مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 درس ۴

چرا شاهدان یَهُوَه ترجمه‌ای جدید از کتاب مقدّس منتشر کرده‌اند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه ترجمه‌ای جدید از کتاب مقدّس منتشر کرده‌اند؟‏

کنگو (‏کینشاسا)‏

روآندا

قسمتی از طومار سیماکوس از قرن سوم یا چهارم میلادی که نام خدا را در مزمور ۶۹:‏۳۱ نشان می‌دهد

برای ده‌ها سال شاهدان یَهُوَه از ترجمه‌های گوناگون کتاب مقدّس بهره می‌بردند و آن را چاپ و در میان مردم پخش می‌کردند.‏ بعدها آنان پی بردند که به ترجمه‌ای نیاز است که مردم بهتر بتوانند «به معرفت حقیقت نایل گردند»؛‏ یعنی کسب شناختی دقیق از تعالیم کتاب مقدّس مطابق با خواست خدا.‏ (‏۱تیموتائوس ۲:‏۳،‏ ۴‏)‏ بنابراین در سال ۱۹۵۰ شاهدان یَهُوَه شروع به انتشار بخش‌هایی از ترجمهٔ کتاب مقدّس به زبان انگلیسی کردند و آن را «ترجمهٔ دنیای جدید» نامیدند.‏ از آن زمان این ترجمه که ترجمه‌ای دقیق و امروزیست،‏ به بیش از ۱۳۰ زبان برگردانده شده است.‏

نیاز به ترجمه‌ای قابل فهم.‏ از آنجا که هر زبانی به تدریج تغییر می‌کند،‏ درک بسیاری از ترجمه‌ها که عباراتی نامفهوم و قدیمی دارند،‏ دشوار است.‏ همچنین کشف طومارهای باستانی‌ای که دقیق‌تر و به زبان اصلی نزدیک‌تر است،‏ به محققان کمک کرده است که نوشته‌های عبری،‏ آرامی و یونانی کتاب مقدّس را بهتر درک کنند.‏

نیاز به ترجمه‌ای بود که پیام خدا را دقیقاً اعلام کند.‏ مترجمان کتاب مقدّس باید متون اصلی را با دقت تمام ترجمه کنند،‏ نه این که به خود اجازه دهند که در ترجمهٔ آن تغییراتی ایجاد کنند.‏ به همین دلیل در اکثر ترجمه‌ها،‏ نام خدا «یَهُوَه» در نوشته‌های مقدّس بکار نرفته است.‏

نیاز به کتاب مقدّسی بود که نگارندهٔ آن را تمجید و ستایش کند.‏ ‏(‏۲سموئیل ۲۳:‏۲‏)‏ مطابق با پرقدمت‌ترین طومارها،‏ در کتاب مقدّسِ «ترجمهٔ دنیای جدید» نام خدا «یَهُوَه»‏ بکار رفته است.‏ این نام در این طومارها حدود ۷۰۰۰ مرتبه آمده است.‏ در زیر می‌توانید نمونه‌ای را مشاهده کنید.‏ (‏مزمور ۸۳:‏۱۸‏)‏ این ترجمه نتیجهٔ تحقیقاتی مستمر و طولانی است.‏ از این رو افکار خدا را به روشنی بیان می‌کند و خواندن آن لذّت‌بخش است.‏ حال چه «ترجمهٔ دنیای جدید» را در دست داشته چه آن را در دست نداشته باشید،‏ شما را تشویق می‌کنیم که کلام خدا را روزانه بخوانید و این را عادت خود سازید.‏—‏یوشَع ۱:‏۸؛‏ مزمور ۱:‏۲،‏ ۳‏.‏

  • چرا شاهدان یَهُوَه لازم دیدند که ترجمه‌ای جدید از کتاب مقدّس داشته باشند؟‏

  • برای آشنایی بیشتر با خواست خدا،‏ چه عادتی مفید است؟‏