فصل ۱۰

عیسی از دیوها قوی‌تر است

اگر ما کارهای خوبی انجام دهیم،‏ لازم نیست که از دیوها بترسیم.‏ عیسی از دیوها قوی‌تر است و آن‌ها از او می‌ترسند.‏

فصل ۲۳

یَهُوَه چطور از عیسی محافظت کرد؟‏

یَهُوَه گاهی به شکل فوق‌العاده‌ای از بچه‌ها که نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند محافظت می‌کند.‏