مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا «پایان دنیا» نزدیک است؟‏

آیا «پایان دنیا» نزدیک است؟‏

۱۵

آیا «پایان دنیا» نزدیک است؟‏

تورنتو استار چنین پرسید:‏ «آیا برای پایان دنیا آماده هستید؟‏» این پرسش ممکن است بعضی افراد را به یاد گزارشاتی مانند این بیاندازد:‏

‏«سیدنی،‏ استرالیا —‏ در بیشه‌های استرالیا،‏ گروهی ۱۰۰ نفری از شهروندان که از خانه‌های خود گریخته و از راحتیهای زندگی امروزی دست کشیده‌اند،‏ خود را برای چیزی آماده می‌کنند که آن را ‹پایان قریب‌الوقوع جهان› می‌دانند.‏»‏

۲ با این وجود بسیاری از افراد از آن بیم دارند که «پایان»،‏ در نتیجهٔ جنگ هسته‌ای،‏ آلودگی محیط زیست یا دیگر خطرات فرا رسد.‏ به عنوان مثال:‏

‏«نویسندهٔ مقالات علمی،‏ ایساک آسیموف ۲۰ راه را که زندگی می‌تواند از طریق آنها از روی زمین منقرض شود شمرده است،‏ از خاموشی خورشید گرفته تا قحطی.‏» —‏ تورنتو استار‏.‏

۳ با وجود این برای توجه به این موضوع ما دلیل بسیار جدی‌تری که بر پایهٔ کلام موثق خداست،‏ در دست داریم.‏ بسیاری در مورد «آخر این دنیا» از کتاب مقدس چیزهایی خوانده‌اند.‏ (‏متی ۱۳:‏۳۹،‏۴۰‏،‏ ا ش‏؛‏ ۲۴:‏۳‏،‏ ا ش‏)‏ دانستن این موضوع که آنچه خدا وعده می‌دهد به انجام می‌رسد،‏ باید ما را برانگیزد که ببینیم کتاب مقدس در این باره چه می‌گوید و این امر چگونه می‌تواند بر زندگی کنونی و آیندهٔ ما اثر بگذارد.‏

پایان چه چیزی،‏ و چه وقت؟‏

۴ نوشته‌های مقدس به ما اطمینان می‌دهند که خدا کسانی را که پلیدی و رنج را تشویق و ترویج می‌کنند از میان برخواهد داشت.‏ (‏مزمور ۳۷:‏۲۸؛‏ ۱۴۵:‏۲۰‏)‏ عیسی مسیح و پطرس رسول فرا رسیدن اِعمال داوری را با نابودی انتخابی مردم که خدا در زمان نوح به اجرا گذاشت مقایسه کردند.‏ خود کرهٔ زمین نابود نشد.‏ لکن شریران توسط طوفان جهانی کشته شدند.‏ خدا نوح و خانوادهٔ او را حفظ کرد؛‏ آنان جامعهٔ درستکار زمینی را بر روی کره‌ای پاک‌شده تشکیل دادند.‏ پس از اشاره به این موضوع،‏ به پطرس از جانب خدا الهام شد تا آمدن ‹روز داوری و هلاکت مردم بی‌دین› را پیشگویی کند.‏ بدنبال آن «آسمانهای جدید و زمین جدید» خواهند آمد که در آنها «عدالت ساکن خواهد بود.‏» —‏ ۲پطرس ۳:‏۵-‏۷،‏۱۳؛‏ جامعه ۱:‏۴؛‏ اشعیا ۴۵:‏۱۸‏.‏

۵ طبیعی است که بخواهیم بدانیم پایان نابودکنندهٔ این سیستم چیزها چه زمانی خواهد آمد.‏ عیسی اظهار داشت که فقط پدر «از آنروز و ساعت» آگاه است.‏ (‏متی ۲۴:‏۳۶‏)‏ ولی آیا ما در بی‌اطلاعی کامل رها شده‌ایم؟‏ خیر،‏ زیرا خدا با مهربانی در کلام خود اطلاعاتی را جای داده است تا پرستندگانش بتوانند دریابند که آن زمان چه وقت نزدیک می‌شود.‏ —‏ با عاموس ۳:‏۷ مقایسه شود.‏

۶ کتاب مقدس به ما دلایلی برای اطمینان به توانایی خدا در پیش‌بینی تحولات آینده ارائه می‌کند.‏ به عنوان مثال،‏ در دانیال ۹:‏۲۴-‏۲۷ او نبوتی را ثبت کرده است که زمان آمدن مسیح را مشخص می‌کند.‏ پزشک قرن اول،‏ لوقا نقل می‌کند که در سال ۲۹ د.‏م.‏ یهودیان،‏ با آگاهی از نبوت دانیال،‏ در انتظار مسیح بودند.‏ (‏لوقا ۳:‏۱،‏۲،‏۱۵‏)‏ محقق یهودی،‏ ابا هیلِل سیلوِر با موافقت با این مطلب می‌نویسد:‏ «انتظار می‌رفت که مسیح در حدود ربع دوم قرن اول د.‏م.‏ بیاید.‏» عیسی تعمید یافت و در سال ۲۹ د.‏م.‏ به مسیح مبدل گشت،‏ درست همان سالی که در نبوت دانیال به آن اشاره شده بود.‏

۷ در همان نبوت در کتاب دانیال نبوت شد که پس از مرگ مسیح ‹شهر و محل مقدس ویران خواهند شد.‏› بلی،‏ خدا از پیش گفت که اورشلیم و معبد مقدس آن نابود می‌شوند،‏ و این به معنای پایان سیستم یهودی موجود در آن زمان بود.‏ —‏ دانیال ۹:‏۲۶‏.‏

۸ عیسی اندکی پیش از مرگش در سال ۳۳ د.‏م.‏،‏ این موضوع را به نحو مفصل‌تری شرح داد.‏ او گفت که خدا اورشلیم و معبد آن را ترک خواهد کرد.‏ همچنین،‏ گفت که خود خواهد رفت تا بعدها بازگردد.‏ (‏متی ۲۳:‏۳۷-‏۲۴:‏۲‏)‏ ولی شاگردانش از او پرسیدند:‏

‏«بما بگو که این امور کی واقع میشود و نشان آمدن تو و انقضای عالم [یا ‹پایان دنیا›] چیست؟‏» —‏ متی ۲۴:‏۳‏.‏

۹ پاسخ او برای مسیحیان قرن اول بسیار پراهمیت بود.‏ برای ما نیز به همان اندازه اهمیت دارد،‏ زیرا همانطور که خواهیم دید،‏ پاسخ عیسی دارای معنایی بود ورای آنچه رسولان در مورد آن پرسیده بودند یا می‌توانستند درک کنند.‏ —‏ یوحنا ۱۶:‏۴،‏۱۲،‏۱۳‏.‏

۱۰ عیسی به نبوت دانیال اشاره کرد.‏ (‏متی ۲۴:‏۱۵‏)‏ در آنجا سالی برای ویرانی اورشلیم معین نشده بود،‏ و عیسی نیز چیزی در این مورد قید نکرد.‏ ولی رویدادهایی را توصیف کرد که «نشان» را تشکیل می‌دادند،‏ «نشان» اینکه سیستم یهودی در روزهای واپسین خود بسر می‌برد.‏ شما می‌توانید گفته‌های او را در متی ۲۴:‏۴-‏۲۱ و لوقا ۲۱:‏۱۰-‏۲۴ بخوانید.‏ او پیشگویی کرد که مسیحهای دروغی ظاهر شده،‏ جنگها،‏ کمبود مواد غذایی،‏ زلزله‌ها و طاعونها پدید خواهند آمد،‏ و بازداشت و شکنجهٔ مسیحیان و فعالیت وسیع موعظه واقع خواهند شد.‏ تاریخ تأیید می‌کند که این رویدادها در ظرف طول عمر نسلی که تا هنگام نابودی اورشلیم بدست رومیان در سال ۷۰ د.‏م.‏ می‌زیستند،‏ به وقوع پیوسته است.‏

مسیحهای دروغی‏:‏ یوسِفوس،‏ تاریخ‌نویس قرن اول،‏ به سه نفر که ادعای مسیح بودن می‌کردند اشاره می‌کند.‏

جنگها ‏:‏ جنگهای پارتی در آسیای جنوب غربی؛‏ شورشهایی در گُل و اسپانیا؛‏ طغیان یهودیان در قسمتهایی از امپراتوری روم؛‏ شورشهای اَرامیان و سامریان بر ضد یهودیان به وقوع پیوست.‏

قحطی‏:‏ در روم،‏ یونان و یهودیه قحطیهایی رخ داد که شرح یکی از آنها در اعمال ۱۱:‏۲۸ آمده است.‏

زمین‌لرزه‌ها ‏:‏ زمین‌لرزه‌هایی در کریت،‏ ازمیر،‏ هیراپولیس،‏ کولسی،‏ خیوس،‏ میلیتس،‏ ساموس،‏ روم و یهودیه رخ دادند.‏

مسیحیان بازداشت و شکنج‍ه می‌شدند ولی بطور وسیعی به موعظه پرداختند‏:‏ به شرح اعمال ۸:‏۱،‏۱۴؛‏ ۹:‏۱،‏۲؛‏ ۲۴:‏۵؛‏ ۲۸:‏۲۲ مراجعه کنید.‏

۱۱ از آنجایی که مسیحیان به نبوت عیسی اعتماد کردند،‏ توانستند زندگی خود را نجات دهند.‏ مسیح هشدار داده بود:‏ ‹هنگامی که دیدید خیمه‌های لشکریان اورشلیم را محاصره کردند،‏ بگریزید.‏› (‏لوقا ۲۱:‏۲۰-‏۲۴‏)‏ همانطور که پیشگویی شده بود،‏ رومیان تحت فرماندهی ژنرال گَلِس در اکتبر سال ۶۶ د.‏م.‏ اورشلیم را محاصره کردند.‏ مسیحیان چگونه توانستند بگریزند؟‏ لشکریان به نحو غیرمنتظره‌ای عقب‌نشینی کردند.‏ مسیحیان،‏ بر طبق هشدار عیسی،‏ از شهر گریختند.‏ در سال ۷۰ د.‏م.‏،‏ رومیان تحت فرمان ژنرال تیتوس دوباره بازگشتند.‏ آنان شهر را به ویرانی کشیدند و بیش از یک میلیون یهودی را کشتند.‏ اگر از رم دیدن کنید،‏ می‌توانید بنای یادبود این واقعه را که بر طاق تیتوس کنده‌کاری شده است مشاهده کنید.‏

۱۲ آنچه در طی واپسین روزهای سیستم یهودی رخ داد اعتبار مطلق ‹نشانی› را که عیسی ارائه داده بود ثابت می‌کند.‏ این امر برای ما اهمیت دارد،‏ زیرا نبوت عیسی در مورد ‹پایان این سیستم چیزها› در حال حاضر بسیار پراهمیت‌تر است.‏

تحقق دیگر نبوت عیسی

۱۳ آنچه عیسی در مورد مسیحهای دروغی،‏ جنگها،‏ قحطیها،‏ زمین‌لرزه‌ها،‏ بازداشت و شکنجهٔ مسیحیان پیشگویی کرد،‏ پیش از سال ۷۰ د.‏م.‏ به تحقق پیوست.‏ با این حال،‏ او چیزهای بیشتری را پیش‌بینی کرد که آشکارا در زمانی دورتر رخ می‌دادند.‏ او گفت که «جمیع طوایف زمین» مجبور خواهند شد که حضور او را در شکوه آسمانی بپذیرند.‏ (‏متی ۲۴:‏۳۰‏)‏ همچنین،‏ او پیشگویی کرد که مردم مانند ‹گوسفندان و بزها› از یکدیگر جدا خواهند شد و مردمان گوسفندگونه زندگی ابدی خواهند یافت.‏ (‏متی ۲۵:‏۳۲،‏۴۶‏)‏ این رویدادها در طی سال ۷۰ د.‏م.‏ و یا پیش از آن رخ ندادند.‏

۱۴ بیش از ۲۵ سال پس از سقوط اورشلیم،‏ خدا یوحنا را واداشت که در کتاب مکاشفه در مورد رویدادهای آینده بنویسد.‏ در فصل ششم،‏ یوحنا پیش‌بینی کرد که «سوارانی» با خود فجایعی برای زمین به همراه خواهند آورد.‏ با مطالعهٔ مکاشفه ۶:‏۳-‏۸ خواهید دید که یوحنا پیشگویی (‏۱)‏ جنگ،‏ (‏۲)‏ ‹قحطی› (‏۳)‏ ‹امراض مهلک› را کرد.‏ اینها برخی از رویدادهای بسیاریست که عیسی در «نشان» آنها را پیش‌بینی کرده است.‏ بنابراین گواه بیشتری بر اینکه آنچه عیسی گفت بار دیگر و در مقیاس بزرگتری تحقق خواهد یافت،‏ در اختیار داریم.‏ پروفسور ا.‏ ت.‏ رابِرتسون در این باره می‌گوید:‏

‏«برای منظور ما کافی است که بگوییم عیسی از نابودی معبد و اورشلیم که واقعاً در سال ۷۰ د.‏م.‏ به وقوع پیوست،‏ مانند نمادی برای آمدن دوبارهٔ خود و پایان جهان یا فنای دوران استفاده کرد.‏» —‏ صور کلام در عهد جدید‏،‏ جلد ۱،‏ ص ۱۸۸ (‏انگل‍.‏)‏.‏

۱۵ بعضی می‌گویند:‏ ‹ولی،‏ جنگ،‏ قحطی و بیماری همیشه بوده است.‏ پس چگونه می‌توان تحقق دوبارهٔ «نشان» را دریافت؟‏›‏

۱۶ بدیهی است که این باید امری چشمگیر باشد،‏ چیزی متفاوت با جنگها،‏ طاعونهای محلی و یا زمین‌لرزه‌ای منفرد.‏ توجه کنید که مکاشفه ۶:‏۴ می‌گوید که جنگ،‏ ‹صلح را [نه از میان یک ملت یا ناحیه،‏ بلکه] از روی زمین برمی‌دارد،‏› (‏ا ش‏)‏.‏ بعلاوه،‏ عیسی آشکار ساخت که این نشان،‏ نشانی مرکب خواهد بود.‏ بنابراین،‏ همراه با جنگ دامن‌گیر،‏ قحطیهای بزرگ،‏ زمین‌لرزه‌ها و بلاهایی نیز بروز خواهند کرد،‏ که تنها گوشه‌ای از وقایع هستند.‏ اینها همه بر سر افراد یک نسل خواهند آمد.‏ (‏متی ۲۴:‏۳۲-‏۳۴‏)‏ با درک این مطلب،‏ و نگاهی به تاریخ بشر،‏ بسیاری از افراد به روشنی دریافته‌اند که ‹نشان پایان این سیستم چیزها› هم‌اکنون ظاهر شده است.‏

‏«نشان» در دوران ما

۱۷ مکاشفه ۶:‏۴ نشان می‌دهد که جنگ در سراسر زمین رخ خواهد داد.‏ آیا چنین جنگی رخ داده است؟‏ بلی،‏ جنگ سالهای ۱۹۱۴-‏۱۹۱۸ آغازگر آن بود.‏ سیدنی ج.‏ هَریس،‏ روزنامه‌نگار،‏ می‌نویسد که ‹جنگ جهانی اول،‏ کشورهایی را دربر گرفت که ۹۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دادند.‏› بر طبق دایرة‌المعارف آمریکانا‏،‏ بیش از ۰۰۰,‏۰۰۰,‏۸ سرباز در جنگ جهانی اول کشته شدند و ۰۰۰,‏۰۰۰,‏۱۲ بر اثر کشتار،‏ بی‌غذایی یا نداشتن پناهگاه جان خود را از دست دادند.‏

۱۸ بعضی این مطلب را به این دلیل که بشر پیش از این وسایل حمل و نقل و تکنولوژی برای برپایی جنگی جهانی در اختیار نداشته است رد می‌کنند.‏ ولی خود این امر بر بی‌سابقه بودن جنگ جهانی اول تأکید می‌کند.‏

‏«از روزهای ماه اوت ۱۹۱۴ تا به حال،‏ به طور فزاینده‌ای آشکار شده است که بروز جنگ اول جهانی به معنای پایان یک عصر بود.‏» —‏ تاریخ نُرتُن در مورد اروپای نوین.‏

‏«جنگ جهانی اول —‏ به قول بازماندگان آن،‏ جنگ بزرگ —‏ در ذهن بشر به عنوان نقطهٔ عطفی در تاریخ باقی می‌ماند.‏ .‏ .‏ .‏ رنگی از حقیقت در این باور ناخودآگاه اغلب مردم وجود دارد که عصر جدید با جنگ جهانی اول آغاز گشت.‏ عصری که در آن معصومیت خود را باختیم.‏» —‏ مونترال گَزِت‏.‏

‏«سال هزار و نهصد و هیجده،‏ هزاره را با خود نیاورد،‏ بلکه نیم‌قرنی از جدال را به وجود آورد —‏ اغتشاش،‏ جنگ،‏ انقلاب،‏ ویرانی و نابودی،‏ در مقیاسی که هرگز پیش از آن دیده و تصور نشده بود.‏» —‏ پروفسور ه.‏ س.‏ کامِیجِر.‏

۱۹ آری،‏ ‹جنگها در مقیاسی که هرگز پیش از آن تصور نمی‌شد آغاز گشتند،‏› درست همانطور که کتاب مقدس نشان داده بود.‏ اندکی بعد جنگ جهانی دومی آغاز گشت که به قیمت جان «۰۰۰,‏۰۰۰,‏۳۵ تا ۰۰۰,‏۰۰۰,‏۶۰» نفر تمام شد.‏

‏«جنگ جهانی دوم مرگ و ویرانی را در اغلب نقاط دنیا به طور بی‌سابقه‌ای گسترده ساخت.‏ .‏ .‏ .‏ تلاش برای نشان دادن ارزش پولی اموال و درآمد بر باد رفته در طول آن بیهوده خواهد بود:‏ این مبلغ سر به فلک می‌کشد.‏» —‏ دایرة‌المعارف آمریکانا‏،‏ (‏انگل‍.‏)‏.‏

و همینطور می‌دانید که گذشته از جنگهای بسیاری که از سال ۱۹۴۵ تاکنون رخ داده‌اند،‏ هم‌اکنون خطر جنگ هسته‌ای نیز ما را تهدید می‌کند.‏

۲۰ بیماریهای بی‌سابقه نیز گواه دیگری است بر اینکه تحقق اصلی «نشان» با جنگ جهانی اول آغاز گشت.‏ (‏لوقا ۲۱:‏۱۱‏)‏ مجلهٔ سایِنس دایجِست پس از اشاره به این مطلب که بلاهای قدیمی چگونه تعداد بسیاری را در طی چند دهه از پا درآوردند،‏ نشان می‌دهد که آنفلوآنزای اسپانیایی سال ۱۹۱۸ تا چه اندازهٔ بیشتری مردم را هلاک کرد:‏

‏«جنگ ۲۱ میلیون نفر را در طی چهار سال نبرد سخت،‏ از پا درآورد؛‏ شیوع آنفلوآنزا در طی مدتی در حدود چهار ماه تقریباً همین تعداد قربانی گرفت.‏ در همهٔ تاریخ هرگز مرگ بازدیدی این چنین بیرحمانه و سریع نداشته است.‏ .‏ .‏ .‏ پزشکی آن را فاجعهٔ پزشکی همهٔ دورانها خواند.‏»‏

‏«آمار معمولی حاکی از ۲۱ میلیون کشته است،‏ ولی این رقم ‹ممکن است بسیار پایین‌تر از تعداد واقعی باشد.‏› به احتمال زیاد تعداد تلفات تنها در شبه‌قارهٔ هند به این میزان بوده است؛‏ میزان مرگ و میر در اکتبر ۱۹۱۸ ‹در تاریخ بیماریها بی‌سابقه› است.‏» —‏ سایِنتیفیک اَمِریکَن.‏

و دانشمندان نیز نتوانسته‌اند بیماریهای مرگ‌آور را متوقف کنند.‏ هنگامی که یک بیماری به نظر «مهارشده» می‌آید بیماری دیگری پیشروی می‌کند.‏ انسان به ماه موشک فرستاده است ولی بر مالاریا،‏ سرطان و بیماری قلبی غلبه نیافته است.‏

۲۱ عیسی گفت که وقوع «زمین‌لرزه‌ها در همه‌جا» نیز بخشی از «نشان» را تشکیل می‌دهند.‏ (‏متی ۲۴:‏۷‏،‏ ا ش‏؛‏ لوقا ۲۱:‏۱۱‏)‏ در تمام طول تاریخ زمین‌لرزه رخ داده است.‏ ولی در مورد دورهٔ پس از جنگ جهانی اول چه می‌توان گفت؟‏ در ایل پیکُلو‏،‏ ژئو مالاگُلی چنین اظهار عقیده می‌کند:‏

‏«نسل ما،‏ همانطور که دانشمندان بدان اشاره می‌کنند،‏ در دورهٔ خطرناکی از فعالیتهای شدید زلزله‌ای بسر می‌برد.‏ در واقع،‏ در طی مدت ۱۰۵۹ سال (‏از سال ۸۵۶ تا ۱۹۱۴)‏ منابع موثق تنها ۲۴ مورد زمین‌لرزهٔ شدید را عنوان می‌کنند که ۰۰۰,‏۹۷۳,‏۱ نفر تلفات داشته‌اند.‏ با این حال،‏ در فجایع اخیر می‌بینیم که ۰۰۰,‏۶۰۰,‏۱ نفر تنها در طول ۶۳ سال و در اثر ۴۳ مورد زمین‌لرزه که بین سالهای ۱۹۱۵ تا ۱۹۷۸ رخ داده است جان باخته‌اند.‏ این افزایش شگرف واقعیت پذیرفته‌شدهٔ دیگری را تأیید می‌کند —‏ نسل ما از بسیاری جهات،‏ نسلی نگون‌بخت است.‏»‏

۲۲ مردم ممکن است تلفات زیادی را که زمین‌لرزه‌ها از جنگ جهانی اول تا به حال به بار آورده‌اند به حساب جمعیت فزایندهٔ دنیا و وسعت شهرها بگذارند.‏ حتی اگر علت این باشد،‏ این امر آنچه را که رخ داده است تغییر نمی‌دهد.‏ این مطلب در مورد قحطی نیز صادق است.‏ با وجود پیشرفتهای حاصل‌شده در زمینهٔ تولید غذا،‏ همچون انقلاب سبز،‏ به گزارشات خبری از این قبیل برمی‌خوریم:‏

‏«حداقل یک نفر از هر هشت نفر مردم زمین هنوز به شکلی به سوءتغذیه دچار است.‏»‏

‏«شورای تغذیهٔ جهانی سازمان ملل متحد که پاییز امسال در اُتاوا تشکیل شد،‏ این موضوع را که ۵۰ میلیون نفر هر سال از گرسنگی جان می‌دهند تأیید می‌کند.‏»‏

‏«آژانسهای تغذیهٔ جهانی تخمین می‌زنند که امسال به بیش از یک میلیارد نفر غذای کافی نخواهد رسید.‏»‏

۲۳ ‏«افزونئ گناه» و کاهش محبت نیز نشانه‌هایی برای مشخص کردن «انقضای عالم» هستند.‏ (‏متی ۲۴:‏۳،‏۱۲‏)‏ احتمالاً برای قانع کردن شما به وقوع این موضوع،‏ نیازی به ارائهٔ آمار تبه‌کاری و تروریسم نیست.‏ ولی،‏ در این باره،‏ شرح نبوی «ایّام آخر» در ۲تیموتاؤس ۳:‏۱-‏۵ را مطالعه کنید.‏ ببینید که تا چه حد با آنچه که امروز با آن روبرو هستیم هماهنگی دارد.‏

این برای شما به چه معناست؟‏

۲۴ عیسی پیشگویی کرد که بسیاری از افراد در اثر تحقق «نشان» پریشان و نگران خواهند شد.‏ «آدمیان از وحشت تصور آنچه بر سر دنیا خواهد آمد،‏ از هوش خواهند رفت.‏» با این حال،‏ برای پیروان او چنین نخواهد بود.‏ مسیح به آنان گفت:‏ «وقتی این چیزها شروع شود شما راست بایستید و سرهایتان را راست نگاهدارید چون رستگاری شما نزدیک است.‏» (‏لوقا ۲۱:‏۲۶،‏۲۸‏،‏ ا ش‏)‏ نباید آنچه را که روی می‌دهد نادیده بگیریم،‏ یا بی‌جهت آن را اتفاقی بدانیم.‏ آنانی که در اورشلیم به تحقق نبوت عیسی در دوران خود اعتنایی نکردند زندگی خود را از دست دادند.‏ عیسی به ما می‌گوید:‏ «بیدار باشید تا شایستهٔ آن شوید که .‏ .‏ .‏ نجات یابید.‏» —‏ لوقا ۲۱:‏۳۴-‏۳۶‏.‏

۲۵ بلی،‏ امکان جان سالم بدر بردن از پایان سیستم شریر کنونی وجود دارد.‏ هیچ بشری «روز و ساعت» دقیق آمدن پایان را نمی‌داند،‏ ولی آنچه که در طول دوران زندگی ما رخ داده است مؤید آن است که پایان،‏ بسیار نزدیک است.‏ با این حال،‏ چیزی بیش از صرفاً ‹مراقب بودن› از ما خواسته شده است.‏ (‏متی ۲۴:‏۳۶-‏۴۲‏)‏ این موضوع باید بر پندار و کردار ما تأثیر بگذارد.‏ پطرس می‌نویسد:‏ «زندگی شما باید چقدر پاک و خداپسندانه باشد!‏ و شما باید در انتظار روز خدا باشید.‏ .‏ .‏ .‏ نهایت کوشش خود را بنمائید که خدا شما را در آن روز با رفتاری صلح‌جویانه و پاک و بی‌عیب بیابد.‏» —‏ ۲پطرس ۳:‏۱۱-‏۱۴‏،‏ ا ش.‏

۲۶ به عنوان بخشی از «نشان» عیسی گفت:‏ «باین بشارتِ ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امّتها شهادتی شود آنگاه انتهاء خواهد رسید.‏» (‏متی ۲۴:‏۱۴‏)‏ برای آن که سهم شایستهٔ خود را در این فعالیت ادا کنیم،‏ باید بدانیم که «ملکوت» چیست و چرا تا این اندازه اهمیت دارد،‏ زیرا پایان نزدیک است.‏ حال بگذارید با هم آن را بررسی کنیم.‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

موضوع بحث‏:‏ چرا باید به موضوع «پایان دنیا» علاقمند باشیم؟‏ (‏۱-‏۳)‏

بر طبق کتاب مقدس،‏ چه چیزی به پایان خواهد رسید؟‏ (‏۴)‏

چرا می‌توانیم مطمئن باشیم که «پایان» خواهد آمد؟‏ (‏۵،‏ ۶)‏

عیسی دربارهٔ سیستم یهودی چه پیش‌بینی کرد؟‏ و چه پیش آمد؟‏ (‏۷-‏۱۰)‏

درک «نشان» تا چه حد اهمیت داشت؟‏ (‏۱۱،‏ ۱۲)‏

چرا باید در پی تحقق دوبارهٔ «نشان» باشیم و این چه تفاوتی با تحقق نخستین آن خواهد داشت؟‏ (‏۱۳-‏۱۶)‏

چگونه جنگ پیش‌گویی‌شده در زمان ما پیش آمده است؟‏ (‏۱۷-‏۱۹)‏

بروز طاعون و مرض چگونه تحقق یافته است؟‏ (‏۲۰)‏

برای نشان دادن آن که «نشان» در حال به وقوع پیوستن است به چه گواه دیگری می‌توانید اشاره کنید؟‏ (‏۲۱-‏۲۳)‏

تحقق کنونی «نشان» چه ارتباطی با زندگی شما دارد؟‏ (‏۲۴-‏۲۶)‏

‏[کادر در صفحهٔ ۱۴۰]‏

«از دوران باستان پیشگوییهایی در مورد پایان جهان شده است.‏ .‏ .‏ .‏ با این همه،‏ امروز،‏ علامات شومی وجود دارند که رفع نخواهند شد؛‏ ‹مشکلات مردم› که حتی زیرک‌ترین سیاستمداران نیز در حل آنها عاجز مانده‌اند؛‏ جنبهٔ جنون‌آمیز دنیایی هسته‌ای و نابودی موریانه‌وار محیط‌زیست بشر بدست خود او،‏ محیط‌زیستی که غیر قابل جایگزینی است.‏» —‏ «دِ اسپِکتَتِر»،‏ اُنتاریو،‏ کانادا.‏

‏[کادر در صفحهٔ ۱۴۷]‏

«توضیح جنگ هرگز آسان نبوده است و جنگ جهانی اول احتمالاً مشکل‌ترین آنهاست.‏ در زیر شرحهای خشک در مورد رقابتها و اتحادها که تاریخ‌شناسان با استفاده از آنها جنگ را توصیف می‌کنند،‏ چیزی بسیار بزرگتر خفته است،‏ نوعی بی‌قراری دنیا را می‌آزارد.‏ .‏ .‏ .‏ آن جنگ تازه پایان گرفته بود که دنیا خود را برای جنگ بعدی آماده می‌ساخت.‏» —‏ بَری رِنفریو از اسوشییتد پرس.‏

«رویدادهای چهارم اوت سال ۱۹۱۴ .‏ .‏ .‏ نظم اخلاق سیاسی را نابود کرد،‏ توازن قدرت بین‌المللی را برهم زد،‏ به حکومت اروپا به عنوان سرنوشت‌ساز دنیا پایان داد و در طی آن دهها میلیون نفر از پای درآمدند.‏ .‏ .‏ .‏ در سال ۱۹۱۴ دنیا انسجامی را از دست داد که تا امروز از بازیابی آن عاجز مانده است.‏» —‏ لندن،‏ «دی اِکونومیست.‏»‏

‏[کادر در صفحهٔ ۱۴۹]‏

تلفات زمین‌لرزه‌ها

‏(‏آمار تخمینی در طول ۱۱۲۲ سال)‏

تا سال ۱۹۱۴ —‏ هر ساله ۱۸۰۰ نفر

از سال ۱۹۱۴ —‏ هر ساله ۳۰۰,‏۲۵ نفر

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۴۴]‏

با عمل بر طبق هشدار عیسی،‏ مسیحیان پیش از آنکه رومیان اورشلیم را نابود سازند از آن شهر گریختند