عبرانیان ۱۳‏:‏۱‏-‏۲۵

۱۳  محبت برادرانه همچنان برقرار باشد.‏ ۲  از میهمان‌نوازی نسبت به غریبان غافل مباشید،‏ چرا که با این کار،‏ بعضی نادانسته از فرشتگان پذیرایی کردند.‏ ۳  آنان را که در زندانند به یاد داشته باشید،‏ چنانکه گویی خود نیز با ایشان در بندید؛‏ همچنین به یاد کسانی باشید که آزار می‌بینند،‏ چنانکه گویی خود نیز جسماً رنج می‌کشید.‏ ۴  زناشویی باید در نظر همگان محترم باشد و بسترش پاک نگاه داشته شود،‏ زیرا خدا بی‌عفتان و زناکاران را مجازات خواهد کرد.‏ ۵  زندگی شما بَری از پولدوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید،‏ زیرا خدا فرموده است:‏ ‏«تو را هرگز وا نخواهم گذاشت،‏و هرگز ترک نخواهم کرد.‏»‏ ۶  پس با اطمینان می‌گوییم:‏‏«خداوند یاور من است،‏ پس نخواهم ترسید.‏انسان به من چه تواند کرد؟‏»‏ ۷  رهبران خود را که کلام خدا را برای شما بیان کردند،‏ به یاد داشته باشید.‏ به ثمرهٔ شیوهٔ زندگی آنها توجه کنید و از ایمانشان سرمشق گیرید.‏ ۸  عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابد همان است.‏ ۹  با تعالیم مختلف و عجیب از راه به در مشوید؛‏ زیرا نیکوست که دل انسان از فیض تقویت یابد،‏ نه از خوراکهایی که برای معتقدانِ به آنها نفعی ندارد.‏ ۱۰  ما مذبحی داریم که خدمتگزارانِ خیمه حق ندارند از آنچه بر آن است بخورند.‏ ۱۱  کاهن اعظم،‏ خون حیوانات را به عنوان قربانیِ گناه به قُدس‌الاقداس می‌بَرَد،‏ امّا لاشه‌ها بیرون از اردوگاه سوزانیده می‌شوند.‏ ۱۲  به همین‌سان،‏ عیسی نیز بیرون دروازهٔ شهر رنج کشید تا با خون خود،‏ قوم را تقدیس کند.‏ ۱۳  پس بیایید در حالی که همان ننگ را که او متحمل شد،‏ بر خود حمل می‌کنیم،‏ نزد او بیرون از اردوگاه برویم.‏ ۱۴  زیرا در اینجا شهری ماندگار نداریم بلکه مشتاقانه در انتظار آن شهر آینده هستیم.‏ ۱۵  پس بیایید به واسطهٔ عیسی قربانیِ سپاس را پیوسته به خدا تقدیم کنیم.‏ این قربانی،‏ همان ثمرهٔ لبهایی است که به نام او معترفند.‏ ۱۶  از نیکویی کردن و سهیم نمودن دیگران در آنچه دارید غفلت مورزید،‏ زیرا خدا از چنین قربانیها خشنود است.‏ ۱۷  از رهبران خود اطاعت کنید و تسلیم آنها باشید؛‏ زیرا ایشان بر جانهای شما دیدبانی می‌کنند و باید حساب بدهند.‏ پس بگذارید کار خود را با شادمانی انجام دهند نه با آه و ناله،‏ زیرا این به نفع شما نخواهد بود.‏ ۱۸  برای ما دعا کنید،‏ زیرا مطمئنیم که وجدانمان پاک است و می‌خواهیم از هر جهت با سربلندی زندگی کنیم.‏ ۱۹  بخصوص از شما استدعا دارم دعا کنید که بتوانم هر چه زودتر نزدتان بازگردم.‏ ۲۰  حال،‏ خدای سلامتی که شبانِ اعظم گوسفندان یعنی خداوند ما عیسی را به خون آن عهد ابدی از مردگان برخیزانید،‏ ۲۱  شما را به هر چیز نیکو مجهز گرداند تا ارادهٔ او را به انجام رسانید.‏ باشد که او هرآنچه را که موجب خشنودی اوست به واسطهٔ عیسی مسیح در ما به عمل آورد،‏ که او را جلال جاودانه باد.‏ آمین.‏ ۲۲  ای برادران،‏ از شما می‌خواهم این کلامِ نصیحت‌آمیزِ مرا تحمّل کنید،‏ زیرا به اختصار به شما نوشته‌ام.‏ ۲۳  بدانید که برادر ما تیموتائوس آزاد شده است.‏ اگر او زود بیاید،‏ با او به دیدارتان خواهم آمد.‏ ۲۴  به همهٔ رهبران خود و به تمام مقدسین سلام برسانید.‏ آنان که از ایتالیا هستند،‏ به شما سلام می‌گویند.‏ ۲۵  فیض با همهٔ شما باد.‏

پاورقی‌ها