مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

مشکلات مالی — چه راه حلی وجود دارد؟‏

مشکلات مالی — چه راه حلی وجود دارد؟‏

۶

مشکلات مالی — چه راه حلی وجود دارد؟‏

‏«بزم بجهة لهو و لعب میکنند و شرابْ زندگانیرا شادمان میسازد امّا نقره همه چیز را مهیّا میکند.‏» —‏ جامعه ۱۰:‏۱۹‏.‏

۲ در همهٔ سرزمینها پول مایهٔ نگرانی بسیار است.‏ یکی از دلایل آن تورم است.‏ مخارج زندگی هر روز بالاتر می‌روند.‏ بسیاری از مردم حتی استطاعت خرید غذای مورد نیازشان را هم ندارند.‏ تعداد روزافزونی از مردان مجبور به داشتن دو شغل هستند،‏ و تعداد زیادتری از زنان به کار می‌پردازند.‏ خانواده‌ها در رنج هستند.‏ به سلامتی افراد لطمه وارد می‌شود.‏ مشکلات مالی معمولاً هنگامیکه پای خرید قسطی بمیان می‌آید حتی پیچیده‌تر می‌شوند.‏ با تکیه بر قسط،‏ بسیاری از مردم که به شدت بدهکار هستند برای کالاهایی پول می‌دهند که واقعاً نیازی بدانها ندارند.‏ این موضوع در مورد کشورهای پیشرفته به همان اندازه صادق است که در مورد مناطقی که مردم در آنجا از استطاعت مالی کمتری برخوردارند،‏ صدق می‌کند.‏

۳ کتاب مقدس چه کمک مؤثری ارائه می‌دهد؟‏ آیا این کتاب می‌تواند در یافتن و یا حفظ شغلتان شما را یاری کند؟‏ آیا می‌تواند نگرانیهای مالی خانوادگی‌تان را برطرف کند و شما را به زندگی سعادتمندتری هدایت کند؟‏

آیا درستکاری و سخت‌کوشی می‌توانند یاری‌دهنده باشند؟‏

۴ ‏«با سخت‌کوشها منصفانه رفتار نمی‌شود.‏ آیا موافق این امر هستید؟‏» در یک سنجش افکار ۸۵ درصد افراد با این امر موافق بودند.‏ اغلب به نظر می‌آید که برای کسب موفقیت باید دست به نیرنگ،‏ دزدی و رشوه‌خواری زد و یا دوستان بانفوذ داشت.‏ لکن نوشته‌های مقدس بر ارزش درستکاری و سخت‌کوشی تکیه می‌کنند.‏ به عنوان مثال،‏ کتاب مقدس می‌گوید:‏

‏«دزد دیگر دزدی نکند بلکه بدستهای خود کار نیکو کرده زحمت بکشد تا بتواند نیازمندیرا چیزی دهد.‏» —‏ افسسیان ۴:‏۲۸‏.‏

‏«شخص کاهل آرزو میکند و چیزی پیدا نمیکند،‏ امّا شخص زرنگ فربه خواهد شد.‏ آیا مردیرا که در شغل خویش ماهر باشد میبینی،‏ او در حضور پادشاهان خواهد ایستاد.‏» —‏ امثال ۱۳:‏۴؛‏ ۲۲:‏۲۹‏.‏

‏«آرزویتان این باشد که زندگی آرامی داشته باشید و در کار دیگران فضولی نکنید و همانطور که قبلاً به شما دستور دادیم برای تأمین معاش خود کار کنید.‏ تا زندگی شما تأثیری نیکو در بی‌ایمانان بگذارد و برای تأمین خود محتاج دیگران نباشید.‏» —‏ ۱تسالونیکیان ۴:‏۱۱،‏۱۲‏،‏ ا ش.‏

۵ زمان و تجربیات وسیع هر دو ثابت کرده‌اند که این اندرزی مؤثر است.‏ بلی،‏ درست است که به نظر می‌آید بعضی کاهلان پیشرفت می‌کنند.‏ ولی در کل و در درازمدت،‏ اگر پند کتاب مقدس را به کار ببندید وضع شما بهتر از کسانی خواهد بود که آن را نادیده می‌گیرند.‏

۶ کارفرمایان اغلب از این شکایت دارند که کارمندان دیر به سر کار می‌آیند،‏ وقت زیادی را تلف می‌کنند،‏ کثیف بوده و قابل اطمینان نیستند.‏ پس شخصی که اصول کتاب مقدس را دنبال می‌کند،‏ قاعدتاً استخدام خواهد شد زیرا وقت‌شناس،‏ دقیق،‏ تمیز،‏ قابل اطمینان و کوشاست.‏ و احتمالاً پول بیشتری دریافت خواهد داشت زیرا کارفرمایان اغلب حاضرند برای کاری که خوب انجام شود پول خوبی بپردازند.‏ گزارشهای بسیاری از شاهدان یَهُوَه گواه این موضوع است.‏

۷ ولی آیا در روزگار ما،‏ دروغگویی و نیرنگ لازم نیست؟‏ مسیحیانی که با به کار بستن اصول کتاب مقدس،‏ از دزدی،‏ دروغگویی و فریبکاری خودداری می‌کنند،‏ دریافته‌اند که اندرز نوشته‌های مقدس مؤثر واقع می‌شود.‏

در ژوهانسبورگ،‏ واقع در آفریقای جنوبی،‏ شرکتی که فروشندهٔ لوازم الکتریکی بود موفقیتی نداشت.‏ یکی از دلایل این بود که بسیاری از کارکنان آن دزدی می‌کردند.‏ یکروز مدیر همهٔ کارکنان آفریقایی را جمع کرده و آنها را اخراج کرد.‏ ولی صبح روز بعد یکی از کارکنان در قطاری که معمولاً سوار آن می‌شد یکی از همکاران خود را ملاقات کرد.‏ او پرسید:‏ «چطور است که تو به سر کار می‌روی؟‏» کارمند دیگر پاسخ داد که مدیر به طور خصوصی با او صحبت کرده است و به او گفته است که به دلیل درستکاریش در مورد او استثنا قایل می‌شود.‏ مرد اول گفت که به او هم همینطور گفته‌شده است.‏ هنگامی که به محل کار رسیدند کارمند سومی را ملاقات کردند که به او هم بطور خصوصی گفته شده بود که طبق معمول سر کار بیاید.‏ هر سه نفر آنها مسیحی واقعی بودند.‏

رابرت برای یک شرکت راهسازی بریتانیایی کار می‌کرد.‏ یکروز مدیر به او گفت که اگر کسی تلفن زد رابرت باید بگوید که او در آنجا نیست.‏ با اینحال وقتی رابرت به تلفن پاسخ داد گفت که مدیر مشغول است.‏ با شنیدن آن،‏ مدیر از او انتقاد کرد.‏ ولی هنگامیکه رابرت توضیح داد که یکی از شاهدان یَهُوَه است و نمی‌تواند دروغ بگوید موضوع فیصله پیدا کرد.‏ (‏افسسیان ۴:‏۲۵‏)‏ بعدها،‏ هنگامی که قرار بود به رابرت ترفیع تعلق بگیرد،‏ همکار طمع‌کاری سعی کرد که درستکاری او را زیر سؤال قرار دهد.‏ در این موقع مدیر پادرمیانی کرد و به نفع او سخن گفت.‏ رابرت ترفیع گرفت.‏

۸ آیا هنگامی که خودتان کارفرمای خود هستید نیز درستکاری امری ممکن است؟‏ در بعضی موارد درستکار بودن به نظر عملی نمی‌آید.‏ با اینحال هنوز بهترین روش است.‏ درستکاری شما را یاری می‌کند که از وجدانی آسوده در برابر خدا و از آرامش فکری برخوردار شوید.‏ به علاوه،‏ بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند با کسانی معامله داشته باشند که می‌دانند متقلب نیستند.‏ این درست همان چیزیست که کتاب مقدس می‌گوید —‏ «تأثیری نیکو در بی‌ایمانان [گذاشتن].‏»‏

کمک برای مسکن

۹ یافتن مسکنی مناسب مشکل بزرگ دیگری است.‏ در بعضی کشورها همهٔ اهل خانواده مجبور هستند در یک اتاق به تنگی بسر برند.‏ یا ممکن است مشکل،‏ یافتن مسکنی پاکیزه باشد که شخص از نظر مالی استطاعت آن را نیز داشته باشد.‏ آیا کتاب مقدس می‌تواند در این زمینه کمکی بکند؟‏

۱۰ هنگامیکه خانه‌ای را اجاره می‌کنید،‏ شما با ملک شخص دیگری سر و کار دارید.‏ قابل توجه این است که خدا اسرائیلیان را ترغیب به محترم شمردن و مراقبت از اموال دیگران کرد.‏ (‏تثنیه ۲۲:‏۱-‏۴‏)‏ او همچنین پاکیزگی جسمی را تشویق کرد.‏ (‏تثنیه ۲۳:‏۱۲-‏۱۴؛‏ خروج ۳۰:‏۱۸-‏۲۱‏)‏ از اینرو،‏ مسیحیان باوجدان سعی می‌کنند که به اموال مردم صدمه‌ای وارد نکنند و خانه‌هایی را که اجاره می‌کنند پاکیزه نگاه دارند.‏ به این دلیل و به سبب اینکه ‹زندگی آرامی دارند› در همه جا به عنوان مستأجر از آنان تقدیر می‌شود و یافتن خانه برای آنان آسان‌تر است.‏

یک خانوادهٔ مسیحی خانه‌ای را از شهردار سابق پایتخت یکی از کشورهای آفریقایی اجاره کردند.‏ آنها ساختمان او را پاکیزه نگاه داشته و اجاره را بموقع می‌پرداختند.‏ (‏رومیان ۱۳:‏۸‏)‏ هنگام نقل مکان کردن از آنجا خانوادهٔ دیگری را از جماعت خود به صاحبخانه معرفی کردند.‏ صاحبخانه عنوان کرد که معمولاً اجاره بالا می‌رود یعنی دو برابر می‌شود،‏ ولی چون او این مسیحیان را می‌شناخت و می‌دانست که مردمانی قابل اطمینان و پاکیزه هستند،‏ اجاره را ثابت نگاه داشت،‏ یعنی چیزی حدود نصف قیمتی که برای خانه‌ای مشابه آن در آن همسایگی مطالبه می‌کردند.‏

۱۱ حتی هنگامی که شرایطی که از دست شخص خارج است او را از یافتن خانه‌ای بهتر باز می‌دارد باز هم او سود می‌برد.‏ او خانهٔ خود را مرتب و پاکیزه نگاه می‌دارد.‏ همین امر سبب زندگی سالم‌تر و سعادتمندتری می‌شود.‏

از پول خود بطور عاقلانه استفاده کنید

۱۲ سلیمان پادشاه ثروتمند نوشت:‏ «زیرا که حکمت ملجائی است و نقره ملجائی امّا فضیلتِ معرفتْ این است که حکمت صاحبانشرا زندگی میبخشد.‏» —‏ جامعه ۷:‏۱۲‏.‏

۱۳ سلیمان دریافت که پول راه حلی است در مقابل مشکلاتی که فقر با خود به همراه می‌آورد.‏ بنابراین پول برای تلف کردن نیست؛‏ بلکه باید بطور عاقلانه بکار رود.‏ کتاب مقدس چه پند عملیی را برای بهتر اداره کردن وضع مالیمان ارائه می‌دهد؟‏

۱۴ عیسی پرسید:‏ «زیرا کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و اوّل نه نشیند تا برآورد خرج آنرا بکند که آیا قوّتِ تمام کردنِ آن دارد یا نهْ که مبادا چون بنیادش نهاد و قادر بر تمام کردنش نشد هر که بیند [او را تمسخر کند].‏» —‏ لوقا ۱۴:‏۲۸-‏۳۰‏.‏

۱۵ این مطلب می‌تواند در امور مالی خانواده نیز به کار آید.‏ بسیاری زوجها دریافته‌اند که این خود مذیتی است که انسان بتواند بنشیند و با آرامش بودجهٔ خانواده را برآورد و بررسی کند و ببیند که آیا خرید بزرگی ممکن و عاقلانه است یا نه.‏ یادآوری کتاب مقدس در مورد اینکه ممکن است رویدادهای غیر منتظره رخ دهند،‏ باز به آنان کمک بیشتری کرده است.‏ (‏جامعه ۹:‏۱۱‏)‏ این امر آنان را یاری کرده است که از خرید بدون فکر و بدهیهای درازمدت جلوگیری کنند.‏

۱۶ به این بینش توجه کنید:‏ «مدیون غلام طلب‌کار میباشد.‏» (‏امثال ۲۲:‏۷‏)‏ با وجود آنکه کتاب مقدس قرض گرفتن و یا قرض دادن را منع نمی‌کند،‏ به ما هشدار می‌دهد که قرض گرفتنِ غیرضروری،‏ در واقع شخص را بردهٔ بانک و یا قرض‌دهنده می‌کند.‏ شخص عاقل کسی است که به خاطر بسپارد که این روزها بسیاری وسوسه شده خرید اعتباری می‌کنند،‏ ولی در اثر بهرهٔ هنگفت آن شدیداً مقروض می‌شوند.‏

۱۷ کتاب مقدس خانواده‌های فراوانی را در کاهش مشکل پولی از طریق صرفه‌جویی،‏ یاری کرده است.‏ عیسی نمونهٔ خوبی برای ما به جا گذاشت.‏ پس از آنکه برای جمعیت بزرگی غذا فراهم آورد،‏ امر کرد که باقیماندهٔ غذا را جمع‌آوری کنند.‏ (‏یوحنا ۶:‏۱۰-‏۱۳‏)‏ با پیروی از چنین نمونه‌ای،‏ مسیحیان پیر و جوان می‌توانند در مورد پرهیز از اسراف از خود هوشیاری بیشتری نشان دهند.‏

۱۸ آموختن اینکه چگونه می‌توان اندرز کتاب مقدس را دربارهٔ پول به کار برد،‏ ممکن است مستلزم تغییرات قابل توجهی در دیدگاه ما شود،‏ لکن نتایج آن سودمند خواهد بود،‏ همانطور که در مطلب زیر نشان داده شده است:‏

اندکی پس از ازدواج،‏ مشکلات مالی یک زوج جوان که اهل زیمبابوه بودند آغاز شدند.‏ درآمد شوهر پایین بود و زن او خواهان بسیاری چیزهای جدید و غذاهای مخصوص بود.‏ زن نیز شروع به کار کرد،‏ ولی به نظر می‌آمد که آن نیز کمک بزرگی نبود.‏ فشار بر روی زندگی زناشویی آنان آنچنان زیاد بود که به نظر می‌آمد نتوانند با یکدیگر بمانند.‏ چند تن از پیران مسیحی به آنها پیشنهاد کمک کردند.‏ با استناد به کتاب مقدس،‏ اهمیت داشتن یک بودجه را مورد گفتگو قرار دادند.‏ (‏لوقا ۱۴:‏۲۸-‏۳۰‏)‏ این زوج متوجه شدند که چقدر مفید خواهد بود اگر یک لیست خرید از قیمتهای تقریبی اجناس و خرید عمدهٔ هفتگی مواد غذایی،‏ آماده کنند. (‏امثال ۳۱:‏۱۴‏)‏ پیران اندرز نوشته‌های مقدس را دربارهٔ قناعت و نیاز به پرهیز از تجملاتی که هنوز استطاعت آن را نداشتند،‏ با آنان در میان گذاشتند.‏ (‏لوقا ۱۲:‏۲۲-‏۳۱‏)‏ این اندرز نوشته‌های مقدس چه کمک بزرگی بود!‏ با سر و سامان دادن به امور مالی،‏ این زوج سعادتمندتر شدند.‏ حتی همسایه‌ها نظر می‌دادند که زندگی زناشویی آنان بهبود یافته است.‏

۱۹ کسانی که درآمد ثابت دارند نیز از پند عملی کتاب مقدس بهره برده‌اند.‏ این امر در مورد یک زوج بازنشسته در اسپانیا نیز صادق بود:‏

درآمد محدود فرانسیسکو و ماریا کافی نبود.‏ با این حال آنها می‌گویند که با به کار بستن آنچه که از نوشته‌های مقدس فرا گرفته‌اند می‌توانند از پس مخارج برآیند.‏ به عنوان مثال،‏ امثال ۶:‏۶-‏۸ می‌گوید:‏ ‹ای شخص کاهل نزد مورچه برو،‏ و در راههای او تأمل کن و حکمت را بیاموز.‏ خوراک خود را در تابستان مهیا میسازد و آذوقهٔ خویش را در موسم حصاد جمع می‌کند.‏› ماریا می‌گوید که آموخته است تا این چنین عمل کند.‏ او اجناس را هنگامیکه بیشتر در دسترس هستند و بنابراین ارزانتر هستند خریداری می‌کند.‏ به عنوان مثال خرید میوه در فصل آن.‏ او همچنین برای خرید لباسهای سال آینده منتظر حراج کالاهای مانده می‌شود.‏ آنها با کشت قطعه‌زمین کوچکی که ۴۵ دقیقه از خانهٔ آنها فاصله دارد ‹خوراک خود را در تابستان مهیا میسازند›.‏ گفته‌هایی که در ۱یوحنا ۲:‏۱۶ آمده‌اند نیز یاری‌دهنده هستند.‏ آنها به مبلمان منزل خود قناعت می‌کنند حتی اگر از مد افتاده باشند.‏ و بجای سرگرمیهای پرخرج از یاری کردن به دیگران در شناخت خدا لذت می‌برند.‏

به جیب خود لطمه نزنید

۲۰ تسلیم شدن به اعمالی همچون استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی،‏ سیگار کشیدن و قمار می‌تواند جیب شما را خالی کند.‏ کتاب مقدس در این موارد نیز ما را یاری می‌کند.‏ *

۲۱ مشروبات الکلی را در نظر بگیرید.‏ کتاب مقدس استعمال عاقلانهٔ مشروبات الکلی را ممنوع نمی‌داند.‏ ولی چنین اندرز می‌دهد:‏

‏«هر که عیش را دوست دارد محتاج خواهد شد،‏ و هر که شراب و روغنرا دوست دارد دولتمند نخواهد گردید.‏»‏

‏«از زُمرهٔ میگساران مباش .‏ .‏ .‏ زیرا که میگُسار و مُسْرف فقیر میشود،‏ و صاحب خواب بخرقه‌ها ملبّس خواهد شد.‏» —‏ امثال ۲۱:‏۱۷؛‏ ۲۳:‏۲۰،‏۲۱‏.‏

۲۲ استعمال بیش از اندازهٔ مشروبات الکلی از جهات مختلفی به جیب لطمه می‌زند.‏ مشروبات الکلی خود گران هستند،‏ بعضی مردم نیمی از درآمد هفتگی خود را صرف آنها می‌کنند.‏ تنها در ایالت کِبِک در کانادا سالیانه بیش از یک میلیارد دلار صرف مشروبات الکلی می‌شود.‏ یک میلیارد دلار هم خرج چیزهای دیگری می‌شود که مربوط به استعمال شدید مشروبات الکلی است از قبیل غیبت از سر کار و یا تصادفات در اثر استعمال این مشروبات.‏

در جنوب شیلی یک فروشندهٔ کفش شغل خود را در اثر میگساری از دست داد.‏ پس از آن شروع به تعمیر کفش در آلونکی در کنار خانهٔ مخروبه و اجاره‌ای که با خانواده‌اش در آن بسر می‌برد،‏ کرد.‏ باز هم بیشتر درآمدش صرف مشروب می‌شد و زن وی اغلب مجبور بود او را در زندانها پیدا کند.‏ همسرش همچنین مجبور بود شبها تا دیروقت کلاه‌گیس درست کند تا خرج معاش خانواده را دربیاورد.‏ تا اینکه با شاهدان یَهُوَه مطالعهٔ کتاب مقدس را آغاز کرد.‏ این امر او را وادار ساخت که به همسری فهمیده‌تر و حامی‌تر مبدل شود.‏ همین باعث شد که شوهر او نیز در مطالعهٔ کتاب مقدس شرکت کند.‏ او دریافت که نمی‌توان هم میگسار بود و هم مسیحی.‏ بنابراین از میگساری دست کشید.‏ از آن پس خانواده از معاش بهتری بهره‌مند شد.‏ کمی بعد حتی توانستند خانه و مغازه‌ای کوچک خریداری کنند که او در آنجا با موفقیت به کار تعمیر کفش مشغول شد.‏

۲۳ در مورد قمار چه می‌توان گفت؟‏ چه شرط‌بندیهای بزرگ در زمینهای مسابقه یا کازینوها باشد و چه شرط‌بندی مداوم با خرید بلیطهای بخت‌آزمایی.‏ بسیاری از افراد در اثر وسوسهٔ قمار دچار مشکلات مالی فراوانی می‌شوند.‏ آنها پیوسته امیدوارند که «پول کلانی به جیب بزنند»،‏ ولی در واقع پشتوانهٔ مالی خود را به باد می‌دهند و این اغلب منجر به سختیهای فراوان برای خانواده‌هایشان می‌شود.‏

۲۴ مردی استرالیایی می‌گوید که سالها «قمار تنها مشغلهٔ فکری من بود.‏ هفت روز هفته را قمار می‌کردم،‏ حتی اگر روزهای بیشتری هم وجود می‌داشت،‏ بیشتر از آن هم قمار می‌کردم.‏» او آنقدر از دوستانش پول قرض کرد که آنها او را ترک کردند.‏ او می‌گوید:‏ «بعضی وقتها پس از بازنده شدن سرم را به دیوار می‌کوبیدم و به زنم التماس می‌کردم،‏ ‹فقط ۵۰ سنت دیگر به من بده،‏ می‌دانم،‏ این دفعه برنده می‌شوم.‏›»‏

۲۵ هنگامیکه مطالعهٔ کتاب مقدس را آغاز کرد،‏ تحت تأثیر اندرز عیسی واقع شد که می‌گوید:‏ «زنهار از طمع بپرهیزید.‏» (‏لوقا ۱۲:‏۱۵؛‏ ۱قرنتیان ۶:‏۹،‏۱۰‏)‏ این مرد نتیجه گرفت که قماربازیش نشانگر طمع فوق‌العاده است،‏ بنابراین خود را مجبور به ترک آن کرد.‏ با به کار بردن درآمد خود برای خانواده‌اش،‏ می‌توانست بطور کامل این مَثَل را درک کند:‏ «دولتی که از بطالت [«ثروتی که از قمار بدست آید»،‏ لیوینگ بایبِل‏] پیدا شود در تناقض میباشد،‏ امّا هر که بدست خود اندوزد در تزاید خواهد بود.‏» —‏ امثال ۱۳:‏۱۱‏.‏

راه حل،‏ قناعت است

۲۶ مسئلهٔ پول که در زمینهٔ آن کتاب مقدس بعضی از سودمندترین کمکها را ارائه می‌دهد،‏ بستگی به نگرش شخصی فرد دارد.‏ در ۱تیموتاؤس ۶:‏۷-‏۱۰ می‌خوانیم:‏

‏«زیرا که در این دنیا هیچ نیاوردیم و واضح است که از آن هیچ نمیتوانیم برد.‏ پس اگر خوراک و پوشاک داریم بآنها قانع خواهیم بود.‏ امّا آنانیکه میخواهند دولتمند شوند گرفتار میشوند در تجربه و دام و انواع شهوات بی‌فهم و مضرّ .‏ .‏ .‏ بعضی چون در پی آن [پول] میکوشیدند از ایمان گمراه گشته خود را به اقسام دردها سفتند.‏»‏

۲۷ چه فقیر و چه توانگر،‏ در کل پول‌پرستان هیچگاه راضی نیستند.‏ مدیر جاه‌طلب یک شرکت در کالیفرنیا به همسرش گفت:‏ «می‌خواهم پولدار شوم .‏ .‏ .‏ و اگر قرار باشد بین تو و [این شرکت] یکی را انتخاب کنم،‏ تو بازنده خواهی بود.‏» او به ریاست یک شرکت بزرگ رسید،‏ میلیونر شد و در یک خانهٔ ۰۰۰,‏۷۰۰ دلاری زندگی می‌کند.‏ با اینحال می‌گوید:‏ «هرچه دارم،‏ باز هم کافی نیست.‏» حقیقت این است که پول سعادت نمی‌آورد.‏ ج.‏ پ.‏ گِتی،‏ یک میلیونر نفت،‏ دو سال پیش از مرگش گفت:‏ «پول لزوماً ارتباطی با سعادت ندارد.‏ لیکن شاید با بدبختی.‏»‏

۲۸ کتاب مقدس،‏ در حالیکه داشتن پول یا دارایی را محکوم نمی‌کند،‏ اما به شدت در مورد دل بستن به آنها هشدار می‌دهد.‏ کتاب مقدس به ما یادآوری می‌کند که حیات از آنچه که مالک آن هستیم نمی‌آید.‏ —‏ لوقا ۱۲:‏۱۶-‏۲۰‏.‏

۲۹ بنابراین بجای آنکه زندگی خود را در تلاش برای کسب ثروت از نگرانی پر کنیم،‏ به آنچه که داریم و یا می‌توانیم بطور معقول به آن دست یابیم،‏ قانع باشیم.‏ کلمات عیسی در لوقا ۱۲:‏۲۲-‏۳۱ می‌توانند ما را در دستیابی به این طرز تفکر یاری کنند:‏

‏«اندیشه مکنید بجهة جان خود که چه بخورید و نه برای بدن که چه بپوشید.‏ جان از خوراک و بدن از پوشاک بهتر است.‏ کلاغانرا ملاحظه کنید که نه زراعت میکنند و نه حصاد و نه گنجی و نه انباری دارند و خدا آنها را می‌پروراند آیا شما بچند مرتبه از مرغان بهتر نیستید .‏ .‏ .‏ پس شما طالب مباشید که چه بخورید یا چه بیاشامید و مضطرب مشوید.‏ زیرا که امّتهای جهان همهٔ این چیزها را میطلبند لیکن پدر شما میداند که باین چیزها احتیاج دارید.‏»‏

۳۰ لباسهای گرانقیمت،‏ غذای مفصل و خانهٔ مجلل ممکن است باعث دلخوشی باشند،‏ لکن اینها نمی‌توانند حتی یک سال به عمر شما اضافه کنند،‏ چه بسا از سالهای عمر بکاهند.‏ با اینحال می‌توانید حتی بدون مال و ثروت در زندگی از سعادت فراوان برخوردار شوید.‏

۳۱ برای دوست و همدم پیدا کردن نیز نیازی به مال و ثروت ندارید.‏ هر کس که برای جلب دوست به پول خود متکی است در اشتباه است.‏ «دوستانی» از این قماش غذای شما را می‌خورند و در اموال شما شریک می‌شوند ولی به محض آنکه پولتان از میان رفت آنها نیز با آن ناپدید می‌شوند.‏ —‏ جامعه ۵:‏۱۱؛‏ امثال ۱۹:‏۶‏.‏

۳۲ ولی هنگامی که نظر متعادل کتاب مقدس را در مورد کار،‏ شادی زندگی و انجام اعمال خوب برای دیگران،‏ بپذیرید،‏ از «بخشش خدا» برخوردار خواهید شد.‏ همانطور که جامعه ۳:‏۱۲،‏۱۳ این موضوع را شرح می‌دهد:‏ «پس فهمیدم که برای ایشان چیزی بهتر از این نیست که شادی کنند و در حیات خود بنیکوئی مشغول باشند.‏ و نیز بخشش خدا است که هر آدمی بخورد و بنوشد و از تمامئ زحمت خود نیکوئی بیند.‏»‏

۳۳ اندرز خدا در مورد این مسائل آنقدر عاقلانه است که شخص ممکن است از خود بپرسد:‏ آیا خدا روزی راهی برای پایان دادن کامل به فقر،‏ سوءتغذیه و مسکن نامناسب که اغلب به مشکلات مالی مربوط می‌شوند،‏ باز خواهد کرد؟‏ بله،‏ خدا چنین خواهد کرد!‏ ما بعدها دلایل اصلی چنین عقیدهٔ راسخی را بررسی خواهیم کرد.‏ ولی،‏ نخست بگذارید به بعضی موضوعات دیگر که بطور جدی زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند نظری بیافکنیم.‏

‏[پاورقی]‏

^ بند 20 بخش ۱۰،‏ «چگونه از سلامتی بهتر و زندگی طولانی‌تر برخوردار شویم؟‏» را ملاحظه کنید.‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

موضوع بحث‏:‏ چرا در مورد مسائل مالی به کمک نیاز است؟‏ (‏۱-‏۳)‏

کتاب مقدس چه نظرات مختلف و عملیی در مورد کار ارائه می‌دهد؟‏ (‏جامعه ۸:‏۱۲،‏۱۳‏)‏ (‏۴-‏۶)‏

درستکاری تا چه حد باارزش است؟‏ (‏رومیان ۲:‏۱۴،‏۱۵‏)‏ (‏۷،‏ ۸)‏

به کار بستن کتاب مقدس چگونه می‌تواند در مورد مسکن یاری‌دهنده باشد؟‏ (‏۹-‏۱۱)‏

دربارهٔ مسائل مالی چه پند عملیی در اختیار داریم؟‏ (‏۱۲-‏۱۶)‏

چگونه برخی از افراد اندرز کتاب مقدس را بخوبی به کار بسته‌اند؟‏ (‏۱۷-‏۱۹)‏

چرا اندرز کتاب مقدس دربارهٔ نوشیدن مشروبات الکلی یاری‌دهنده است؟‏ (‏۲۰-‏۲۲)‏

قمار چگونه در پدید آمدن مشکلات سهیم بوده است؟‏ (‏۲۳-‏۲۵)‏

چرا اندرز کتاب مقدس در مورد قناعت سودمند است؟‏ (‏۲۶،‏ ۲۷)‏

عیسی چه پند منطقی و صحیحی در مورد مال و ثروت ارائه داد؟‏ (‏۲۸-‏۳۰)‏

پند کتاب مقدس چگونه می‌تواند برای برخورداری از زندگی غنی‌تر شما را یاری کند؟‏ (‏۳۱-‏۳۳)‏

‏[کادر در صفحهٔ ۵۳]‏

زنی شاغل از آمریکای جنوبی

نورما ۴۸ سال دارد و در گویان در یکی از بزرگترین بازارهای جورج‌تاون دکه‌دار بود.‏ نورما هنگام وزن کردن اجناس روی کفهٔ ترازویش سر مردم را کلاه می‌گذاشت.‏ اگر کسی حدود ۱۰۰ گرم ماهیشور می‌خواست،‏ او ترازو را روی ۸۵ گرم تنظیم می‌کرد و خلاصه به همین ترتیب معامله می‌کرد.‏ همینطور،‏ وزنه‌های فلزی ترازویش نیز وزن کمتری داشتند.‏ بدین ترتیب مشتریهای او هیچگاه بطور کامل مقدار درخواستی خود را دریافت نمی‌کردند.‏

یکروز یکشنبه یکی از خویشانش یک جلد مجلهٔ «برج دیده‌بانی» را که در مورد اصول کسب و تجارت صحبت می‌کرد به او داد.‏ آنچه دربارهٔ اعمال تقلب‌آمیز گفته شده بود گویی مستقیماً خطاب به او بود.‏ (‏امثال ۲۰:‏۲۳؛‏ لاویان ۱۹:‏۳۵،‏۳۶‏)‏ روز دوشنبه نورما وزنه‌های تقلبی خود را دور انداخته تعدادی وزنهٔ درست برای خود تهیه کرد.‏ او شروع به شرکت در جلسه‌ها در تالار ملکوت شاهدان یَهُوَه کرد و به مطالعهٔ کتاب مقدس پرداخت.‏ با وجود تمسخر خانواده‌اش،‏ هر چه می‌گذشت بیشتر متقاعد می‌شد که عمل درست و صحیح را انجام می‌دهد.‏

کسب و کار او چگونه پیش رفت؟‏ از فروش اجناسی که بدون کلاهبرداری برایش سودآور نبودند،‏ دست کشید.‏ ولی مشتریها در باقیماندهٔ اجناسش تغییری را حس کرده و می‌گفتند،‏ ‹از وقتی مسیحی شده‌ای در ازای پولمان به ما بیشتر جنس می‌دهی.‏› در نتیجه،‏ برعکس،‏ کسب و کار او رونق بیشتری گرفت.‏ با منفعتی که از درستکاری بدست آورد،‏ نورما توانست رهن خانهٔ خود را پرداخت کند،‏ کمی پول در بانک پس‌انداز کند و کمی کمک خیریه نیز بپردازد.‏ سلامتی او نیز بهبود یافت،‏ زیرا دیگر از سردردهای ناشی از ترس اینکه در هنگام تقلب مچش گرفته شود خبری نبود.‏

‏[کادر در صفحهٔ ۵۹]‏

«هشتاد و هفت درصد از مردم استرالیا در طول سه ماه اخیر حداقل به یک نوع قمار دست زده‌اند.‏» —‏ «دِ ساندِی مِیل» (‏بریزبِین)‏.‏

«ترجیح می‌دهیم قمار کنیم تا شکم‌مان را سیر کنیم!‏ اهالی کویینزلَند در هفته،‏ حدود ۱۲ میلیون دلار صرف قمار می‌کنند —‏ تقریباً همان مقدار پولی که صرف خرید اغذیه و گوشت می‌کنند.‏» —‏ «دِ ساندِی مِیل» (‏بریزبِین)‏.‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۵۷]‏

اندرز کتاب مقدس برای تنظیم بودجهٔ خانواده یاری‌دهنده بوده است

‏[تصویر در صفحهٔ ۶۰]‏

اصول کتاب مقدس در مورد افراط در استعمال مشروبات الکلی،‏ سیگار و قمار تا چه حد مؤثر هستند؟‏