مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

فصل ۱۰

عیسی از دیوها قوی‌تر است

عیسی از دیوها قوی‌تر است

یادت هست که چرا یکی از فرشته‌های خدا شیطان ابلیس شد؟‏—‏ * بله،‏ او دشمن خدا شد چون می‌خواست مردم او را بپرستند نه خدا را.‏ فرشته‌های دیگر چطور؟‏ آیا آن‌ها هم مثل شیطان شدند؟‏—‏ بله،‏ خیلی از آن‌ها فرشته‌های شیطان یا همان دیو شدند.‏—‏مکاشفه ۱۲:‏۹‏.‏

آیا این فرشته‌های بد یا همان دیوها ایمان دارند که خدا وجود دارد؟‏ کتاب مقدّس می‌گوید که دیوها ایمان دارند که خدا وجود دارد.‏ (‏یعقوب ۲:‏۱۹‏)‏ دیوها می‌دانند که خدا آن‌ها را به خاطر کارهای بدی که انجام داده‌اند تنبیه خواهد کرد،‏ به خاطر همین می‌ترسند.‏ آن‌ها چه کارهای بدی کرده‌اند؟‏—‏

طبق کتاب مقدّس این فرشته‌ها آسمان را ترک کردند تا مثل انسان‌ها روی زمین زندگی کنند.‏ آن‌ها این کار را کردند چون می‌خواستند با دختران انسان‌ها رابطهٔ جنسی برقرار کنند.‏ (‏پیدایش ۶:‏۱،‏ ۲؛‏ یهودا ۶‏)‏ تو در مورد رابطهٔ جنسی یا سکس چه چیزهایی می‌دانی؟‏—‏

رابطهٔ جنسی یک رابطهٔ مخصوصی است که یک مرد می‌تواند با یک زن داشته باشد.‏ بعد از چنین رابطه‌ای ممکن است مادر بچه‌دار شود.‏ ولی فرشته‌های نباید این کار را می‌کردند.‏ خدا می‌خواهد که فقط مردان و زنانی که با هم ازدواج کردند این رابطهٔ مخصوص را داشته باشند.‏ به این شکل چون آن‌ها ازدواج کردند،‏ می‌توانند از بچهٔ خود به‌خوبی مراقبت کنند.‏

فرشته‌های بد چه کارهایی کردند؟‏

وقتی فرشته‌ها مثل انسان‌ها شدند و با زنان رابطهٔ جنسی برقرار کردند،‏ بچه‌هایشان معمولی نبودند،‏ غول‌های بزرگی بودند.‏ آن غول‌ها خیلی وحشی بودند و مردم را می‌زدند و به آن‌ها آسیب می‌رساندند.‏ بنابراین خدا توفان بزرگی را روی زمین آورد تا همهٔ آن‌ها و انسان‌های بد را نابود کند.‏ ولی خدا به نوح گفت که یک کشتی بسازد تا تمام مردمان خوب،‏ حتی اگر تعدادشان خیلی کم باشد،‏ نجات پیدا کنند.‏ عیسی،‏ معلّم بزرگ به ما گفت که هیچ وقت آن توفان را فراموش نکنیم.‏—‏پیدایش ۶:‏۳،‏ ۴،‏ ۱۳،‏ ۱۴؛‏ لوقا ۱۷:‏۲۶،‏ ۲۷‏.‏

وقتی آن توفان آمد،‏ می‌دانی که برای آن فرشته‌های بد چه اتفاقی افتاد؟‏—‏ آن‌ها بدن‌های انسانی‌شان را روی زمین گذاشتند و به صورت فرشته به آسمان برگشتند،‏ ولی دیگر نمی‌توانستند فرشته‌های خدا باشند.‏ برای همین فرشته‌های شیطان یا همان دیوها شدند.‏ آیا می‌دانی که برای بچه‌های غول‌پیکرشان چه اتفاقی افتاد؟‏—‏ همهٔ آن‌ها در آن توفان مردند.‏ همین طور همهٔ انسان‌هایی که از خدا اطاعت نمی‌کردند،‏ در آن توفان از بین رفتند.‏

چرا امروز مشکلات زیادی در دنیا وجود دارد؟‏

از زمان توفان به بعد،‏ خدا دیگر اجازه نداده است که آن دیوها بدن‌های انسانی برای خودشان درست کنند.‏ اما با این که ما نمی‌توانیم دیوها را ببینیم،‏ آن‌ها هنوز سعی می‌کنند ما را به انجام کارهای بد وسوسه کنند.‏ در زمان ما آن‌ها حتی بیشتر از گذشته بلاهای زیادی سر مردم می‌آورند،‏ چون از آسمان بیرون انداخته شدند و به زمین آمدند.‏

آیا می‌دانی که چرا ما نمی‌توانیم دیوها را ببینیم؟‏—‏ چون آن‌ها نادیدنی هستند.‏ ولی هیچ شکی نیست که وجود دارند.‏ کتاب مقدّس می‌گوید که شیطان و دیوهایش تمام مردم را گول می‌زنند.‏—‏مکاشفه ۱۲:‏۹،‏ ۱۲‏.‏

آیا ممکن است که شیطان و دیوهایش ما را هم گول بزنند؟‏—‏ بله،‏ اگر مواظب نباشیم ممکن است در دام آن‌ها بیفتیم.‏ ولی نباید بترسیم،‏ چون عیسی معلّم بزرگ گفت:‏ ‹ابلیس بر من تسلّط ندارد.‏› اگر ما دوست خدا باشیم،‏ او ما را از شیطان و دیوهایش محافظت می‌کند.‏—‏یوحنا ۱۴:‏۳۰‏.‏

مهم است که بدانیم شیطان و دیوهایش چطور ما را وسوسه می‌کنند.‏ مثلاً وقتی آن‌ها به زمین آمدند چه کارهای زشتی کردند؟‏—‏ قبل از توفان نوح،‏ با زنان رابطهٔ جنسی داشتند؛‏ کاری که فرشته‌های نباید می‌کردند.‏ امروز هم دیوها می‌خواهند که ما قانون خدا را نادیده بگیریم و با هر کسی که بخواهیم رابطهٔ جنسی داشته باشیم.‏ یک سؤال برای تو:‏ چه کسانی اجازه دارند رابطهٔ جنسی داشته باشند؟‏—‏ آفرین،‏ فقط مردان و زنانی که با هم ازدواج کرده‌اند.‏

شاید بعضی از پسران و دختران با هم این رابطه را داشته باشند،‏ اما کارشان درست نیست.‏ کتاب مقدّس به آلت تناسلی پسران و دختران اشاره می‌کند.‏ (‏لاویان ۱۵:‏۱-‏۳‏)‏ یَهُوَه خدا برای یک هدف خاصّی این اعضا را در بدن ما گذاشت.‏ آن‌ها در واقع اعضای خصوصی ما هستند و فقط مردان و زنانی که با هم ازدواج کرده‌اند اجازه دارند به این اعضای خصوصی دست بزنند.‏ وقتی کسی از این قانون یَهُوَه اطاعت نمی‌کند،‏ دیوها خیلی خوشحال می‌شوند.‏ مثلاً اگر یک پسر و دختر با اعضای خصوصی همدیگر بازی کنند،‏ دیوهای از این کار بدشان خوشحال می‌شوند.‏ آیا می‌خواهی کاری بکنی که دیوها خوشحال بشوند؟‏—‏

یک کار دیگر هم هست که دیوها دوست دارند ولی یَهُوَه از آن نفرت دارد؟‏ آیا می‌دانی که آن کار چیست؟‏—‏ خشونت.‏ (‏مزمور ۱۱:‏۵‏)‏ مردم خشن کسانی هستند که مهربان نیستند و به دیگران آسیب می‌رسانند،‏ مثل آن غول‌ها در زمان نوح.‏

دیوها هم دوست دارند ما را بترسانند.‏ بعضی وقت‌ها وانمود می‌کنند که یک شخص مرده هستند؛‏ حتی می‌توانند مثل آن شخص مرده صحبت کنند!‏ به این شکل دیوها خیلی‌ها را گول زدند که فکر کنند مرده‌ها زنده هستند و می‌توان با آن‌ها صحبت کرد.‏ بله،‏ دیوها باعث شدند که خیلی‌ها به وجود روح اشخاص مرده باور داشته باشند.‏

بنابراین باید مواظب باشیم که شیطان و دیوهایش ما را گول نزنند.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ ‹شیطان کاری می‌کند که ما فکر کنیم یک فرشتهٔ خوب است و دیوهایش هم این کار را می‌کنند.‏› (‏۲قُرِنتیان ۱۱:‏۴،‏ ۵‏)‏ اما دیوها خیلی بد هستند.‏ آن‌ها چطور سعی می‌کنند ما را گول بزنند؟‏

از چه راه‌هایی به خیلی از مردم یاد داده می‌شود که کارهای خشونت‌آمیزی انجام دهند،‏ رابطهٔ جنسی نادرست داشته باشند و با ارواح مردگان ارتباط برقرار کنند؟‏—‏ این چیزها در فیلم‌ها،‏ برنامه‌های تلویزیونی و بازی‌های کامپیوتری زیاد دیده می‌شود.‏ آیا این کارها ما را به خدا نزدیک‌تر می‌کند یا دورتر؟‏ آیا با این کارها به شیطان و دیوهایش نزدیک‌تر نمی‌شویم؟‏ چه فکر می‌کنی؟‏—‏

دیدن فیلم‌های خشونت‌آمیز چه تأثیری روی ما می‌گذارد؟‏

چه کسی می‌خواهد که فیلم‌های بد ببینیم؟‏—‏ بله،‏ شیطان و دیوهایش.‏ پس ما باید چه کار کنیم؟‏—‏ آفرین،‏ ما باید چیزهای خوبی بخوانیم یا تماشا کنیم تا بتوانیم به یَهُوَه خدمت کنیم.‏ کدام چیزهای خوب؟‏—‏

چه کاری باید بکنیم تا از دیوها نترسیم؟‏

اگر ما کارهای خوبی انجام دهیم،‏ دیگر از دیوها نمی‌ترسیم.‏ عیسی از دیوها قوی‌تر است و آن‌ها از او می‌ترسند.‏ یک روز یکی از دیوها با دیدن عیسی آنقدر ترسید که گفت:‏ «آیا آمده‌ای ما را نابود کنی؟‏» (‏مَرقُس ۱:‏۲۴‏)‏ وقتی عیسی شیطان و دیوهایش را نابود کند،‏ آیا خوشحال نمی‌شویم؟‏—‏ تا آن زمان،‏ ما می‌توانیم مطمئن باشیم که اگر به یَهُوَه و عیسی نزدیک بمانیم،‏ شیطان و دیوهایش نمی‌توانند به ما آسیب برسانند!‏

^ بند 3 در این مقاله وقتی خط فاصله «—‏» دیده می‌شود،‏ منظور این است که بعد از سؤال به بچه فرصت جواب داده شود.‏