غَلاطیان ۶‏:‏۱‏-‏۱۸

۶  ای برادران،‏ اگر کسی به گناهی گرفتار شود،‏ شما که روحانی هستید او را با ملایمت به راه راست بازگردانید.‏ در عین حال،‏ به هوش باش که خود نیز در وسوسه نیفتی.‏ ۲  بارهای سنگین یکدیگر را حمل کنید که این‌گونه شریعت مسیح را به جا خواهید آورد.‏ ۳  زیرا اگر کسی خویشتن را فرد برجسته‌ای پندارد،‏ در حالی‌که به‌واقع کسی نباشد،‏ خود را فریب می‌دهد.‏ ۴  هر کس باید اعمال خود را بیازماید.‏ در آن صورت فخر او به خودش خواهد بود،‏ بی‌آنکه خود را با دیگران مقایسه کند.‏ ۵  زیرا هر کس بار خود را خواهد بُرد.‏ ۶  هر که از کلام آموزش می‌بیند،‏ باید آموزگار خود را در هر چیز نیکو سهیم سازد.‏ ۷  فریب نخورید:‏ خدا را استهزا نتوان کرد.‏ انسان هر چه بکارد،‏ همان را خواهد دِرَوید.‏ ۸  کسی که برای نَفْسِ خود می‌کارد،‏ از نَفْس تباهی درو خواهد کرد؛‏ امّا کسی که برای روح می‌کارد،‏ از روحْ حیات جاویدان خواهد دروید.‏ ۹  لذا از انجام کار نیک خسته نشویم،‏ زیرا اگر دست از کار برنداریم،‏ در زمان مناسب محصول را درو خواهیم کرد.‏ ۱۰  پس تا فرصت داریم به همه نیکی کنیم،‏ به‌ویژه به اهل بیت ایمان.‏ نه ختنه،‏ بلکه خلقت جدید ۱۱  ببینید با چه حروف درشتی به دست خود برایتان می‌نگارم!‏ ۱۲  آنان که می‌خواهند خود را به ظاهر خوب نشان دهند،‏ وادارتان می‌کنند که ختنه شوید،‏ تنها به این نیّت که به‌خاطر صلیب مسیح آزار نبینند.‏ ۱۳  زیرا حتی آنان که ختنه می‌شوند شریعت را اجرا نمی‌کنند،‏ بلکه می‌خواهند شما ختنه شوید تا به جسم شما افتخار کنند.‏ ۱۴  امّا مباد که من هرگز به چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوندمان عیسی مسیح،‏ که به واسطهٔ آن،‏* دنیا برای من بر صلیب شد و من برای دنیا.‏ ۱۵  زیرا نه ختنه چیزی است و نه ختنه‌ناشدگی؛‏ آنچه اهمیّت دارد خلقت جدید است.‏ ۱۶  همهٔ آنان را که از این اصل پیروی می‌کنند،‏ و اسرائیلِ خدا را،‏ سلامتی و رحمت باد.‏ ۱۷  از این پس کسی رنج بر من روا ندارد،‏ زیرا من در بدن خود داغهای عیسی را دارم.‏ ۱۸  ای برادران،‏ فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد!‏ آمین!‏

پاورقی‌ها

‏۶:‏۱۴ یا:‏ ”به واسطهٔ او“.‏