مراجعه به متن

عیسی مسیح کیست؟‏

عیسی مسیح کیست؟‏

عیسی مسیح کیست؟‏

‏«حتی بسیاری از غیرمسیحیان معتقدند که این مرد معلمی بزرگ و خردمند بود.‏ تردیدی نیست که او از جمله بانفوذترین مردان همهٔ اعصار بوده است.‏» (‏«دایرة‌المعارف کتاب جهان»)‏ این سخنان دربارهٔ کیست؟‏ عیسی مسیح،‏ بانی مسیحیت.‏ آیا او را می‌شناسید؟‏ آیا او هیچ تأثیری بر زندگی شما دارد؟‏

رویدادهای مربوط به خدمت روحانی عیسی در چهار اثر تاریخی که انجیل‌ها نامیده می‌شوند نقل شده‌اند و بخشی از کتاب مقدس را تشکیل می‌دهند.‏ این گزارشها تا چه حد حقیقت دارند؟‏ ویل دورانت تاریخنگار معروف،‏ پس از بررسی آنها نوشت:‏ «اینکه تعدادی افراد ساده در طی یک نسل توانسته باشند شخصیتی چنین نیرومند و جذاب،‏ اخلاقی چنین عالی،‏ و رؤیایی این اندازه الهامبخش از برادری بشر بپرورانند،‏ معجزه‌ای است که از هر یک از معجزات مذکور در انجیلها باورنکردنی‌تر است.‏»‏

با این همه،‏ میلیونها نفر از مردمِ شرق و مناطق دیگر هیچ شناختی از عیسی مسیح ندارند.‏ آنها شاید معتقد باشند که او وجود داشته است،‏ اما گمان نمی‌کنند که وجود او هیچ ارتباطی با زندگی آنها داشته باشد.‏ بعضی دیگر به دلیل اعمالِ کسانی که ادعا می‌کنند پیرو عیسی هستند،‏ احترامی برای وی قائل نیستند.‏ برخی در خاورمیانه می‌گویند:‏ ‹مسیحیان در طی جنگهای صلیبی برای تسخیر فلسطین،‏ آن سرزمین را به خاک و خون کشیدند.‏›‏

اما آیا بهبود نیافتن بیماریِ کسی را که به توصیهٔ پزشک عمل نکرده است می‌توان به گردن پزشک انداخت؟‏ به هیچ وجه.‏ مردمان جهان مسیحیت مدتهاست که توصیه‌های عیسی را برای حل مسائل زندگی روزمره به کار نمی‌گیرند.‏ از اینرو آیا بهتر نیست به جای رد عیسی به دلیل رفتار به اصطلاح مسیحیانی که به تعالیم او وقعی نمی‌گذارند،‏ شما خود مطالبی در مورد او بیاموزید؟‏ به کتاب مقدس رجوع کنید،‏ و چهرهٔ واقعی عیسی را بشناسید.‏ خواهید دید که او می‌تواند حتی زندگی شما را دگرگون سازد.‏

توصیهٔ عیسی محبت است

عیسی مسیح معلم بزرگی بود که حدود ۲۰۰۰ سال پیش در فلسطین به سر می‌برد.‏ چیز زیادی از دوران کودکی او نمی‌دانیم.‏ (‏متی،‏ بابهای ۱ و ۲‏؛‏ لوقا،‏ بابهای ۱ و ۲‏)‏ هنگامی که پا به سن سی سالگی گذارد،‏ خدمت روحانی خود را آغاز کرد ‹تا به راستی شهادت دهد.‏› (‏یوحنا ۱۸:‏۳۷؛‏ لوقا ۳:‏⁠۲۱-‏۲۳‏)‏ هر چهار نگارندهٔ شرح‌حال عیسی بر روی خدمت روحانی وی تأکید کرده‌اند.‏ خدمت روحانی او سه سال و نیم آخر از اقامتش بر روی زمین را در بر می‌گیرد.‏

عیسی در طی خدمت روحانی‌اش کلید حل مشکلات گوناگون زندگی را در اختیار شاگردانش گذارد.‏ آیا می‌دانید این کلید چه بود؟‏ محبت.‏ او در یکی از مشهورترین موعظه‌ها به نام موعظهٔ بالای کوه،‏ به شاگردانش آموخت که چگونه به همنوعان خود محبت کنند،‏ و گفت:‏ «لهٰذا آنچه خواهید که مردم به شما کنند،‏ شما نیز بدیشان همچنان کنید،‏ زیرا این است تورات و صُحُف انبیا.‏» (‏متی ۷:‏⁠۱۲‏)‏ این اصل،‏ قانون طلائی نامیده می‌شود.‏ ‹مردمی› که عیسی در اینجا بدانها اشاره کرده است حتی دشمنان شخص را نیز در بر می‌گیرد.‏ عیسی در همان موعظه گفت:‏ «دشمنان خود را محبّت نمایید و برای لعن‌کنندگان خود برکت بطلبید.‏» (‏متی ۵:‏⁠۴۴‏)‏ آیا چنین محبتی بسیاری از مشکلات امروز را برطرف نخواهد کرد؟‏ موهندس گاندی،‏ پیشوای هندویان با این نظر موافق بود.‏ به نقل از او آمده است:‏ «اگر [ما] بر طبق تعالیمی که مسیح در موعظهٔ بالای کوه بنا نهاد به یکدیگر [بپیوندیم]،‏ .‏ .‏ .‏ قادر به حل مشکلات همهٔ جهان خواهیم بود.‏» اگر تعالیم عیسی دربارهٔ محبت به کار گرفته شوند،‏ دردهای بشر درمان خواهند شد.‏

محبت عیسی در عمل

عیسی به تعالیم خود عمل می‌کرد.‏ او به منافع دیگران اولویت می‌داد و محبت را در عمل نشان می‌داد.‏ روزی او و شاگردانش به تعداد زیادی از مردم موعظه می‌کردند و فرصت غذا خوردن پیدا نکرده بودند.‏ عیسی که دید شاگردانش به «کمی استراحت» نیاز دارند،‏ همراه آنان رهسپار محلی خلوت شد.‏ اما جمعیت از آنها پیشی گرفتند و در مقصد در انتظارشان ایستادند.‏ اگر شما به جای عیسی بودید چه می‌کردید؟‏ عیسی «دلش برای آنها سوخت» و «به تعلیم آنان پرداخت.‏» (‏مرقس ۶:‏⁠۳۰-‏۳۴‏،‏ انجیل شریف‏)‏ همین احساس دلسوزی شدید سبب می‌شد که به دیگران کمک کند.‏

کارهای مفید عیسی فقط به آموزشهای روحانی محدود نمی‌شد،‏ بلکه جنبهٔ عملی نیز داشت.‏ برای مثال،‏ او ۵۰۰۰ مرد (‏علاوه بر زنان و کودکان)‏ را که یک روز تا دیروقت پای صحبت او نشسته بودند،‏ غذا داد.‏ در جایی دیگر ۴۰۰۰ نفر را سیر کرد.‏ در مورد اول،‏ با پنج نان و دو ماهی و در مورد دوم با هفت نان و چند ماهی کوچک مردم را غذا داد.‏ (‏متی ۱۴:‏۱۴-‏۲۲؛‏ ۱۵:‏۳۲-‏۳۸؛‏ مرقس ۶:‏⁠۳۵-‏۴۴؛‏ ۸:‏⁠۱-‏۹‏)‏ آیا اینها را می‌توان معجزه دانست؟‏ بله،‏ عیسی حقیقتاً معجزه‌گر بود.‏

عیسی بیماران بسیاری را درمان کرد.‏ نابینایان،‏ لنگان،‏ جذامیان و ناشنوایان را شفا داد و حتی مردگان را زنده ساخت!‏ (‏لوقا ۷:‏⁠۲۲؛‏ یوحنا ۱۱:‏۳۰-‏۴۵‏)‏

یک بار،‏ مردی ابرصی (‏جذامی)‏ با التماس به او گفت:‏ «اگر بخواهی،‏ می‌توانی مرا طاهر سازی!‏» پاسخ عیسی به درخواست وی چه بود؟‏ «دست خود را دراز کرد و او را لمس نموده،‏ گفت:‏ ‹می‌خواهم.‏ طاهر شو!‏› » (‏مرقس ۱:‏⁠۴۰،‏ ۴۱‏)‏ عیسی از صمیم‌قلب مایل بود به آنها کمک کند.‏ این معجزات نمودار محبت او به بینوایان بود.‏

آیا باور کردن این معجزات دشوار است؟‏ عیسی اغلب معجزاتش را در مقابل عموم انجام داد.‏ حتی دشمنانش که همیشه آمادهٔ ایرادگیری از او بودند،‏ نمی‌توانستند معجزات او را انکار کنند.‏ (‏یوحنا ۹:‏⁠۱-‏۳۴‏)‏ علاوه بر این،‏ عیسی از معجزاتش مقصود خاصی داشت.‏ این معجزات سبب شدند که مردم او را به عنوان فرستادهٔ خدا بشناسند.‏ —‏ یوحنا ۶:‏⁠۱۴‏.‏

نگاهی کوتاه به تعالیم و زندگی عیسی،‏ او را در نظرمان عزیز می‌سازد و ما را وامی‌دارد تا محبتی همچون محبت وی از خود نشان دهیم.‏ البته عیسی از طرق دیگری نیز بر زندگی ما تأثیر می‌گذارد.‏ او فقط معلم بزرگ محبت نبود،‏ بلکه نشان داد که بر خلاف انسانهای دیگر،‏ پیش از آنکه به شکل انسان درآید،‏ به صورت نخستین موجود روحیِ خدا وجود داشته است.‏ (‏یوحنا ۱:‏⁠۱۴؛‏ ۳:‏⁠۱۶؛‏ ۸:‏⁠۵۸؛‏ ۱۷:‏۵؛‏ ۱یوحنا ۴:‏۹‏)‏ او همچنین پس از آنکه از صورت انسان خارج شد موجودیت دیگری یافت که بر اهمیت وی در زندگی ما می‌افزاید.‏ در کتاب مقدس آمده است که عیسی رستاخیز یافت و حال در مقام پادشاه،‏ بر تخت سلطنت ملکوت خدا نشسته است.‏ (‏مکاشفه ۱۱:‏۱۵‏)‏ عیسی خود گفت:‏ «حیات جاودانی این است که تو را خدای واحِد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند.‏» (‏یوحنا ۱۷:‏۳؛‏ ۲۰:‏۳۱‏)‏ حقیقتاً که شناخت عیسی مسیح می‌تواند به معنای زندگی بی‌پایان در بهشت باشد!‏ چگونه چنین چیزی ممکن است؟‏ بیایید عیسی را بهتر بشناسیم و ببینیم که چگونه ‹محبّت مسیح ما را فرو می‌گیرد› تا از او تقلید کنیم؟‏ (‏۲قرنتیان ۵:‏⁠۱۴‏)‏ شاهدان یَهُوَه مشتاق یاری شما در این زمینه هستند.‏ —‏ یوحنا ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵‏.‏

تمام آیات نقل‌شده در این رساله از ترجمهٔ فارسی کتاب مقدس چاپ ۱۹۹۶ می‌باشند.‏ در غیر این صورت،‏ نام ترجمهٔ مورد نظر ذکر شده است.‏