اِشَعْیا ۵۴‏:‏۱‏-‏۱۷

۵۴  ‏«ای نازا که نزاده‌ای،‏شادمانه بسرا!‏ای که دردِ زا نکشیده‌ای،‏بانگ شادی سر ده و فریادِ بلند برآور!‏»‏زیرا خداوند می‌گوید:‏ «فرزندان زن بی‌کساز فرزندان زن شوهردار زیادتر خواهند بود.‏ ۲  ‏«مکان خیمه‌ات را وسیع گردان،‏و پرده‌های مسکنهای تو عریض شود؛‏دریغ مدار،‏ طنابهای خود را دراز کن،‏و میخهایت را محکم ساز.‏ ۳  زیرا که به چپ و راست منتشر خواهی شد؛‏فرزندانت سرزمینهای قومها را به تصرف در خواهند آورد،‏و شهرهای متروک را مسکون خواهند ساخت.‏ ۴  مترس،‏ زیرا شرمسار نخواهی شد،‏و هراسان مباش،‏ زیرا رسوا نخواهی گشت.‏شرمساری جوانی‌ات را فراموش خواهی کرد،‏و رسوایی بیوگی‌ات را دیگر به یاد نخواهی آورد.‏ ۵  زیرا که آفرینندهٔ تو شوهر توست،‏او که نامش خداوند لشکرهاست؛‏و قدوس اسرائیل ولیّ توست،‏او که خدای تمامی جهان نام دارد.‏ ۶  خداوند تو را مانند زنی مطرود و رنجیده‌دل فرا می‌خواند،‏همچون زن ایام جوانی که شوهرش او را ترک کرده باشد.‏»‏ آری خدایت چنین می‌گوید:‏ ۷  ‏«برای لحظه‌ای کوتاه تو را ترک کردم،‏اما با شفقتی عظیم تو را بازمی‌آورم.‏»‏ ۸  خداوند ولیّ تو می‌فرماید:‏‏«به جوشش غضبی لحظه‌ای روی خود را از تو پوشاندم،‏اما با محبت جاودانی بر تو شفقت خواهم کرد.‏ ۹  ‏«این برای من همچون روزهای* نوح است:‏چنانکه قسم خوردم آبهای نوح بار دیگر زمین را فرو نخواهد گرفت،‏همچنان قسم خورده‌ام که دیگر بر تو خشم نگیرم و عتابت نکنم.‏ ۱۰  حتی اگر کوهها به لرزه درآیندو تَلها به جنبش آیند،‏محبت من نسبت به تو متزلزل نخواهد شد،‏و عهد سلامتی من به جنبش در نخواهد آمد،‏»‏خداوند که بر تو شفقت دارد چنین می‌فرماید.‏ ۱۱  ‏«ای ستمدیده و توفان‌زده که تسلی نیافته‌ای،‏اینک من تو را با سنگهای فیروزه* بنا خواهم کردو پی‌ات را با یاقوت کبود* خواهم نهاد.‏ ۱۲  برج و بارویت را از لعل خواهم ساخت،‏دروازه‌هایت را از بلور،‏و همهٔ دیوارهایت را از سنگهای قیمتی.‏ ۱۳  تمامی پسرانت از خداوند تعلیم خواهند گرفت،‏و سلامتی فرزندانت عظیم خواهد بود.‏ ۱۴  در عدالت استوار خواهی شد،‏از ظلم به‌دور خواهی ماندو نخواهی ترسید.‏وحشت از تو رخت بر خواهد بستو نزدیکت نخواهد آمد.‏ ۱۵  اگر کسی بر تو حمله آورد،‏از جانب من نخواهد بود؛‏پس آن که بر تو حمله آورد،‏به سبب تو خواهد افتاد.‏ ۱۶  ‏«اینک مَنَم که آهنگران را آفریدم،‏که بر آتشِ زغال می‌دمندو سِلاحی مناسبِ مقصود آن می‌سازند.‏و نیز مَنَم که هلاک‌کننده را برای ویرانگری آفریدم.‏ ۱۷  هر سلاحی که بر ضد تو ساخته شود کارگر نخواهد افتاد،‏و هر زبانی را که در محاکمه بر ضد تو برخیزد،‏ تکذیب خواهی کرد.‏این است میراث خادمان خداوند،‏و دفاع من از حقانیت ایشان؛‏»‏ این است فرمودهٔ خداوند.‏

پاورقی‌ها

‏۵۴:‏۹ یا ”آبهای“.‏
‏۵۴:‏۱۱ معنای این واژه در عبری نامشخص است.‏
‏۵۴:‏۱۱ یا ”سنگ لاجورد“.‏