دوستی با خدا!‏

این بروشور نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید با خدا دوستی کنید.‏

درس ۱

خدا شما را به برقراری دوستی با خود دعوت می‌کند

انسانهایی از تمام نقاط جهان با خدا رابطهٔ دوستی برقرار کرده‌اند.‏ البته،‏ شما هم می‌توانید دوست خدا باشید.‏

درس ۲

خدا بهترین دوست ماست

خدا به شما تعلیم خواهد داد که چگونه در خوشی و امنیت زندگی کنید.‏

درس ۳

ضروری است که موضوعاتی را در مورد خدا بیاموزیم

شما باید بیاموزید که خدا چه چیزهایی را دوست دارد و از چه چیزهایی بیزار است.‏

درس ۴

نحوهٔ شناختن خدا

کتاب مقدّس برای ما تعریف می‌کند که خدا برای فرزندان وفادارش در گذشته چه انجام داده است،‏ در زمان حاضر چه انجام می‌دهد و در آینده چه انجام خواهد داد.‏

درس ۵

دوستان خدا در بهشت زندگی خواهند کرد

بهشت مانند دنیایی که اکنون در آن زندگی می‌کنیم نخواهد بود.‏ بهشت به چه شکل خواهد بود؟‏

درس ۶

بزودی زمین تبدیل به بهشت خواهد شد!‏

رویدادهای بد روزگار ما نشانگر این واقعیت هستند که بزودی زمین به بهشت مبدل خواهد شد.‏

درس ۷

هشداری از زمانهای باستان

ما از آنچه کتاب مقدّس در مورد نوح می‌گوید،‏ چه می‌آموزیم؟‏

درس ۸

دشمنان خدا چه کسانی می‌باشند؟‏

دشمان خدا را بشناسید و فریب آنان را نخورید.‏

درس ۹

دوستان خدا چه کسانی می‌باشند؟‏

آیا ممکن است که ما نیز دوست خدا شویم؟‏

درس ۱۰

نحوهٔ تشخیص دین حقیقی

با راه‌های تشخیص دین حقیقی آشنا شوید.‏

درس ۱۱

از دین کاذب پرهیز کنید!‏

چگونه می‌توانید دین کاذب را تشخیص دهید؟‏

درس ۱۲

به هنگام مرگ چه اتفاقی می‌افتد؟‏

به پاسخ کتاب مقدّس توجه کنید.‏

درس ۱۳

جادوگری اشتباه است

چرا یَهُوَه جادوگری را محکوم می‌کند؟‏

درس ۱۴

دوستان خدا از انجام دادن اعمال بد امتناع می‌کنند

خدا از چه اعمال بدی نفرت دارد؟‏

درس ۱۵

دوستان خدا اعمال خوب و پسندیده انجام می‌دهند

چند طریق پیروی کردن از خدا چیست؟‏

درس ۱۶

محبت خود را به خدا ابراز کنید

به منظور حفظ رابطه‌ای صمیمی با دوستتان،‏ باید با او صحبت کنید.‏ شما همچنین از محسنات دوست خود برای دیگران تعریف می‌کنید.‏ در رابطهٔ دوستی خود با خدا نیز باید همین عمل را انجام دهیم.‏

درس ۱۷

دوست خدا باشید و رابطهٔ خود را با او حفظ کنید

دوست خدا باشید و رابطهٔ خود را با او حفظ کنید

درس ۱۸

تا ابد به دوستی خود با خدا ادامه دهید!‏

زندگی ابدی هدیهٔ گرانبهایی است که خدا به کسانی که جویای رابطهٔ دوستی با او می‌باشند عطا خواهد کرد.‏