مزمور ۱۳۴‏:‏۱‏-‏۳

سرود صعود.‏ ۱۳۴  هان،‏ خداوند را متبارک خوانید،‏ای همهٔ خادمان خداوندکه شبانگاه در خانهٔ خداوند به خدمت می‌ایستید!‏ ۲  دستان خویش به سوی قُدس* برافرازید،‏و خداوند را متبارک خوانید!‏ ۳  باشد که خداوند تو را از صَهیون برکت دهد،‏همان که آفرینندهٔ آسمان و زمین است!‏

پاورقی‌ها

‏۱۳۴:‏۲ ”به سوی قُدس“ یا ”در قدوسیت“.‏