عبرانیان ۱۰‏:‏۱‏-‏۳۹

۱۰  شریعت فقط سایهٔ چیزهای نیکوی آینده است،‏ نه صورت واقعی آنها.‏ از همین رو،‏ هرگز نمی‌تواند با قربانیهایی که سال به سال پیوسته تکرار می‌شود،‏ آنان را که برای عبادت نزدیک می‌آیند،‏ کامل سازد.‏ ۲  وگرنه آیا تقدیم آنها متوقف نمی‌شد؟‏ زیرا در آن صورت،‏ عبادت‌کنندگان یک بار برای همیشه پاک می‌شدند و از آن پس دیگر برای گناهان خود احساس تقصیر نمی‌کردند.‏ ۳  امّا آن قربانیها هر سال یادآور گناهانند،‏ ۴  چرا که ممکن نیست خون گاوها و بزها گناهان را از میان بردارد.‏ ۵  از این رو،‏ هنگامی که مسیح به جهان آمد،‏ فرمود:‏ ‏«به قربانی و هدیه رغبت نداشتی،‏امّا بدنی برای من مهیا ساختی؛‏ ۶  از قربانیهای تمام‌سوز و قربانیهای گناه خشنود نبودی.‏ ۷  آنگاه گفتم:‏ ”اینک من می‌آیم،‏تا ارادهٔ تو را ای خدا به جای آورم؛‏در طومار کتاب درباره‌ام نوشته شده است.‏“»‏ ۸  نخست می‌گوید:‏ «به قربانی و هدیه،‏ قربانیهای سوختنی و قربانیهای گناه رغبت نداشتی و از آنها خشنود نبودی»،‏ هرچند شریعت خواهان انجامشان بود.‏ ۹  سپس می‌فرماید:‏ «اینک من می‌آیم تا ارادهٔ تو را به جای آورم.‏» پس اوّلی را باطل می‌کند تا دوّمی را برقرار سازد.‏ ۱۰  به واسطهٔ همین اراده،‏ ما یک بار برای همیشه،‏ از طریق قربانیِ بدن عیسی مسیح تقدیس شده‌ایم.‏ ۱۱  هر کاهن،‏ هر روز به خدمت می‌ایستد و همان قربانیها را که هرگز نمی‌توانند گناهان را از میان بردارند،‏ بارها می‌گذراند.‏ ۱۲  امّا این کاهن،‏ چون برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم کرد،‏ به دست راست خدا بنشست.‏ ۱۳  از آن هنگام،‏ در انتظار است که دشمنانش کرسی زیر پایش گردند،‏ ۱۴  زیرا با یک قربانی،‏ تقدیس‌شدگان را تا ابد کامل ساخته است.‏ ۱۵  روح‌القدس نیز در این خصوص به ما گواهی می‌دهد.‏ ابتدا می‌فرماید:‏ ۱۶  ‏«خداوند اعلام می‌کند،‏این است عهدی که پس از آن ایام با ایشان خواهم بست.‏احکام خود را در دلهای ایشان خواهم نهاد،‏و بر ذهن ایشان خواهم نگاشت.‏»‏ ۱۷  سپس می‌افزاید:‏‏«گناهان و نافرمانیهای ایشان رادیگر هرگز به یاد نخواهم آورد.‏»‏ ۱۸  آنجا که اینها آمرزیده شده باشند،‏ دیگر جایی برای قربانی گناه باقی نمی‌ماند.‏ دعوت به پایداری ۱۹  پس ای برادران،‏ از آنجا که به خون عیسی می‌توانیم آزادانه* به مکان اقدس داخل شویم،‏ ۲۰  یعنی از راهی تازه و زنده که از میان آن پرده که بدن اوست،‏ بر ما گشوده شده است،‏ ۲۱  و از آنجا که کاهنی بزرگ بر خانهٔ خدا داریم،‏ ۲۲  بیایید با اخلاص قلبی و اطمینانِ کاملِ ایمان به حضور خدا نزدیک شویم،‏ در حالی که دلهایمان از هر احساس تقصیر زدوده و بدنهایمان با آبِ پاک شسته شده است.‏ ۲۳  بیایید بی‌تزلزل،‏ امیدی را که به آن معترفیم همچنان استوار نگاه داریم،‏ زیرا وعده‌دهنده امین است.‏ ۲۴  و در فکر آن باشیم که چگونه می‌توانیم یکدیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم.‏ ۲۵  و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم،‏ چنانکه بعضی را عادت شده است،‏ بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم -‏ بخصوص اکنون که شاهد نزدیکتر شدن آن روز هستید.‏ ۲۶  زیرا اگر پس از بهره‌مندی از شناخت حقیقت،‏ عمداً به گناه کردن ادامه دهیم،‏ دیگر هیچ قربانی برای گناهان باقی نمی‌ماند؛‏ ۲۷  آنچه می‌ماند،‏ انتظار هولناک مجازات و آتشی مَهیب است که دشمنان خدا را فرو خواهد بلعید.‏ ۲۸  هر که شریعت موسی را رد می‌کرد،‏ بنا بر گواهی دو یا سه شاهد،‏ بدون ترحم کشته می‌شد.‏ ۲۹  حال به گمان شما چقدر بیشتر کسی که پسر خدا را پایمال کرده و خون عهدی را که بدان تقدیس شده بود،‏ ناپاک شمرده و به روح فیض،‏ بی‌حرمتی روا داشته است،‏ سزاوار مجازاتی بس سخت‌تر خواهد بود؟‏ ۳۰  زیرا او را می‌شناسیم که فرموده است:‏ «انتقام از آن من است؛‏ من هستم که سزا خواهم داد،‏» و نیز:‏ «خداوند قوم خود را داوری خواهد کرد.‏» ۳۱  آری،‏ افتادن به دستهای خدای زنده چیزی هولناک است.‏ ۳۲  آن روزهای پیشین را به یاد آورید،‏ زمانی را که تازه منوّر شده بودید؛‏ در آن روزها،‏ با تحمل رنج و زحمت،‏ در مبارزه‌ای عظیم ایستادگی به خرج دادید.‏ ۳۳  گاهی در برابر چشم همگان مورد اهانت و آزار قرار می‌گرفتید و گاهی دوش به دوش کسانی می‌ایستادید که با ایشان چنین رفتار می‌شد.‏ ۳۴  با آنان که در زندان بودند،‏ همدردی می‌کردید و تاراج اموال خود را با شادی می‌پذیرفتید،‏ زیرا می‌دانستید از داراییهای بهتر که جاودانی است،‏ برخوردارید.‏ ۳۵  پس این آزادگی* خود را ترک مگویید،‏ زیرا پاداشی عظیم در پی خواهد داشت.‏ ۳۶  چون لازم است پایداری کنید تا آنگاه که ارادهٔ خدا را به انجام رساندید،‏ وعده را بیابید.‏ ۳۷  زیرا پس از اندک زمانی‏«او که باید بیاید،‏ خواهد آمدو تأخیر نخواهد کرد.‏ ۳۸  امّا شخصِ پارسای منبه ایمان* زیست خواهد کرد.‏و اگر عقب نشیند،‏از او خشنود نخواهم شد.‏»‏ ۳۹  لیکن ما از کسانی نیستیم که به عقب برمی‌گردند و هلاک می‌شوند،‏ بلکه از آنانیم که ایمان دارند و حیات می‌یابند.‏

پاورقی‌ها

‏۱۰:‏۱۹ یا:‏ ”با اطمینان“ و یا ”با شهامت“.‏
‏۱۰:‏۳۵ یا ”اطمینان“ و یا ”شهامت“.‏
‏۱۰:‏۳۸ یا ”وفاداری“؛‏ همچنین در آیهٔ ۳۹.‏