زَکَریا ۱۳‏:‏۱‏-‏۹

۱۳  ‏«در آن روز برای خاندان داوود و ساکنان اورشلیم چشمه‌ای به جهت طهارت از گناه و ناپاکی گشوده خواهد شد.‏ ۲  ‏«خداوند لشکرها می‌فرماید:‏ در آن روز نام بتها را از این سرزمین محو خواهم ساخت،‏ و دیگر کسی آنها را به یاد نخواهد آورد.‏ نیز انبیا و روح پلید را از این سرزمین دور خواهم کرد.‏ ۳  اگر کسی باز نبوّت کند،‏ پدر و مادرش که او را به دنیا آورده‌اند به وی خواهند گفت:‏ ”تو نباید زنده بمانی،‏ زیرا به نام خداوند سخن دروغ می‌گویی.‏“ و چون نبوّت کند پدر و مادرش که او را به دنیا آورده‌اند،‏ او را از دم تیغ خواهند گذراند.‏ ۴  ‏«در آن روز هر یک از انبیا چون نبوّت کنند،‏ از رؤیای خویش شرمسار خواهند بود،‏ و دیگر جامهٔ پشمین برای فریب دادن نخواهند پوشید،‏ ۵  بلکه هر یک خواهند گفت:‏ ”من نبی نیستم،‏ بلکه کِشتگَرِ زمینم و این زمین نیز از جوانی مِلک من بوده است.‏“‏* ۶  و اگر کسی از او بپرسد:‏ ”این زخمها بر پشت تو* چیست؟‏“ پاسخ خواهد داد:‏ ”در خانهٔ دوستانم این زخمها را برداشته‌ام.‏“‏ شبان و گوسفندان  ۷  ‏«خداوند لشکرها می‌گوید:‏‏«ای شمشیر،‏ بر ضد شبان من برخیز،‏بر ضد مردی که همدوش* من است!‏شبان را بزن و گوسفندان پراکنده خواهند شد،‏و من دست خود را بر کوچکان بلند خواهم کرد.‏ ۸  ‏«خداوند می‌فرماید:‏ در سرتاسر این سرزمین،‏ دو سوّم قطع شده،‏ خواهند مرد،‏ و یک سوّم باقی خواهند ماند.‏ ۹  و من آن یک سوّم را از میان آتش عبور خواهم داد؛‏آنان را همچون نقره تصفیه خواهم کردو همچون طلا مَحَک خواهم زد.‏ایشان نام مرا خواهند خواند،‏و من ایشان را مستجاب خواهم کرد؛‏خواهم گفت،‏ ”ایشان قوم منند؛‏“‏و ایشان خواهند گفت:‏ ”یهوه خدای ماست.‏“»‏

پاورقی‌ها

‏۱۳:‏۵ یا:‏ «و مرا از جوانی به غلامی فروختند».‏
‏۱۳:‏۶ یا:‏ ”بر سینهٔ تو“؛‏ در عبری:‏ ”میان دستان تو“.‏
‏۱۳:‏۷ یا ”شریک“ یا ”همقطار“.‏