وقتی کسی که دوستش دارید می‌میرد

آیا عزیزی را از دست داده‌اید؟‏ آیا برای مقابله با سوگواری نیاز به کمک دارید؟‏

مقدّمه

کتاب مقدّس به سوگواران تسلّی و دلگرمی می‌دهد.‏

‏«نمی‌تواند حقیقت داشته باشد!‏»‏

هزاران فاجعه‌ای هر روزه در سراسر دنیا به خانواده‌ها ضربه می‌زنند.‏

آیا چنین احساسی طبیعی است؟‏

وقتی یکی از عزیزمان را از دست می‌دهیم،‏ آیا آشکار ساختن غم خود بر دیگران اشتباه است؟‏

چطور می‌توانم با غمی که دارم زندگی کنم؟‏

آیا بهتر است غم خود را به شکلی بروز دهید؟‏

دیگران چگونه می‌توانند کمک کنند؟‏

اگر می‌بینید که شخص داغدیده واقعاً به کمک نیاز دارد،‏ پیشقدم شده به او تسلّی دهید.‏

امیدی مطمئن برای مردگان

وقتی یکی از عزیزانتان می‌میرد،‏ تحمّل این فکر که هرگز قادر نخواهید بود دوباره با او صحبت کنید،‏ بخندید یا او را در آغوش بگیرید،‏ می‌تواند بسیار دشوار باشد.‏ ولی امیدی که کتاب مقدس می‌دهد واقعاً تسلّی‌بخش است.‏