اِفِسُسیان ۲‏:‏۱‏-‏۲۲

  • زنده ساختن با مسیح ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • نابودی دیوار جدایی ‏(‏۱۱-‏۲۲‏)‏

۲  به علاوه،‏ خدا شما را که به سبب نافرمانی‌ها و گناهان خود مرده بودید،‏ زنده ساخت.‏ ۲  شما در گذشته در طریق این دنیا گام برمی‌داشتید و از آن حاکمی که بر هوا اقتدار دارد،‏ پیروی می‌کردید.‏ این هوا همان روحی است که اکنون در سرکشان عمل می‌کند.‏ ۳  ما نیز همگی مانند آنان زمانی بر طبق امیال نفسانی خود رفتار می‌کردیم و مطابق خواهش نفس و افکار خود عمل می‌نمودیم و بنا به طبیعتمان همچون دیگران سزاوار غضب خدا* بودیم.‏ ۴  اما خدایی که در رحمت دولتمند است،‏ به خاطر محبت عظیمش به ما ۵  حتی زمانی که در نافرمانی‌های خود مرده بودیم،‏ ما را با مسیح زنده ساخت–‏آری،‏ به لطف الٰهی بود که شما نجات یافته‌اید.‏ ۶  همچنین ما را که در اتحاد با مسیحْ عیسی هستیم،‏ زنده ساخت و در جایگاه‌های آسمانی نشاند ۷  تا در نظام* آینده،‏ لطف بی‌کران خود* را با بزرگواری به ما پیروان مسیحْ عیسی ابراز کند.‏ ۸  شما از طریق این لطف الٰهی از راه ایمان نجات یافته‌اید و این حاصل تلاش‌های شما نیست،‏ بلکه هدیهٔ خداست.‏ ۹  آری،‏ این نجات در نتیجهٔ اعمال شما نیست،‏ از این رو هیچ کس نمی‌تواند به خود فخر کند.‏ ۱۰  ما ساختهٔ دست خداییم* و در اتحاد با مسیحْ عیسی برای انجام دادن اعمال نیکو آفریده شده‌ایم؛‏ اعمالی که خدا از پیش برای ما مقرّر نمود تا آن‌ها را به جا آوریم.‏ ۱۱  پس شما که از نسل غیریهودیان هستید،‏ به یاد داشته باشید که در گذشته کسانی که «ختنه‌شده» خوانده می‌شدند،‏ شما را «ختنه‌نشده» می‌نامیدند،‏ هرچند ختنهٔ آنان عملی جسمانی است و به دست انسان انجام شده است.‏ ۱۲  در آن زمان،‏ مسیح را نمی‌شناختید،‏ با ملت اسرائیل بیگانه بودید،‏ با عهدهایی که شامل وعدهٔ خداست،‏ آشنایی نداشتید؛‏ در واقع،‏ در این دنیا بی‌امید و بی‌خدا بودید.‏ ۱۳  اما شما که زمانی از خدا دور بودید،‏ حال در اتحاد با مسیح،‏ از طریق خون او به خدا نزدیک شده‌اید؛‏ ۱۴  زیرا مسیح پیوند صلح ماست،‏ کسی که این دو گروه را یکی کرده است.‏ او دیوار* جدایی را که میان آنان بود،‏ نابود کرد.‏ ۱۵  او عامل دشمنی،‏ یعنی شریعت و احکام و قوانین آن را از طریق بدن خود از میان برد تا هر دو گروه را در اتحاد با خود یک قوم جدید* سازد و صلح برقرار کند ۱۶  و هر دو گروه را از طریق تیر شکنجه* در یک بدن با خدا آشتی دهد؛‏ زیرا با مرگ خود آن عامل دشمنی را از میان برداشته بود.‏ ۱۷  او آمد و بشارت صلح را،‏ هم به شما که از خدا دور بودید و هم به کسانی که به خدا نزدیک بودند،‏ اعلام کرد؛‏ ۱۸  زیرا ما یعنی هر دو گروه از طریق او و توسط یک روح می‌توانیم به درگاه پدر نزدیک شویم.‏ ۱۹  پس شما دیگر غریبه و بیگانه نیستید،‏ بلکه تابعیتی همچون تابعیت مقدّسان دارید و عضو خانوادهٔ خدا هستید.‏ ۲۰  شما بر شالودهٔ رسولان و انبیا بنا شده‌اید که مسیحْ عیسی سنگ زاویهٔ زیربنای آن است.‏* ۲۱  تمام این بنا در اتحاد با او با هماهنگی به هم می‌پیوندد و به تدریج به صورت معبدی مقدّس برای یَهُوَه* بر پا می‌شود.‏ ۲۲  شما نیز در اتحاد با او،‏ با هم بنا می‌شوید و بدین گونه به صورت مکانی درمی‌آیید که خدا از طریق روح خود در آن ساکن است.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «همچون دیگران فرزندان غضب».‏
یا:‏ «نظام‌های؛‏ اعصار»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
تحت‌اللفظی:‏ «لطف بی‌قیاس و غنی خود».‏
یا:‏ «ما ثمرهٔ کار او هستیم».‏
کنایه از دیواری در معبد است که صحن یهودیان را از صحن غیریهودیان جدا می‌کرد.‏
تحت‌اللفظی:‏ «یک انسان نوین».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «سنگ زاویهٔ آن است».‏
این یکی از ۲۳۷ مرتبه‌ای است که نام خدا «یَهُوَه» در این ترجمه به کار رفته است؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏