مراجعه به متن

کتاب‌ها و بروشورهایی برای فراگیری تعالیم کتاب مقدّس

شما می‌توانید تعالیم کتاب مقدّس را به صورت موضوعی با کمک کتاب‌ها و بروشورهای زیر فرا گیرید.‏ به این منظور می‌توانید آن‌ها را دانلود کنید.‏ همچنین فایل‌های صوتی و فیلم‌های زبان اشاره به بسیاری از زبان‌ها در همین صفحه در دسترس شما قرار دارد.‏

زبانی را در قسمت «نما» انتخاب کنید و دکمهٔ جستجو را بزنید تا در زبان مورد نظرتان نشریات و فایل‌هایی را با فرمت گوناگون بیابید.‏ قسمتی از عنوان نشریه را وارد کنید تا نشریاتی را با کلمه‌ای مشابه بیابید.‏

 

تغییر نما

شماری از اصلاحاتی که در متن الکترونیک نشریات وارد شده است، شاید هنوز در نشریه چاپ‌شده وارد نشده باشد.