اعمال ۱۷‏:‏۱‏-‏۳۴

  • پولُس و سیلاس در تِسالونیکی ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • پولُس و سیلاس در بیریه ‏(‏۱۰-‏۱۵‏)‏

  • پولُس در آتن ‏(‏۱۶-‏۲۲الف‏)‏

  • سخنرانی پولُس در آریوپاگوس ‏(‏۲۲ب-‏۳۴‏)‏

۱۷  آنان از شهرهای آمفیپولیس و آپولونیا گذشتند و به تِسالونیکی رسیدند؛‏ شهری که یهودیان در آن کنیسه داشتند.‏ ۲  پس پولُس طبق عادت خود نزد آنان به کنیسه رفت.‏ او مدت سه هفته در روزهای سَبَّت* بر اساس نوشته‌های مقدّس با آنان استدلال می‌کرد؛‏ ۳  نوشته‌ها را توضیح می‌داد و با استفاده از آن‌ها ثابت می‌کرد که مسیح می‌بایست رنج می‌کشید و از مردگان برمی‌خاست.‏ او می‌گفت:‏ «این عیسی که در مورد او به شما موعظه می‌کنم،‏ همان مسیح است.‏» ۴  در نتیجه،‏ برخی از آنان،‏ همچنین بسیاری از یونانیانِ خداپرست و شماری فراوان از زنان سرشناس ایمان آوردند و به پولُس و سیلاس پیوستند.‏ ۵  اما یهودیان حسادت ورزیدند و با جمع کردن عده‌ای از مردان اوباش که در بازار پرسه می‌زدند،‏ گروهی تشکیل دادند و شهر را به آشوب کشیدند.‏ سپس به خانهٔ یاسون هجوم بردند و می‌خواستند پولُس و سیلاس را نزد جمعیت بیرون بیاورند.‏ ۶  پس چون آنان را نیافتند،‏ یاسون و برخی برادران را کشان‌کشان نزد مقامات شهر بردند و فریادزنان گفتند:‏ «آن مردان که تمام دنیا را به آشوب کشیده‌اند،‏ به اینجا نیز آمده‌اند ۷  و یاسون نیز از ایشان پذیرایی کرده است.‏ آنان همهٔ احکام قیصر را زیر پا می‌گذارند و می‌گویند،‏ پادشاه دیگری به نام عیسی هست.‏» ۸  با شنیدن این سخنان،‏ جمعیت و مقامات شهر نگران شدند ۹  و پس از گرفتن ضمانت از یاسون و دیگران،‏ آنان را رها کردند.‏ ۱۰  به محض این که شب شد،‏ برادران،‏ پولُس و سیلاس را به بیریه فرستادند.‏ وقتی به آنجا رسیدند،‏ به کنیسهٔ یهودیان رفتند.‏ ۱۱  اهالی بیریه نسبت به اهالی تِسالونیکی از طرز فکری روشن‌تر برخوردار بودند؛‏ زیرا کلام را با ذهنی کاملاً مشتاق پذیرفتند و هر روز نوشته‌های مقدّس را به‌دقت بررسی می‌کردند تا از درستی آنچه می‌شنیدند،‏ اطمینان حاصل کنند.‏ ۱۲  در نتیجه بسیاری از آنان و همچنین شماری فراوان از زنان و مردانِ سرشناسِ یونانی ایمان آوردند.‏ ۱۳  اما وقتی یهودیانِ تِسالونیکی پی بردند که پولُس کلام خدا را در بیریه نیز اعلام می‌کند،‏ به آنجا آمدند و مردم را تحریک کرده،‏ علیه آنان شوراندند.‏ ۱۴  از این رو،‏ برادران فوراً پولُس را به سمت دریا فرستادند،‏ اما سیلاس و تیموتائوس در بیریه ماندند.‏ ۱۵  کسانی که پولُس را همراهی کردند،‏ او را تا آتن بردند.‏ در آنجا به آنان دستور داده شد تا به سیلاس و تیموتائوس بگویند که هر چه زودتر نزد پولُس بیایند و سپس آنجا را ترک کردند.‏ ۱۶  پولُس،‏ در حالی که در آتن منتظر آن دو بود،‏ از دیدن آن همه بت در آن شهر،‏ روحش عمیقاً آزرده شد.‏ ۱۷  پس در کنیسه با یهودیان و با دیگر خداپرستان و هر روز در بازار* با هر کس که می‌دید،‏ به گفتگو و استدلال می‌پرداخت.‏ ۱۸  اما شماری از فیلسوفان اِپیکوری* و رواقی* با او بحث می‌کردند و برخی می‌گفتند:‏ «این یاوه‌گو چه می‌خواهد بگوید؟‏» دیگران می‌گفتند:‏ «ظاهراً در مورد خدایان بیگانه تبلیغ می‌کند.‏» آنان این سخنان را می‌گفتند،‏ چون پولُس در مورد عیسی و رستاخیز بشارت می‌داد.‏ ۱۹  پس او را به آریوپاگوس* بردند و گفتند:‏ «آیا می‌توانیم بدانیم که این تعلیم جدید که از آن صحبت می‌کنی،‏ چیست؟‏ ۲۰  زیرا چیزهای جدید می‌گویی که به گوش ما غریب است و می‌خواهیم بدانیم معنی گفته‌هایت چیست.‏» ۲۱  در واقع،‏ تمام اهالی آتن و بیگانگانی که در آنجا ساکن بودند،‏* گویی مشغولیتی نداشتند جز این که وقت خود را به گفتن و شنیدن چیزهای تازه بگذرانند.‏ ۲۲  آنگاه پولُس در میان آریوپاگوس ایستاد و گفت:‏ ‏«ای مردان آتن،‏ می‌بینم که شما از هر لحاظ و بیش از دیگران مذهبی هستید؛‏* ۲۳  زیرا برای مثال،‏ هنگامی که در شهر می‌گشتم و آنچه را که شما می‌پرستید،‏* نظاره می‌کردم،‏ در میان آن‌ها مذبحی را یافتم که بر آن نوشته شده بود:‏ ‹تقدیم به خدای ناشناخته.‏› پس من می‌خواهم دربارهٔ آنچه شما ناشناخته می‌پرستید با شما سخن بگویم؛‏ ۲۴  همان خدایی که دنیا و هر آنچه را که در آن است آفرید،‏ همان که خداوند آسمان و زمین است و در معبدهای ساختهٔ دست انسان ساکن نیست.‏ ۲۵  دست انسان نیز نمی‌تواند خدمتی به او بکند،‏ چون او بی‌نیاز است و خود به همگان حیات،‏ نَفَس و همه چیز می‌بخشد.‏ ۲۶  او از یک انسان همهٔ قوم‌ها را به وجود آورد تا در سراسر زمین زندگی کنند،‏ همچنین زمان‌هایی را مقرّر نمود و حدود مسکن‌های انسان‌ها را معین ساخت ۲۷  تا مردم خدا را جستجو کنند و اگر با سعی تمام او را بجویند،‏ حقیقتاً او را خواهند یافت.‏ به‌راستی که او از هیچ یک از ما دور نیست؛‏ ۲۸  زیرا از او حیات و جنبش و هستی یافته‌ایم،‏ همان طور که حتی برخی از شعرای خود شما گفته‌اند:‏ ‹ما نیز فرزندان او هستیم.‏›‏ ۲۹  ‏«پس حال که ما انسان‌ها فرزندان خدا هستیم،‏ نباید تصوّر کنیم که آن وجود الٰهی مانند طلا،‏ نقره یا سنگ است که همچون مجسمه‌ای با هنر و خلاقیت انسان تراشیده شده باشد.‏ ۳۰  آری،‏ خدا در گذشته چنین جهالتی را نادیده می‌گرفت،‏ اما حال به انسان‌ها می‌گوید که تمامی آنان،‏ در هر جا که باشند،‏ باید توبه کنند؛‏ ۳۱  زیرا او از طریق مردی که منصوب کرده است،‏ تمام مردم زمین را به عدالت داوری خواهد کرد و برای این مقصود روزی را تعیین نموده است.‏ او این امر را با رستاخیز دادن آن مرد از مردگان،‏ به همهٔ انسان‌ها تضمین کرده است.‏»‏ ۳۲  وقتی آنان در مورد رستاخیز مردگان شنیدند،‏ برخی تمسخر کردند،‏ اما برخی نیز گفتند:‏ «ما در فرصتی دیگر سخنان تو را خواهیم شنید.‏» ۳۳  پس پولُس ایشان را ترک کرد،‏ ۳۴  اما چند نفر،‏ از جمله دیونیسیوس که از قاضیان محکمهٔ آریوپاگوس بود،‏ همچنین زنی به نام داماریس و عده‌ای دیگر به او پیوستند و ایمان آوردند.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏.‏
منظور محوطه‌ای باز برای خرید و فروش و اجتماع مردم است.‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «فیلسوفان اِپیکوری».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «فیلسوفان رواقی».‏
یا:‏ «کوه مرّیخ»؛‏ نام تپه‌ای در آتن باستان و نام محکمهٔ عالی آن شهر در آن مکان.‏
یا:‏ «که از آنجا دیدن می‌کردند».‏
یا:‏ «از خدایان می‌ترسید».‏
یا:‏ «و معبودهای شما را».‏