اعمال ۶‏:‏۱‏-‏۱۵

  • برگزیدن هفت نیکنام ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • استیفان متهم به کفرگویی می‌شود ‏(‏۸-‏۱۵‏)‏

۶  در آن روزها،‏ زمانی که بر شمار شاگردان افزوده می‌شد،‏ یهودیان یونانی‌زبان از یهودیان عبری‌زبان شکایت کردند؛‏ زیرا بیوه‌زنانشان در تقسیم جیرهٔ روزانه نادیده گرفته می‌شدند.‏ ۲  پس آن دوازده نفر،‏ همهٔ شاگردان را فراخواندند و گفتند:‏ «برای ما درست نیست که به تقسیم غذا بین مردم مشغول باشیم و از تعلیم کلام خدا غافل بمانیم.‏ ۳  پس ای برادران،‏ از میان خود هفت مرد نیکنام و پر از روح و حکمت برگزینید،‏ تا ایشان را بر این امر ضروری بگماریم ۴  و اما ما خود را وقف دعا و خدمت کلام خواهیم کرد.‏» ۵  این گفته مورد رضایت همه واقع شد و آنان این افراد را برگزیدند:‏ استیفان که مردی پر از ایمان و روح‌القدس بود،‏ فیلیپُس،‏ پِروخُرُس،‏ نیکانور،‏ تیمون،‏ پَرمیناس و نیکولائوس اهل اَنطاکیه که به دین یهود گرویده بود.‏ ۶  آنگاه ایشان را نزد رسولان آوردند و رسولان نیز دعا کردند و سپس دست بر آنان گذاشتند.‏ ۷  پس کلام خدا همچنان گسترش می‌یافت و در اورشلیم بر شمار شاگردان همواره افزوده می‌شد و گروهی کثیر از کاهنان نیز ایمان آوردند.‏ ۸  استیفان که پر از لطف و قدرت الٰهی بود،‏ معجزات* و نشانه‌هایی عظیم در میان مردم به ظهور می‌رساند.‏ ۹  اما عده‌ای از کنیسه‌ای موسوم به «کنیسهٔ آزادشدگان» همراه شماری از اهالی قِیرَوان و اسکندریه و شماری نیز از کیلیکیه و آسیا* آمدند تا با استیفان مباحثه کنند.‏ ۱۰  اما نتوانستند با حکمت او و روحی که او را در سخن گفتن هدایت می‌کرد،‏ مقابله کنند.‏ ۱۱  پس مخفیانه عده‌ای را بر آن داشتند تا بگویند:‏ «ما شنیدیم که این مرد در مورد موسی و خدا سخنان کفرآمیز می‌گفت.‏» ۱۲  آنگاه مردم و ریش‌سفیدان و علمای دین را شوراندند و ناگاه بر سر او ریختند و او را به‌زور گرفته به سَنهِدرین* بردند.‏ ۱۳  همچنین شاهدان دروغین آوردند و آنان گفتند:‏ «این مرد از سخن گفتن بر ضدّ این مکان مقدّس و شریعت دست نمی‌کشد.‏ ۱۴  برای مثال،‏ شنیدیم که می‌گفت این عیسای ناصری،‏ این مکان را ویران خواهد کرد و رسومی را که موسی به ما سپرده است،‏ تغییر خواهد داد.‏»‏ ۱۵  در این میان،‏ تمام حاضرانِ سَنهِدرین به استیفان خیره شده بودند و دیدند که چهره‌اش مانند چهرهٔ فرشته است.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «آیات».‏
منظور ایالت آسیا است؛‏ به پاورقی اعمال ۲:‏۹ رجوع شود.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏