مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 درس ۱۱

چرا در گردهمایی‌های بزرگ شرکت می‌کنیم؟‏

چرا در گردهمایی‌های بزرگ شرکت می‌کنیم؟‏

مکزیک

آلمان

بوتسوانا

نیکاراگوآ

ایتالیا

چرا در این تصاویر شادی در چهره‌های شاهدان یَهُوَه نمایان است؟‏ زیرا آنان در یکی از مجمع‌های خود به دور هم جمع شده‌اند.‏ همانند خادمان خدا در زمان باستان که می‌بایستی سه بار در سال گرد هم می‌آمدند،‏ ما نیز مشتاق رفتن به چنین گردهمایی‌هایی هستیم.‏ (‏تثنیه ۱۶:‏۱۶‏)‏ هر ساله در سه گردهمایی بزرگ شرکت می‌کنیم:‏ دو مجمع حوزه‌ای یکروزه و کنگرهٔ ناحیه‌ای ‏(‏کنگرهٔ سه روزه)‏.‏ از این گردهمایی‌ها چه بهره‌ای می‌توان برد؟‏

این گردهمایی‌ها برادری مسیحی‌مان را تقویت می‌کند.‏ همان طور که اسرائیلیان ‹در جماعت‌های خود› از حمد و ستایش یَهُوَه شاد و مسرور می‌شدند،‏ ما نیز از شرکت در گردهمایی‌های ویژه و پرستش او شاد می‌شویم.‏ (‏مزمور ۲۶:‏۱۲؛‏ ۱۱۱:‏۱‏)‏ در این گردهمایی‌ها از فرصتی بی‌نظیر برخورداریم تا هم‌ایمانانمان را از سایر جماعت‌ها یا از سایر نقاط جهان ببینیم و با آنان گفتگو کنیم.‏ با صرف غذا در محل گردهمایی می‌توانیم از همنشینی با دیگران لذّت بریم و به فضای این ضیافت روحانی گرمی بخشیم.‏ (‏اعمال ۲:‏۴۲‏)‏ در آنجا می‌توانیم شاهد عشق و محبتی باشیم که تمام «برادران» را در سطح جهان متحد می‌سازد.‏—‏۱پِطرُس ۲:‏۱۷‏.‏

این گردهمایی‌ها به ما کمک می‌کند که از کلام خدا درک بهتری پیدا کنیم.‏ اسرائیلیان همچنین مطالبی را که از کتاب مقدّس برای آنان توضیح داده می‌شد،‏ ‹می‌فهمیدند› و از آن بهره می‌بردند.‏ (‏نَحَمِیا ۸:‏۸،‏ ۱۲‏)‏ ما نیز از آموزش‌هایی که بر اساس کتاب مقدّس در گردهمایی‌هایمان داده می‌شود،‏ قدردانیم.‏ هر یک از این گردهمایی‌ها بر پایهٔ آیه‌ای از کتاب مقدّس تنظیم شده است.‏ ما از طریق سخنرانی‌ها،‏ سمپوزیوم‌ها و نمایش‌هایی جالب می‌آموزیم که چگونه خواست خدا را در زندگی‌مان انجام دهیم.‏ همچنین با شنیدن سرگذشت زندگی هم‌ایمانانمان که علی‌رغم سختی‌های دوران حاضر،‏ همواره معیارهای مسیحی را در زندگی‌شان حفظ کرده‌اند،‏ قوّت قلب می‌گیریم.‏ در کنگره‌های ناحیه‌ای،‏ نمایشنامه‌هایی بر اساس کتاب مقدّس اجرا می‌شود که سرگذشت زندگی خادمان خدا را برای ما زنده‌تر می‌سازد و ما می‌توانیم از آن درس‌هایی مفید بیاموزیم.‏ در هر یک از این گردهمایی‌ها،‏ آنانی که مایل به وقف خود به خدا هستند،‏ می‌توانند در طی مراسمی تعمید گیرند.‏

  • چرا گردهمایی‌ها اوقاتی دل‌پذیر است؟‏

  • از شرکت در گردهمایی‌ها چه بهره‌ای می‌بریم؟‏