۲قُرنتیان ۱۳‏:‏۱‏-‏۱۴

۱۳  این سوّمین بار است که به دیدارتان می‌آیم.‏ «به گواهیِ دو یا سه شاهد،‏ هر سخنی ثابت خواهد شد.‏» ۲  من در دیدار دوّم خود،‏ کسانی را که در گذشته مرتکب گناه شده بودند،‏ و نیز هر کس دیگر را هشدار دادم و اکنون نیز در غیاب خود باز هشدار می‌دهم که وقتی نزدتان بیایم،‏ بر کسی آسان نخواهم گرفت.‏ ۳  زیرا شما حجّت می‌خواهید بر اینکه مسیح در من سخن می‌گوید.‏ او در قبال شما ضعیف نیست،‏ بلکه در میان شما تواناست.‏ ۴  زیرا هرچند در ضعف بر صلیب شد،‏ امّا به قدرت خدا زیست می‌کند.‏ به همین‌سان،‏ ما نیز در او ضعیفیم،‏ امّا با او در قبال شما به قدرت خدا زیست خواهیم کرد.‏ ۵  خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید یا نه.‏ خود را مَحَک بزنید.‏ آیا درنمی‌یابید که عیسی مسیح در شماست؟‏ مگر آنکه در این آزمایش مردود بشوید!‏ ۶  و امیدوارم پی ببرید که ما مردود نشده‌ایم.‏ ۷  دعای ما به درگاه خدا این است که مرتکب خطایی نشوید؛‏ نه تا معلوم شود که ما از آزمایش سرافراز بیرون آمده‌ایم،‏ بلکه تا شما آنچه را که درست است،‏ انجام دهید،‏ حتی اگر به نظر آید که ما مردود شده‌ایم.‏ ۸  زیرا نمی‌توانیم هیچ عملی برخلاف حقیقت انجام دهیم،‏ بلکه هرآنچه می‌کنیم برای حقیقت است.‏ ۹  زیرا هر گاه ما ضعیف باشیم و شما قوی،‏ موجب شادیمان خواهد بود،‏ و دعای ما این است که شما احیا شوید.‏ ۱۰  به همین خاطر،‏ در غیابم این مطالب را به شما می‌نویسم تا وقتی نزدتان آمدم،‏ مجبور نباشم از اقتدار خود با شدتِ عمل استفاده کنم،‏ اقتداری که خداوند نه برای ویران کردن،‏ بلکه برای بنا به من داده است.‏ خاتمه ۱۱  در خاتمه،‏ ای برادران،‏ شاد باشید؛‏* احیا شوید؛‏* پند گیرید؛‏* همرأی باشید؛‏ و در صلح و صفا زندگی کنید،‏ که خدای محبت و صلح و صفا با شما خواهد بود.‏ ۱۲  یکدیگر را به بوسه‌ای مقدّس سلام گویید.‏ ۱۳  همهٔ مقدسین،‏ شما را سلام می‌فرستند.‏ ۱۴  فیض خداوندْ عیسی مسیح،‏ محبت خدا و رفاقتِ* روح‌القدس* با همهٔ شما باد.‏

پاورقی‌ها

‏۱۳:‏۱۱ واژهٔ یونانی که در اینجا «شاد باشید» ترجمه شده،‏ برای خداحافظی نیز به کار می‌رفت.‏
‏۱۳:‏۱۱ یا:‏ «در جهت احیا و تجدید قوای خود بکوشید».‏
‏۱۳:‏۱۱ یا:‏ «یکدیگر را تشویق کنید».‏
‏۱۳:‏۱۴ اصل یونانی این واژه حاوی مفاهیم ”مصاحبت“ و ”مشارکت“ نیز هست.‏
‏۱۳:‏۱۴ یا:‏ ”در روح‌القدس“.‏