اعمال ۳‏:‏۱‏-‏۲۶

۳  روزی پطرس و یوحنا در نهمین ساعت روز* که وقت دعا بود،‏ به معبد می‌رفتند.‏ ۲  در آن هنگام،‏ تنی‌چند،‏ مردی را که لنگ مادرزاد بود،‏ می‌آوردند.‏ آنها او را هر روز کنار آن دروازهٔ معبد که ’دروازهٔ زیبا‘ نام داشت می‌گذاشتند تا از مردمی که وارد معبد می‌شدند،‏ صدقه بخواهد.‏ ۳  چون او پطرس و یوحنا را دید که می‌خواهند به معبد درآیند،‏ از آنان صدقه خواست.‏ ۴  پطرس و یوحنا بر وی چشم دوختند؛‏ پطرس گفت:‏ «به ما بنگر!‏» ۵  پس آن مرد بر ایشان نظر انداخت و منتظر بود چیزی به او بدهند.‏ ۶  امّا پطرس به وی گفت:‏ «مرا زر و سیم نیست،‏ امّا آنچه دارم به تو می‌دهم!‏ به نام عیسی مسیحِ ناصری برخیز و راه برو!‏» ۷  سپس دست راست مرد را گرفت و او را برخیزانید.‏ همان دم پاها و ساقهای او قوّت گرفت ۸  و از جا جست و بر پاهای خود ایستاده،‏ به راه افتاد.‏ سپس جست و خیزکنان و خدا را حمدگویان،‏ با ایشان وارد معبد شد.‏ ۹  همهٔ مردم او را در حال راه رفتن و حمد گفتن خدا دیدند،‏ ۱۰  و دریافتند همان است که پیش از آن برای گرفتن صدقه کنار ’دروازهٔ زیبای‘ معبد می‌نشست؛‏ پس،‏ از آنچه بر او گذشته بود،‏ غرق در تعجب و حیرت شدند.‏ پیام پطرس ۱۱  در همان حال که آن مرد همراه پطرس و یوحنا می‌رفت و از آنان جدا نمی‌شد،‏ تمام جماعت حیرت‌زده در ’ایوان سلیمان‘ به سوی ایشان دویدند.‏ ۱۲  چون پطرس این را دید،‏ خطاب به جماعت گفت:‏ «ای مردان اسرائیلی،‏ چرا از این امر در شگفتید؟‏ چرا به ما خیره شده‌اید،‏ چنانکه گویی به نیرو و تقوای خود،‏ این مرد را شفا داده‌ایم؟‏ ۱۳  خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب،‏ خدای پدران ما،‏ خادم خود عیسی را جلال داد،‏ همان که شما تسلیمش کردید و در حضور پیلاتُس انکارش نمودید،‏ هرچند رأی او بر این بود که آزادش سازد.‏ ۱۴  شما بودید که دستِ رد بر سینهٔ آن قدّوس و پارسا زدید و خواستید قاتلی به جای او به شما بخشیده شود.‏ ۱۵  شما سرچشمهٔ حیات را کشتید،‏ امّا خدا او را از میان مردگان برخیزانید و ما شاهد بر این هستیم.‏ ۱۶  آنچه این مرد را،‏ که می‌بینید و می‌شناسید،‏ نیرو بخشیده است،‏ نام عیسی و ایمان به آن نام است.‏ آری،‏ ایمانی که به واسطهٔ اوست،‏ این مرد را در حضور شما تندرست ساخته است.‏ ۱۷  ‏«و حال ای برادران،‏ می‌دانم که عمل شما و بزرگانتان از جهل بود.‏ ۱۸  ولی خدا از همین راه آنچه را که به زبان همهٔ پیامبران پیشگویی کرده بود،‏ به انجام رسانید:‏ این را که مسیحِ او رنج خواهد کشید.‏ ۱۹  پس توبه کنید و به سوی خدا بازگردید تا گناهانتان پاک شود و ایام تجدید قوا* از حضور خداوند برایتان فرا رسد،‏ ۲۰  و تا خدا،‏ عیسی،‏ یعنی همان مسیح را که از پیش برای شما مقرر شده بود،‏ بفرستد،‏ ۲۱  که باید آسمان پذیرای او می‌شد تا ایامی که همه چیز بنا بر آنچه خدا از دیرباز به زبان همهٔ پیامبرانِ مقدّس خود گفته است،‏ احیا* گردد.‏ ۲۲  موسی فرموده است:‏ ”خداوندْ خدای شما،‏ از میان برادرانتان،‏ پیامبری همانند من برای شما بر خواهد انگیخت؛‏ به اوست که باید در هرآنچه به شما گوید گوش فرا دهید.‏ ۲۳  هر که به آن پیامبر گوش نسپارد،‏ از میان قوم نابود خواهد شد.‏“‏ ۲۴  ‏«نیز همهٔ پیامبران،‏ از سموئیل به بعد،‏ جملگی یکصدا دربارهٔ این روزها پیشگویی کرده‌اند.‏ ۲۵  و شما فرزندان پیامبران و وارثان عهدی هستید که خدا با پدرانتان بست.‏ او به ابراهیم گفت:‏ ”به واسطهٔ نسل تو همهٔ طوایف زمین برکت خواهند یافت.‏“ ۲۶  هنگامی که خدا خادم خود را مبعوث کرد،‏ نخست او را نزد شما فرستاد تا شما را برکت دهد،‏ بدین که هر یک از شما را از راههای گناه‌آلودتان بازگرداند.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۳:‏۱ منظور ساعت سه بعد از ظهر است.‏
‏۳:‏۱۹ اصل یونانی این واژه حاوی مفاهیم ”استراحت“ و ”طراوت و تازگی“ نیز هست.‏
‏۳:‏۲۱ اصل یونانی این واژه حاوی مفاهیم ”اصلاح“ و ”تجدید بنا“ نیز هست.‏