسیح که فراتر از شناخت است،‏ پی ببرید.‏ به این ترتیب،‏ با تمام بخشش‌های کامل خدا پر خواهید شد.‏ ۲۰  حال جلال بر او باد که با قدرت خود که در ما عمل می‌کند،‏ می‌تواند فوق‌العاده بیشتر از آنچه بخواهیم یا تصوّر کنیم،‏ برایمان انجام دهد!‏ ۲۱  آری،‏ از طریق جماعت و توسط مسیحْ عیسی جلال بر او باد تا ابد و طی همهٔ نسل‌ها!‏ آمین.‏

پاورقی‌ها

در اینجا پولُس جملهٔ خود را به پایان نمی‌رساند و ظاهراً مطلب را در آیهٔ ۱۴ ادامه می‌دهد.‏
یا:‏ «آزادی در گفتار»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «آزادی در گفتار».‏
یا:‏ «وجود».‏