مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 درس ۵

مقصود خدا برای زمین چیست؟‏

مقصود خدا برای زمین چیست؟‏

۱.‏ مقصود خدا از آفرینش زمین چه بود؟‏

یَهُوَه خدا،‏ زمین را برای سکونت انسان‌ها آفرید.‏ زمین مکان زندگی ماست.‏ از این رو،‏ خدا اولین زوج بشری یعنی آدم و حوّا را برای زندگی در آسمان نیافرید،‏ بلکه فرشتگان را برای زندگی در آنجا آفرید.‏ (‏ایّوب ۳۸:‏۴،‏ ۷‏)‏ یَهُوَه اولین انسان را در باغی زیبا و فرح‌بخش قرار داد که عدن نام داشت.‏ (‏پیدایش ۲:‏۱۵-‏۱۷‏)‏ مقصود خدا برای آدم و حوّا آن بود که آنان به همراه فرزندان و نوادگانشان تا ابد بر روی زمین زندگی کنند.‏—‏مزمور ۳۷:‏۲۹؛‏ ۱۱۵:‏۱۶ خوانده شود.‏

در ابتدا فقط باغ عدن،‏ بهشت بود.‏ آدم و حوّا باید زمین را از فرزندان و نوادگان خود پر می‌کردند.‏ به مرور زمان،‏ آنان می‌بایستی مرزهای این باغ را به سراسر زمین گسترش می‌دادند و کل زمین را بهشت می‌ساختند.‏ (‏پیدایش ۱:‏۲۸‏)‏ زمین هرگز از بین نخواهد رفت.‏ این کرهٔ خاکی همواره محل سکونت بشر باقی خواهد ماند.‏—‏مزمور ۱۰۴:‏۵ خوانده شود.‏

این کلیپ را تماشا کنید:‏ مقصود خدا برای زمین چیست؟‏

۲.‏ چرا زمین اکنون بهشت نیست؟‏

آدم و حوّا از خدا نافرمانی کردند و به این دلیل یَهُوَه آنان را از بهشت راند.‏ بهشت از دست رفت و هیچ کس نتوانسته است آن را دوباره برقرار سازد.‏ از آن زمان به بعد شرارت بر روی زمین فزونی یافته است.‏—‏پیدایش ۳:‏۲۳،‏ ۲۴ خوانده شود.‏

آیا خدا در راه رسیدن به مقصودش برای انسان‌ها با شکست مواجه شد؟‏ به هیچ وجه!‏ او سلطان عالم است و قادر به عملی ساختن تمام مقاصدش می‌باشد.‏ (‏اِشَعْیا ۴۵:‏۱۸‏)‏ خدا آنچه را که برای انسان‌ها در نظر گرفته بود،‏ دوباره عملی خواهد کرد.‏—‏مزمور ۳۷:‏۱۱،‏ ۳۴ خوانده شود.‏

۳.‏ بهشت چگونه دوباره برقرار خواهد شد؟‏

در طی حکمرانی عیسی در مقام پادشاهِ حکومتِ خدا،‏ بهشت بار دیگر بر روی زمین برقرار خواهد شد.‏ در جنگی به نام حارمَگِدّون،‏ فرشتگان خدا با راهنمایی عیسی،‏ تمامی مخالفان آفریدگارمان را نابود خواهند کرد.‏ سپس  عیسی شیطان را به مدت ۱۰۰۰ سال به زندان خواهد افکند.‏ انسان‌هایی که به خدا عشق می‌ورزند،‏ از این جنگ نهایی جان سالم بدر خواهند برد،‏ زیرا عیسی آنان را راهنمایی و حفاظت می‌کند.‏ این عاشقان خدا در بهشت روی زمین تا ابد زندگی خواهند کرد.‏—‏مکاشفه ۲۰:‏۱-‏۳؛‏ ۲۱:‏۳،‏ ۴ خوانده شود.‏

۴.‏ درد و رنج چه زمانی پایان خواهد یافت؟‏

خدا چه زمانی شرارت را از روی زمین محو خواهد کرد؟‏ عیسی به ‹نشانه‌ای› اشاره کرد که مشخص می‌کند،‏ پایان شرارت نزدیک است.‏ اوضاع کنونی دنیا،‏ جان انسان‌ها را در خطر انداخته است و نشان می‌دهد که ما در «پایان این عصر» به سر می‌بریم.‏—‏مَتّی ۲۴:‏۳،‏ ۷-‏۱۴،‏ ۲۱،‏ ۲۲ خوانده شود.‏

عیسی به مدت ۱۰۰۰ سال از آسمان بر زمین حکومت خواهد کرد و در طی این زمان به درد و رنج پایان خواهد بخشید.‏ (‏اِشَعْیا ۹:‏۶،‏ ۷؛‏ ۱۱:‏۹‏)‏ او گذشته از اینکه پادشاه حکومت خداست،‏ در مقام کاهن اعظم وارد عمل خواهد شد و گناهان عاشقان خدا را پاک خواهد ساخت.‏ خدا از طریق عیسی بیماری،‏ پیری و مرگ را از میان خواهد برداشت.‏—‏اِشَعْیا ۲۵:‏۸؛‏ ۳۳:‏۲۴ خوانده شود.‏

۵.‏ چه کسانی در بهشت زندگی خواهند کرد؟‏

در جلسات شاهدان یَهُوَه،‏ شما با دوستداران خدا آشنا می‌شوید؛‏ کسانی که با میل و رغبت می‌خواهند خدا را خشنود سازند.‏

آنانی که از خدا اطاعت می‌کنند،‏ در بهشت زندگی خواهند کرد.‏ (‏۱یوحنا ۲:‏۱۷‏)‏ عیسی پیروانش را فرستاد تا افراد فروتن را بجویند و به آنان آموزش دهند که چگونه می‌توانند مورد رضایت خدا قرار گیرند.‏ امروزه یَهُوَه خدا،‏ میلیون‌ها نفر را برای زندگی در بهشت روی زمین آماده می‌کند.‏ (‏صَفَنْیا ۲:‏۳‏)‏ در جلسات شاهدان یَهُوَه‏،‏ مردم می‌آموزند که چگونه همسر،‏ پدر یا مادری بهتر شوند.‏ در آنجا والدین و فرزندان با یکدیگر خدا را پرستش می‌کنند و یاد می‌گیرند که چگونه از تعالیم خدا بهره برند.‏—‏میکاه ۴:‏۱-‏۴ خوانده شود.‏