اِشَعْیا ۴۸‏:‏۱‏-‏۲۲

۴۸  ای خاندان یعقوب این را بشنوید!‏ای شما که به نام اسرائیل خوانده می‌شوید،‏و از نسل* یهودایید؛‏ای کسانی که به نام خداوند سوگند یاد می‌کنید،‏و خدای اسرائیل را می‌خوانید،‏اما نه در صداقت و راستی.‏ ۲  زیرا خویشتن را شهروندان شهر مقدس می‌خوانید،‏و مدعیِ تکیه بر خدای اسرائیلیدکه نامش خداوند لشکرهاست.‏ ۳  ‏«اما من رویدادهای پیشین را از قدیم خبر دادم؛‏از دهان من صادر شدند و آنها را اعلام کردم؛‏سپس به‌ناگاه آنها را به عمل آوردم،‏ و واقع شدند.‏ ۴  زیرا می‌دانستم که چه سخت‌دل هستی،‏و گردن آهنین و پیشانی برنجین داری!‏ ۵  پس آنها را از قدیم به تو خبر دادم،‏و پیش از رخ دادن،‏ بر تو اعلام داشتم،‏مبادا بگویی:‏ ”بتهایم اینها را به عمل آورده‌اند،‏و تمثالهای تراشیده‌ام و بتهای ریخته شده‌ام آنها را مقرر داشته‌اند.‏“‏ ۶  حال دربارهٔ این امور شنیدی؛‏پس بر آنها چشم بدوز!‏آیا آنها را بیان نخواهی کرد؟‏از این پس چیزهای تازه بر تو اعلام می‌کنم،‏چیزهای نهان را که از آنها آگاه نبوده‌ای.‏ ۷  هم‌اکنون آفریده می‌شوند،‏ نه در ایام قدیم،‏و تو تا به امروز دربارهٔ آنها نشنیده بودی؛‏پس نمی‌توانی بگویی:‏ ”البته آنها را می‌دانستم.‏“‏ ۸  تو هرگز نشنیده و هرگز ندانسته‌ای،‏و گوش تو از قدیم باز نشده است؛‏زیرا می‌دانستم که چقدر خیانتکاری،‏و از بدو تولد عِصیانگر خوانده شده‌ای.‏ ۹  به‌خاطر نام خویش خشم خود را به تعویق خواهم افکند،‏و به سبب ستایش خویش آن را مهار خواهم کردتا تو را منقطع نسازم.‏ ۱۰  اینک تو را تصفیه کردم،‏ اما نه چون نقره؛‏و تو را در کورهٔ مصیبت آزمودم.‏ ۱۱  به‌خاطر خودم چنین می‌کنم،‏آری تنها به‌خاطر خودم؛‏زیرا چرا باید نام من بی‌حرمت شود؟‏من جلال خویش را به دیگری نخواهم داد.‏ آزادی اسرائیل ۱۲  ‏«ای یعقوب بشنو،‏و ای اسرائیل که تو را فرا خوانده‌ام!‏من او هستم؛‏من اوّلم و من آخر.‏ ۱۳  دست خود من بود که بنیان زمین را نهاد؛‏دست راست من بود که آسمانها را گسترانید.‏چون آنها را می‌خوانم،‏با هم به پا می‌خیزند.‏ ۱۴  ‏«پس همگی گرد هم آیید و گوش فرا دهید!‏کدام یک از بتها اینها را اعلام کرده است؟‏آن که خداوند دوستش می‌دارد،‏خشنودی او را بر ضد بابِل عملی خواهد ساخت،‏و بازوی او بر کَلدانیان* فرود خواهد آمد.‏ ۱۵  من سخن گفته‌ام،‏ آری من؛‏و او را فرا خوانده‌ام.‏من او را آوردم،‏و او در راه خویش کامیاب خواهد شد.‏ ۱۶  نزدیک من آیید و این را بشنوید:‏از آغاز،‏ من در نهان سخن نگفته‌ام؛‏از زمانی که این پدید آمد،‏ من حضور داشته‌ام.‏»‏ و اکنون خداوندگارْ یهوه مرا و روح خود را فرستاده است.‏ ۱۷  خداوند که ولیّ تو و قدوس اسرائیل است،‏ چنین می‌فرماید:‏‏«من یهوه خدای تو هستم،‏که تو را به آنچه به سود توست تعلیم می‌دهم،‏و در طریقی که باید بروی هدایتت می‌کنم.‏ ۱۸  کاش که به فرامین من توجه می‌کردی!‏آنگاه سلامتی* تو همچون نهر،‏و پارسایی* تو همچون امواج دریا می‌بود.‏ ۱۹  نسل تو همچون ریگ،‏ بی‌شمار،‏و فرزندانت همچون دانه‌های آن می‌بودند؛‏نامشان هرگز منقطع نمی‌شدو از حضور من نابود نمی‌گشت.‏»‏ ۲۰  از بابِل به در آیید!‏از میان کَلدانیان بگریزید!‏با فریادهای شادی این خبر را اعلام کنیدو آن را تا به کرانهای زمین منتشر ساخته،‏ بگویید:‏‏«خداوند خادم خویش یعقوب را فدیه داده است.‏»‏ ۲۱  آنگاه که ایشان را در بیابان رهبری کرد،‏هرگز تشنگی نکشیدند؛‏از صخره برایشان آب جاری ساخت؛‏صخره را شکافت و آب فوران کرد!‏ ۲۲  اما خداوند می‌گوید:‏ «شریران را سلامتی نیست.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۴۸:‏۱ در عبری:‏ آبهای“.‏
‏۴۸:‏۱۴ یا ”بابِلیان“.‏
‏۴۸:‏۱۸ یا ”آرامش“.‏
‏۴۸:‏۱۸ یا ”پیروزی“.‏