اعمال ۴‏:‏۱‏-‏۳۷

  • از پِطرُس و یوحنا بازخواست می‌شود ‏(‏۱-‏۴‏)‏

    • شمار مردانی که ایمان می‌آورند،‏ حدود ۵۰۰۰ نفر می‌شود ‏(‏۴‏)‏

  • محاکمه در مقابل سَنهِدرین ‏(‏۵-‏۲۲‏)‏

    • ‏‹نمی‌توانیم از سخن گفتن دست بکشیم› ‏(‏۲۰‏)‏

  • دعا برای شهامت ‏(‏۲۳-‏۳۱‏)‏

  • شاگردان دارایی‌هایشان را با هم سهیم می‌شوند ‏(‏۳۲-‏۳۷‏)‏

۴  در حالی که پِطرُس و یوحنا با مردم صحبت می‌کردند،‏ کاهنان،‏ ناظر معبد و صَدّوقیان* سر رسیدند.‏ ۲  آنان از این که رسولان به مردم تعلیم می‌دادند و آشکارا اعلام می‌کردند که عیسی رستاخیز یافته است،‏* خشمگین بودند.‏ ۳  از این رو،‏ آن دو را دستگیر و چون نزدیک غروب بود تا روز بعد حبس کردند.‏ ۴  اما بسیاری از کسانی که آن سخنرانی را شنیده بودند،‏ ایمان آوردند و شمار مردان به حدود ۵۰۰۰ نفر رسید.‏ ۵  روز بعد،‏ بزرگان قوم،‏ ریش‌سفیدان و علمای دین* در اورشلیم گرد هم آمدند.‏ ۶  حَنّاس یکی از سران کاهنان،‏ قیافا،‏ یوحنا،‏ اسکندر و همهٔ بستگان حَنّاس نیز در میانشان بودند.‏ ۷  آنان پِطرُس و یوحنا را مجبور کردند که در میانشان بایستند.‏ آنگاه از ایشان پرسیدند:‏ «به چه قدرتی یا به نام چه کسی این عمل را انجام دادید؟‏» ۸  سپس پِطرُس که از روح‌القدس پر شده بود،‏ گفت:‏ ‏«ای بزرگان قوم و ای ریش‌سفیدان،‏ ۹  اگر ما امروز به خاطر عملی خیر برای مردی معلول،‏ بازخواست می‌شویم و شما می‌خواهید بدانید چه کسی او را شفا بخشیده است،‏ ۱۰  پس باشد که همهٔ شما و همهٔ قوم اسرائیل بدانید که به نام عیسی مسیح ناصری،‏ این مرد اینجا سالم در مقابل شما ایستاده است؛‏ آری،‏ به نام وی که شما او را بر تیر اعدام کردید و خدا او را از مردگان برخیزانید.‏ ۱۱  اوست ‹آن سنگی که شما بنّایان به حساب نیاوردید و سنگِ سرِ زاویه* شده است.‏› ۱۲  به علاوه،‏ نجات از طریق هیچ کس دیگری میسر نیست؛‏ زیرا هیچ نام دیگری زیر آسمان به انسان‌ها داده نشده است که از طریق آن نجات یابیم.‏»‏ ۱۳  وقتی آنان دیدند که پِطرُس و یوحنا با چه صراحتی* سخن می‌گویند و دریافتند که مردانی درس‌نخوانده* و عامی هستند،‏ تعجب کردند و پی بردند که از همراهان عیسی بوده‌اند ۱۴  و چون می‌دیدند که آن مردِ شفایافته در کنار آن دو ایستاده است،‏ هیچ جوابی نتوانستند بدهند.‏ ۱۵  پس به آنان امر کردند که از سَنهِدرین* بیرون بروند و خود با یکدیگر به مشورت پرداختند ۱۶  و گفتند:‏ «با این مردان چه کنیم؟‏ زیرا حقیقتاً معجزه‌ای* چشمگیر از ایشان سر زده است که همهٔ ساکنان اورشلیم از آن آگاهند و ما نمی‌توانیم آن را انکار کنیم.‏ ۱۷  با این حال،‏ برای این که این خبر بیشتر در بین مردم پخش نشود،‏ بیایید آنان را تهدید کنیم که دیگر به این نام با کسی صحبت نکنند.‏»‏ ۱۸  آنگاه آن دو را فراخواندند و به آنان حکم کردند که هرگز به نام عیسی سخنی نگویند یا تعلیمی ندهند.‏ ۱۹  اما پِطرُس و یوحنا پاسخ دادند:‏ «خود قضاوت کنید؛‏ در چشم خدا کدام درست است،‏ اطاعت از شما یا اطاعت از خدا؟‏ ۲۰  چون ما نمی‌توانیم از سخن گفتن در مورد آنچه دیده و شنیده‌ایم،‏ دست بکشیم.‏» ۲۱  پس آن دو را بیشتر تهدید کردند و سپس آزاد ساختند،‏ چون هیچ دلیلی برای مجازاتشان نیافتند.‏ همچنین از مردم می‌ترسیدند؛‏ زیرا همهٔ مردم خدا را به سبب آنچه رخ داده بود،‏ تمجید می‌کردند.‏ ۲۲  آن مرد که با معجزه شفا یافته بود،‏ بیش از ۴۰ سال داشت.‏ ۲۳  پِطرُس و یوحنا پس از این که آزاد شدند،‏ نزد شاگردان دیگر رفتند و آنچه سران کاهنان و ریش‌سفیدان به ایشان گفته بودند،‏ نقل کردند.‏ ۲۴  آنان با شنیدن این سخنان،‏ یکصدا لب به دعا گشودند و گفتند:‏ ‏«ای خداوند متعال،‏* تو آفریدگاری،‏ آفریدگار آسمان،‏ زمین،‏ دریا و هر چه در آن‌هاست ۲۵  و تو از طریق روح‌القدس،‏ از زبان جد ما،‏ خادمت داوود گفتی:‏ ‹چرا قوم‌ها آشفته شده‌اند و ملت‌ها بر چیزهای باطل می‌اندیشند؟‏ ۲۶  پادشاهان زمین بر ضدّ یَهُوَه* و بر ضدّ مسح‌شدهٔ او* قد علم کردند و فرمانروایان بر ضدّ آنان گرد هم آمدند.‏› ۲۷  به‌راستی که در این شهر،‏ هیرودیس و پُنتیوس پیلاتُس با غیریهودیان و قوم اسرائیل بر ضدّ خادم مقدّس تو عیسی که او را مسح کردی،‏ همدست شدند ۲۸  تا آنچه را که به دست خویش و خواست خود از پیش مقرّر کرده بودی،‏ به تحقق رسانند.‏ ۲۹  حال ای یَهُوَه،‏* تهدیدهای آنان را بشنو و غلامان خود را یاری فرما تا با شهامتِ تمام پیوسته کلام تو را بیان کنند ۳۰  و دست شفابخش خود را دراز کن و از طریق نام خادم مقدّست عیسی،‏ نشانه‌ها و معجزات* به ظهور رسان.‏»‏ ۳۱  پس از دعای التماس‌آمیزِ* آنان،‏ مکانی که در آن گرد هم آمده بودند،‏ به لرزه در آمد و همگی از روح‌القدس پر شده،‏ کلام خدا را با شهامت بیان می‌کردند.‏ ۳۲  به علاوه،‏ همهٔ کسانی که ایمان آوردند با هم یک دل و یک جان بودند و هیچ یک از آنان دارایی خود را از آنِ خود نمی‌دانست،‏ بلکه در همه چیز با هم شریک بودند.‏ ۳۳  رسولان با قدرت بسیار در مورد رستاخیز عیسای سَرور شهادت می‌دادند.‏ همه به فراوانی از لطف خدا برخوردار بودند.‏ ۳۴  در واقع،‏ هیچ یک از ایشان محتاج نبود؛‏ زیرا همهٔ کسانی که مزرعه یا خانه داشتند،‏ آن را می‌فروختند و بهایش را می‌آوردند ۳۵  و در اختیار رسولان می‌گذاشتند تا مطابق با نیاز هر کس،‏ بین همه تقسیم شود.‏ ۳۶  یوسف نیز که از طایفهٔ لاوی و اهل قبرس بود و رسولان او را بَرنابا یعنی «تشویق‌کننده»‏* لقب داده بودند،‏ ۳۷  قطعه زمینی را که داشت فروخت و بهای آن را آورد و در اختیار رسولان گذاشت.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «آشکارا بر مبنای رستاخیز عیسی،‏ رستاخیز مردگان را اعلام می‌کردند».‏
یا:‏ «کاتبان»؛‏ مفسران و معلمان شریعت در روزگار عیسی؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
این سنگ برای استحکام بنا،‏ در بالای محل اتصال دو دیوار قرار داده می‌شد.‏
یا:‏ «شهامتی».‏
یا:‏ «آموزش‌ندیده»؛‏ منظور این است که در مدارس خاخامی آموزش ندیده‌اند،‏ نه این که بی‌سواد بودند.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «نشانه‌ای».‏
یا:‏ «خداوند،‏ حاکم متعال».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «مسیح او».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «عجایب».‏
یا:‏ «صادقانه».‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسر تسلّی».‏