اِشَعْیا ۵۵‏:‏۱‏-‏۱۳

۵۵  ‏«ای جمیع تشنگان،‏ نزد آبها بیاییدو ای شما که نقره‌ای ندارید،‏بیایید،‏ بخرید و بخورید!‏بیایید شراب و شیر رابی‌نقره و بی‌بها بخرید!‏ ۲  چرا نقره را برای آنچه نان نیست خرج می‌کنید،‏و محنت خویش را برای آنچه سیر نمی‌کند؟‏به‌دقّت به من گوش فرا داده،‏ چیزهای نیکو بخوریدتا جان شما از بهترین خوراکها لذت برَد.‏ ۳  گوش فرا داده،‏ نزد من آیید؛‏از من بشنوید،‏ تا جانهای‌تان زنده گردد.‏من با شما عهد جاودانی خواهم بست،‏همانند محبت وفادارانه‌ام به داوود.‏ ۴  هان من او را شاهدی برای طوایف ساختم،‏رهبر و حاکم بر طوایف.‏ ۵  به‌یقین قومهایی را که نمی‌شناسی فرا خواهی خواند،‏و قومهایی که تو را نمی‌شناسند نزدت خواهند شتافت،‏به سبب یهوه خدایت که قدوس اسرائیل است،‏زیرا که تو را شکوه و جلال بخشیده است.‏»‏ ۶  ‏«خداوند را حینی که یافت می‌شود بجویید،‏و تا زمانی که نزدیک است او را بخوانید.‏ ۷  شریر راههای خود را ترک گوید،‏و شخص بدکار افکار خویش را؛‏به سوی خداوند بازگردد،‏که بر وی رحم خواهد کرد؛‏و به سوی خدایمان بیاید،‏که او را به‌فراوانی خواهد آمرزید.‏»‏ ۸  خداوند می‌فرماید:‏‏«افکار من افکار شما نیست،‏و نه راههای من،‏ راههای شما.‏ ۹  زیرا چنانکه آسمان از زمین بلندتر است،‏راههای من نیز از راههای شماو افکار من از افکار شما بلندتر است.‏ ۱۰  چنانکه باران و برف از آسمان می‌بارد،‏و دیگر بدان‌جا بازنمی‌گردد،‏بلکه زمین را سیراب کرده،‏آن را بارور و برومند می‌سازد،‏و برزگر را بذر و خورنده را نان می‌بخشد،‏ ۱۱  همچنان خواهد بود کلام من که از دهانم صادر می‌شود؛‏بی‌ثمر نزد من باز نخواهد گشت،‏بلکه آنچه را خواستم به جا خواهد آورد،‏و در آنچه آن را به انجامش فرستادم کامران خواهد شد.‏ ۱۲  زیرا شما با شادمانی بیرون خواهید رفت،‏و به سلامتی هدایت خواهید شد.‏کوهها و تلها پیش روی شما بانگ شادی سر خواهند داد،‏و همهٔ درختان صحرا دستک خواهند زد.‏ ۱۳  به جای خار،‏ سرو خواهد رویید،‏و به جای خس،‏ آس،‏*و این آوازه‌ای برای خداوند خواهد بود،‏و آیتی جاودان که هرگز از میان نخواهد رفت.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۵۵:‏۱۳ ”آس“ یا ”مورْد“ درختچه‌ای است زیبا با برگهای سبز شفاف و معطر.‏