۱سموئیل ۳۱‏:‏۱‏-‏۱۳

۳۱  باری،‏ فلسطینیان با اسرائیلیان جنگیدند،‏ و مردان اسرائیل از برابر فلسطینیان گریخته،‏ بسیاری از ایشان بر کوه جِلبواَع از پای درآمدند.‏ ۲  فلسطینیان شائول و پسرانش را سخت تعقیب کرده،‏ پسران شائول یعنی یوناتان،‏ اَبیناداب و مَلکیشوعَ را کشتند.‏ ۳  جنگ بر شائول سخت شد،‏ و تیراندازان او را هدف قرار داده،‏ به‌شدت مجروح کردند.‏ ۴  آنگاه شائول به سلاحدار خود گفت:‏ «شمشیرت را برگیر و بر من فرو بَر،‏ مبادا این نامختونان آمده،‏ شمشیرشان را بر من فرو بَرَند و استهزایم کنند.‏» اما سلاحدار او نخواست چنین کند،‏ زیرا بسیار می‌ترسید.‏ پس شائول شمشیر خود را برگرفته،‏ خویشتن را بر آن افکند.‏ ۵  سلاحدار شائول چون او را مرده دید،‏ او نیز خود را بر شمشیر خویش افکند و با او مرد.‏ ۶  بدین‌سان شائول،‏ سه پسر او،‏ سلاحدارش و همهٔ مردان وی با هم در همان روز مردند.‏ ۷  چون اسرائیلیانی که در آن سوی وادی و در طرف دیگر اردن بودند،‏ دیدند که مردان اسرائیل گریخته و شائول و پسرانش نیز مرده‌اند،‏ شهرهای خویش را واگذاشته،‏ پا به فرار نهادند،‏ و فلسطینیان آمده،‏ در آنها ساکن شدند.‏ ۸  روز بعد،‏ چون فلسطینیان برای برهنه کردن کشتگان آمدند،‏ اجساد شائول و سه پسرش را یافتند که بر کوه جِلبواَع افتاده بود.‏ ۹  پس سر شائول را بریدند و زره‌اش را از تنش برکندند،‏ و به سراسر سرزمین فلسطین قاصدان فرستادند تا این مژده را در بتخانه‌ها و به مردم اعلام کنند.‏ ۱۰  آنان زرهٔ شائول را در معبد عَشتاروت نهادند و جسدش را بر دیوار بِیتْ‌شان آویختند.‏ ۱۱  اما چون ساکنان یابیش جِلعاد شنیدند که فلسطینیان با شائول چه کرده‌اند،‏ ۱۲  مردان دلاورشان جملگی برخاسته،‏ تمامی شب سفر کردند و به بِیتْ‌شان رفته،‏ اجساد شائول و پسرانش را از دیوار بِیتْ‌شان برگرفتند و به یابیش آمده،‏ آنها را در آنجا سوزاندند.‏ ۱۳  سپس استخوانهای ایشان را برگرفتند و زیر درخت گز در یابیش دفن کردند،‏ و هفت روز،‏ روزه گرفتند.‏

پاورقی‌ها