اِرْمیا ۲۴‏:‏۱‏-‏۱۰

۲۴  پس از آن که نبوکدنصر پادشاه بابِل،‏ یِهویاکین* پسر یِهویاقیم پادشاه یهودا را به همراه صاحبمنصبان و صنعتگران و آهنگرانِ یهودا از اورشلیم به بابِل به تبعید برد،‏ خداوند در رؤیا دو سبد انجیر به من نشان داد که در برابر معبد خداوند قرار داشت.‏ ۲  درون یکی از سبدها انجیرهای بسیار خوب بود که به انجیرهای نوبر می‌مانست؛‏ اما انجیرهای سبد دیگر بسیار بد بود،‏ چندان که نمی‌شد خورد.‏ ۳  آنگاه خداوند مرا گفت:‏ «ای اِرمیا،‏ چه می‌بینی؟‏» گفتم:‏ «انجیر؛‏ انجیرهای نیکو که بسیار نیکویند،‏ و انجیرهای بد که بسیار بدند،‏ چندان که نمی‌توان خورد.‏»‏ ۴  سپس کلام خداوند بر من نازل شده،‏ گفت:‏ ۵  ‏«یهوه خدای اسرائیل چنین می‌فرماید:‏ ”همچون این انجیرهای نیکو،‏ من تبعیدیان یهودا را که ایشان را از این سرزمین به سرزمین کَلدانیان فرستاده‌ام،‏ نیکو خواهم شمرد.‏ ۶  چشمان من برای خیریت بر ایشان خواهد بود،‏ و آنان را بدین سرزمین باز خواهم گردانید.‏ ایشان را بنا خواهم کرد و نه خراب؛‏ و غَرْس خواهم کرد،‏ نه ریشه‌کَن.‏ ۷  دلی به ایشان خواهم بخشید که بدانند من یهوه هستم.‏ ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود،‏ زیرا به تمامی دل نزد من بازگشت خواهند کرد.‏“‏ ۸  ‏«اما خداوند می‌گوید:‏ ”همچون انجیرهای بد که چنان بدند که نتوان خورد،‏ من نیز با صِدِقیا پادشاه یهودا و صاحبمنصبانش و باقیماندگانِ اورشلیم،‏ چه آنان که در این سرزمین به سر می‌برند و چه آنان که در مصرند،‏ بدین‌گونه رفتار خواهم کرد:‏ ۹  ایشان را اسباب رُعب و وحشتِ تمامی ممالک روی زمین خواهم ساخت و مایهٔ رسوایی و تمسخر و ضرب‌المثل و لعنت،‏ در هر کجا که ایشان را بدان رانده باشم.‏ ۱۰  شمشیر و قحطی و طاعون بر ایشان نازل خواهم ساخت،‏ تا از سرزمینی که به ایشان و به پدرانشان بخشیدم،‏ به تمامی نابود گردند.‏“»‏

پاورقی‌ها

‏۲۴:‏۱ در عبری ”یکُنیا“ که شکل دیگری است از ”یِهویاکین“.‏