اِشَعْیا ۴‏:‏۱‏-‏۶

۴  در آن روز هفت زندست به دامان یک مرد شده،‏ خواهند گفت:‏‏«نان خود را خواهیم خوردو جامهٔ خود را خواهیم پوشید؛‏تنها نام تو بر ما باشد،‏و ننگِ ما را بردار!‏»‏ شاخهٔ خداوند ۲  در آن روز شاخهٔ خداوند زیبا و پرجلال خواهد بود،‏ و میوهٔ زمین مایهٔ فخر و مباهات رهایی‌یافتگان اسرائیل خواهد گشت.‏ ۳  و هر که در صَهیون بر جا مانَد و در اورشلیم باقی بماند،‏ مقدس خوانده خواهد شد،‏ هر آن کس که در اورشلیم برای حیات مقرر شده باشد.‏ ۴  در آن زمان خداوندگار نجاستِ دختران صَهیون را خواهد شست و لکه‌های خون اورشلیم را به روح داوری و روح آتشین از میان آن خواهد زدود.‏ ۵  آنگاه خداوند بر فراز کوه صَهیون و بر فراز محفل‌هایش،‏ در روزْ ابر و دود و در شبْ آتشِ مشتعل خواهد آفرید؛‏ و بر فراز تمامی جلال آن،‏ پوششی خواهد بود،‏ ۶  که سایه‌بان به جهت گرمای روز و پناهگاه و سرپناه به جهت توفان و باران خواهد بود.‏

پاورقی‌ها