اِفِسُسیان ۶‏:‏۱‏-‏۲۴

۶  ای فرزندان،‏ از والدین خود در خداوند اطاعت کنید،‏ زیرا کار درست این است.‏ ۲  ‏«پدر و مادر خود را گرامی دار»،‏ که این نخستین حکمِ با وعده است:‏ ۳  ‏«تا سعادتمند باشی و بر زمین عمرِ طولانی کنی.‏»‏ ۴  ای پدران،‏ فرزندان خود را خشمگین مسازید،‏ بلکه آنها را با تعلیم و تربیت خداوند بزرگ کنید.‏ روابط غلامان و اربابان ۵  ای غلامان،‏ اربابان زمینی خود را با احترام و ترس،‏ و با اخلاص قلبی،‏ اطاعت کنید،‏ چنانکه گویی مسیح را اطاعت می‌کنید.‏ ۶  و این نیز،‏ تنها نه هنگامی که مراقب شما هستند،‏ همچون کسانی که در پی جلب رضایت انسانند،‏ بلکه همچون غلامان مسیح،‏ ارادهٔ خدا را با دل و جان به جای آورید.‏ ۷  با شور و شوق خدمت کنید،‏ چنانکه گویی خداوند را خدمت می‌کنید نه انسان را،‏ ۸  زیرا می‌دانید که خداوند به هر کس پاداش همهٔ کارهای نیکش را خواهد داد،‏ خواه غلام باشد،‏ خواه آزاد.‏ ۹  و شما ای اربابان،‏ با غلامان خود همین‌گونه رفتار کنید،‏ و از تهدیدشان دست بدارید،‏ زیرا می‌دانید او که هم ارباب ایشان است و هم ارباب شما،‏ در آسمان است،‏ و نزد او کسی را بر دیگری برتری نیست.‏ اسلحهٔ جنگ روحانی ۱۰  باری،‏ در خداوند،‏ و به پشتوانهٔ قدرت مقتدر او،‏ نیرومند باشید.‏ ۱۱  اسلحهٔ کامل خدا را بر تن کنید تا بتوانید در برابر حیله‌های ابلیس بایستید.‏ ۱۲  زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست،‏ بلکه ما علیه قدرتها،‏ علیه ریاستها،‏ علیه خداوندگاران این دنیای تاریک،‏ و علیه فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی می‌جنگیم.‏ ۱۳  پس اسلحهٔ کامل خدا را بر تن کنید،‏ تا در روز شرّ شما را یارای ایستادگی باشد،‏ و بتوانید پس از انجام همه چیز،‏ بایستید.‏ ۱۴  پس استوار ایستاده،‏ کمربند حقیقت را به میان ببندید و زرهٔ پارسایی را بر تن کنید،‏ ۱۵  و کفش آمادگی برای اعلام انجیلِ سلامتی را به پا نمایید.‏ ۱۶  افزون بر این همه،‏ سپر ایمان را برگیرید،‏ تا بتوانید با آن،‏ همهٔ تیرهای آتشین آن شریر را خاموش کنید.‏ ۱۷  کلاهخود نجات را بر سر نهید و شمشیر روح را که کلام خداست،‏ به دست گیرید.‏ ۱۸  و در همه وقت،‏ با همه نوع دعا و تمنا،‏ در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همهٔ مقدسین دعا کنید.‏ ۱۹  برای من نیز دعا کنید،‏ تا هرگاه دهان به سخن می‌گشایم،‏ کلام به من عطا شود تا راز انجیل را دلیرانه اعلام کنم،‏ ۲۰  که سفیر آنم،‏ هرچند در زنجیر!‏ دعا کنید که آن را با شهامت اعلام کنم،‏ چنانکه شایسته است.‏ خاتمه ۲۱  برای آنکه از احوال من آگاه باشید و بدانید چه می‌کنم،‏ تیخیکوس،‏ برادر عزیز و خادم وفادار در خداوند،‏ همه چیز را به شما خواهد گفت.‏ ۲۲  من او را به همین منظور نزدتان می‌فرستم تا از احوال ما آگاه شوید،‏ و تا او تشویقتان کند.‏ ۲۳  برادران را از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند،‏ سلامتی و محبتِ با ایمان باد.‏ ۲۴  فیض و نامیرایی بر همهٔ کسانی که خداوند ما عیسی مسیح را دوست می‌دارند.‏*

پاورقی‌ها

‏۶:‏۲۴ یا:‏ «فیض بر همهٔ کسانی که خداوند ما عیسی مسیح را با محبتی نامیرا دوست می‌دارند».‏