مزمور ۸‏:‏۱‏-‏۹

برای سالار سرایندگان:‏ در مایهٔ ’گیتّیت‘.‏* مزمور داوود.‏ ۸  ای یهوه،‏ خداوندگار ما،‏چه شکوهمند است نام تو در سرتاسر زمین!‏تو جلال خویش را بر فراز آسمانها گسترانیده‌ای.‏ ۲  از زبان کودکان و شیرخوارگانبه سبب دشمنانتستایش* را بنیان نهادی،‏تا خَصم و انتقام‌گیرنده را خاموش گردانی.‏ ۳  چون به آسمانهای تو بنگرم،‏که صنعت انگشتان توست،‏و به ماه و ستارگانکه تو بر قرار داشته‌ای،‏ ۴  گویم:‏* انسان چیست که در اندیشه‌اش باشی،‏و بنی‌آدم،‏ که به او روی نمایی؟‏ ۵  او را اندکی* کمتر از فرشتگان* ساختیو تاج جلال و اکرام را بر سرش نهادی.‏ ۶  بر کارهای دستت،‏ او را چیرگی بخشیدیو همه چیز را زیر پاهای او نهادی:‏ ۷  گوسفندان و گاوان را،‏ به تمامی،‏و جانوران صحرا را؛‏ ۸  پرندگان آسمان،‏و ماهیان دریا را؛‏و هرآنچه را که از راه دریاها می‌گذرد.‏ ۹  ای یهوه،‏ خداوندگار ما،‏چه شکوهمند است نام تو در سرتاسر زمین!‏

پاورقی‌ها

‏۸:‏۰ احتمالاً اصطلاحی در موسیقی است.‏
‏۸:‏۲ ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان؛‏ متن عبری:‏ ”قوّت“.‏
‏۸:‏۴ در متن اصلی واژهٔ «گویم» نیامده و برای روشن شدن مفهوم جمله افزوده شده است.‏
‏۸:‏۵ کلمهٔ عبری را می‌توان ”اندک زمان“ نیز ترجمه کرد؛‏ (‏رجوع کنید به عبرانیان ۲:‏۹‏)‏.‏
‏۸:‏۵ یا ”خدا“ یا ”موجودات آسمانی“.‏