فیلیپیان ۴‏:‏۱‏-‏۲۳

۴  پس،‏ ای برادرانِ محبوب من که مشتاق دیدارتانم،‏ ای شما که شادی و تاجِ سر من هستید،‏ ای عزیزان،‏ بدین‌گونه در خداوند استوار باشید.‏ آخرین اندرزها ۲  از اِفُودیه استدعا دارم و از سینتیخی تمنا می‌کنم که در خداوند یکرأی باشند.‏ ۳  و از تو نیز ای همکار وفادار،‏* تقاضا دارم که این دو بانو را یاری کنی،‏ زیرا همراه با اَکْلیمِنتُس و دیگر همکارانم که نامشان در دفتر حیات نوشته شده است،‏ دوشادوش من برای کار انجیل مجاهده کرده‌اند.‏ ۴  همیشه در خداوند شاد باشید؛‏ باز هم می‌گویم:‏ شاد باشید.‏ ۵  بگذارید ملایمت شما بر همگان آشکار باشد.‏ خداوند نزدیک است.‏ ۶  برای هیچ چیز نگران نباشید،‏ بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه،‏ همراه با شکرگزاری،‏ درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید.‏ ۷  بدین‌گونه،‏ آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است،‏ دلها و ذهنهایتان را در مسیحْ عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت.‏ ۸  در پایان،‏ ای برادران،‏ هرآنچه راست است،‏ هرآنچه والاست،‏ هرآنچه درست است،‏ هرآنچه پاک است،‏ هرآنچه دوست‌داشتنی و هرآنچه ستودنی است،‏ بدان بیندیشید.‏ اگر چیزی عالی است و شایان ستایش،‏ در آن تأمل کنید.‏ ۹  آنچه از من آموخته و پذیرفته‌اید و هرآنچه از من شنیده و یا در من دیده‌اید،‏ همان را به عمل آورید،‏ که خدای آرامش با شما خواهد بود.‏ تشکر برای هدایا ۱۰  در خداوند بسیار شادمانم که اکنون دیگر بار دغدغهٔ شما برای احتیاجات من شکوفه آورده است.‏ البته شما همیشه به فکر من بوده‌اید،‏ امّا فرصت ابراز آن را نداشتید.‏ ۱۱  این را از سر نیاز نمی‌گویم،‏ زیرا آموخته‌ام که در هر حال قانع باشم.‏ ۱۲  معنی نیازمند بودن را می‌دانم،‏ نیز معنی زندگی در وفور نعمت را.‏ در هر وضع و حالی،‏ رمز زیستن در سیری و گرسنگی،‏ و بی‌نیازی و نیازمندی را فرا گرفته‌ام.‏ ۱۳  قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می‌بخشد.‏ ۱۴  با این حال،‏ لطف کردید که در زحمات من شریک شدید.‏ ۱۵  شما نیز،‏ ای فیلیپیان،‏ نیک می‌دانید که در اوایل ایمانتان به انجیل،‏ پس از آنکه مقدونیه را ترک کردم،‏ هیچ کلیسایی جز شما در امر دادن و گرفتن با من شریک نشد.‏ ۱۶  زیرا حتی زمانی که در تَسالونیکی بودم،‏ چند بار برای رفع احتیاجاتم فرستادید.‏ ۱۷  نه اینکه در پی دریافت هدیه باشم،‏ بلکه در پی بهره‌ای هستم که بر حساب شما افزوده شود.‏ ۱۸  وجه کامل به من پرداخت شد و بیش از احتیاج خود دارم.‏ حال که کمکِ ارسالی شما را از اِپافْرودیتوس دریافت کرده‌ام،‏ از همه چیز به‌فراوانی برخوردارم.‏ هدیهٔ شما عطر خوشبو و قربانی مقبولی است که خدا را خشنود می‌سازد.‏ ۱۹  و خدای من،‏ همهٔ نیازهای شما را بر حسب دولت پرجلال خود در مسیحْ عیسی رفع خواهد کرد.‏ ۲۰  خدا و پدر ما را تا ابد جلال باد.‏ آمین.‏ درودهای پایانی ۲۱  به همهٔ مقدسین در مسیحْ عیسی سلام برسانید.‏ برادرانی که با من هستند،‏ شما را سلام می‌گویند.‏ ۲۲  همهٔ مقدسینِ اینجا شما را سلام می‌فرستند،‏ بخصوص آنان که از دربار قیصرند.‏ ۲۳  فیض خداوندْ عیسی مسیح با روح شما باد.‏ آمین.‏

پاورقی‌ها

‏۴:‏۳ یا:‏ ”ای سیزیگوسِ وفادار“.‏