۱پِطرُس ۵‏:‏۱‏-‏۱۴

۵  من که خود از مشایخ هستم و شاهد بر رنجهای مسیح و شریکِ جلالی که آشکار خواهد شد،‏ مشایخ را در میان شما پند می‌دهم:‏ ۲  گلهٔ خدا را که به دست شما سپرده شده است شبانی و نظارت کنید،‏ امّا نه به اجبار بلکه با میل و رغبت،‏ [آن‌گونه که خدا می‌خواهد]؛‏ و نه برای منافع نامشروع بلکه با عشق و علاقه.‏ ۳  نه آنکه بر کسانی که به دست شما سپرده شده‌اند سروری کنید،‏ بلکه برای گله نمونه باشید،‏ ۴  تا چون رئیس شبانان ظهور کند،‏ تاج جلالِ غیرفانی را دریافت کنید.‏ ۵  ای جوانان،‏ شما نیز تسلیم مشایخ باشید.‏ همگی در رفتارتان با یکدیگر فروتنی را بر کمر بندید،‏ زیرا،‏ ‏«خدا در برابر متکبران می‌ایستد،‏امّا فروتنان را فیض می‌بخشد.‏»‏ ۶  پس خویشتن را زیرِ دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد.‏ ۷  همهٔ نگرانیهای خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست.‏ ۸  هشیار و مراقب باشید،‏ زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری غرّان در گردش است و کسی را می‌جوید تا ببلعد.‏ ۹  پس در ایمان راسخ باشید و در برابر او بایستید،‏ زیرا آگاهید که برادران شما در دنیا با همین زحمات روبه‌رویند.‏ ۱۰  پس از اندک زمانی زحمت،‏ خدای همهٔ فیضها که شما را به جلال ابدی خود در مسیح فرا خوانده است،‏ خودْ شما را احیا و استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت.‏ ۱۱  او را تا ابد توانایی باد.‏ آمین.‏ درودهای پایانی ۱۲  به کمک سیلاس* که او را برادری امین می‌دانم،‏ این چند خط را به اختصار به شما نوشتم تا تشویقتان کنم و شهادت دهم که همین است فیض حقیقی خدا.‏ در آن استوار بمانید.‏ ۱۳  خواهر* برگزیده با شما که در بابِل است،‏ و پسر من مَرقُس،‏ به شما درود می‌فرستند.‏ ۱۴  یکدیگر را با بوسهٔ محبت‌آمیز سلام گویید.‏ بر همهٔ شما که در مسیح هستید،‏ سلامتی باد.‏

پاورقی‌ها

‏۵:‏۱۲ در اصل یونانی:‏ ”سیلوانُس“،‏ که شکل دیگری از ”سیلاس“ است.‏
‏۵:‏۱۳ به احتمال زیاد منظور کلیساست.‏