زَکَریا ۹‏:‏۱‏-‏۱۷

۹  وحی کلام خداوند بر ضد سرزمین حَدراخ است،‏و بر دمشق قرار خواهد گرفت.‏زیرا که چشم خداوند بر بشرو بر تمامی قبایل اسرائیل است،‏* ۲  و بر حَمات نیزکه با آن هم‌مرز است،‏و بر صور و صیدون،‏اگرچه بسیار حکیمند.‏ ۳  صور از برای خویش دژی ساختهو نقره را همچون غبارو طلا را چون خاک کوچه‌ها انباشته است.‏ ۴  اما اینک خداوندگار او را بیرون خواهد راند،‏و قدرتش را بر دریا در هم خواهد شکست،‏و آتشْ او را فرو خواهد بلعید.‏ ۵  اَشقِلون این را دیده،‏ خواهد ترسید؛‏غزه نیز از درد به خود خواهد پیچید،‏و عِقرون نیز،‏ زیرا که امیدش بر باد شده است.‏پادشاه از غزه نابود خواهد شد؛‏و اَشقِلون خالی از سکنه خواهد گشت؛‏ ۶  مردمان وحشی در اَشدود سکونت خواهند گزید،‏*و من غرور فلسطینیان را منقطع خواهم ساخت.‏ ۷  خون را از دهانش دور خواهم کرد،‏و مکروهات را از میان دندانهایش؛‏از آنان نیز،‏ باقیمانده‌ای از آنِ خدای ما خواهند بود،‏که همچون طایفه‌ای در یهودا خواهند بود،‏و عِقرون مانند یِبوسی خواهد شد.‏ ۸  و من نزد خانهٔ خود در برابر لشکریان مهاجم اردو خواهم زد،‏در برابر آن که می‌آید و می‌رود؛‏و ستمگر بار دیگر بر آنها پا نخواهد نهاد،‏زیرا اکنون به چشمان خود دیدبانی می‌کنم.‏ ظهور پادشاه صَهیون  ۹  ای دختر صَهیون،‏ بسیار شادی کن!‏و ای دختر اورشلیم،‏ فریاد بلند سر ده!‏هان پادشاهت نزد تو می‌آید؛‏او عادل و صاحب نجات است،‏فروتن و سوار بر الاغ،‏بر کُرهٔ الاغ.‏ ۱۰  ارابه را از اِفرایِم و اسب جنگی را از اورشلیم بر خواهم داشت،‏و کمان جنگ شکسته خواهد شد.‏او صلح را به قومها ندا خواهد کرد؛‏و حکومتش از دریا تا دریا،‏و از نهر فُرات تا کرانهای زمین خواهد بود.‏ ۱۱  و در خصوص تو نیز،‏ به سبب خون عهدم با تو،‏اسیرانت را از چاه بی‌آب رها خواهم کرد.‏ ۱۲  ای اسیرانِ امید،‏ به دژ خود بازگردید!‏همین امروز اعلام می‌کنم که به شما دو چندان باز خواهم داد.‏ ۱۳  زیرا یهودا را همچون کمانم خم کرده‌ام،‏و اِفرایِم را چون تیر بر آن نهاده‌ام.‏فرزندان تو را ای صَهیون،‏ بر خواهم انگیخت،‏بر ضد فرزندان تو ای یونان؛‏و تو را همچون شمشیر مردی جنگاور خواهم ساخت.‏ ظهور خداوند ۱۴  آنگاه خداوند بر فراز ایشان ظاهر خواهد شد،‏و تیر او همچون برق خواهد جَست؛‏خداوندگارْ یهوه کَرِنا را خواهد نواختو در گردبادهای جنوبی به پیش خواهد تاخت.‏ ۱۵  خداوند لشکرها سپر ایشان خواهد بود،‏و ایشان خواهند خورد و بر سنگهای فلاخُن پا خواهند نهاد،‏*خواهند نوشید و همچون مستان نعره خواهند زد؛‏چونان پیاله از خون لبریز خواهند شد،‏و مانند گوشه‌های مذبح به خون آغشته خواهند گردید.‏ ۱۶  در آن روز،‏ یهوه خدایشان آنان را همچون گله‌ای که قوم او باشند نجات خواهد داد؛‏و آنان همچون نگینهای تاج،‏ بر سرزمین او خواهند درخشید.‏ ۱۷  چه عظیم است نیکویی او،‏و چه عظیم،‏ زیبایی‌اش!‏گندم،‏ مردان جوان را شکوفا خواهد ساختو شراب تازه،‏ دوشیزگان را.‏

پاورقی‌ها

‏۹:‏۱ معنای احتمالی دیگر:‏ «زیرا چشم بشر و تمامی قبایل اسرائیل به خداوند است» و یا «زیرا پایتخت سوریه و همهٔ قبایل اسرائیل از آن خداوند است».‏
‏۹:‏۶ یا:‏ «حرامزاده‌ای در اَشدود جلوس خواهد کرد».‏
‏۹:‏۱۵ معنای احتمالی دیگر:‏ «ایشان خواهند خورد و با سنگهای فلاخُن غالب خواهند آمد».‏