مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 درس ۸

چرا خدا جلوی مصیبت‌های بشر را نگرفته است؟‏

چرا خدا جلوی مصیبت‌های بشر را نگرفته است؟‏

۱.‏ بدی و شرارت چگونه آغاز شد؟‏

خدا در طول تاریخ به حکومت‌های بشری اجازهٔ حکمرانی داده است تا ثابت کند که آن‌ها قادر به حل مشکلات نیستند

شیطان با اولین دروغ خود سبب شد که بدی و شرارت بر روی زمین آغاز شود.‏ او در ابتدا یکی از فرشتگان پاک خدا بود،‏ اما ‹در راستی استوار نماند.‏› (‏یوحنا ۸:‏۴۴‏،‏ عهد جدید بر اساس کتاب مقدّس اورشلیم‏)‏ شیطان می‌خواست که انسان او را بپرستد؛‏ پرستشی که فقط حق خداست.‏ از این رو به اولین زن،‏ حوّا دروغ گفت و او را فریب داد تا مطیع او باشد نه مطیع خدا.‏ آدم نیز به همسرش حوّا پیوست و از خدا نافرمانی کرد.‏ این تصمیم آدم،‏ به درد و رنج و مرگ منجر شد.‏—‏پیدایش ۳:‏۱-‏۶،‏ ۱۹ خوانده شود.‏

زمانی که شیطان،‏ حوّا را به نافرمانی از خدا مجاب کرد،‏ در حقیقت علیه حکمرانی خدا و مقام رفیع‌اش قد عَلَم نمود.‏ بسیاری از انسان‌ها به شیطان پیوسته‌اند و حکمرانی خدا را رد کرده‌اند.‏ به این شکل،‏ شیطان «رئیس این جهان» شده است.‏—‏یوحنا ۱۴:‏۳۰؛‏ ۱یوحنا ۵:‏۱۹ خوانده شود.‏

۲.‏ آیا آفرینش خدا نقصی داشت؟‏

تمامی آفریده‌های خدا کامل و بی‌نقصند.‏ آدم و حوّا و فرشتگان نیز جزو آفرینش خدا بودند و می‌توانستند از پروردگارشان کاملاً اطاعت کنند.‏ (‏تثنیه ۳۲:‏۴،‏ ۵‏)‏ خدا ما را مختار و آزاد آفریده است تا خود بین خوب و بد تصمیم گیریم.‏ برخوردار بودن از این آزادی،‏ موقعیتی ایجاد می‌کند تا عشقمان را به خدا ابراز کنیم.‏—‏یعقوب ۱:‏۱۴،‏ ۱۵؛‏ ۱یوحنا ۵:‏۳ خوانده شود.‏

۳.‏ چرا خدا جلوی مصیبت‌های بشر را نگرفته است؟‏

یَهُوَه اجازه داده است که سرکشان برای مدتی محدود علیه حکومت عالم‌گیرش مخالفت کنند.‏ به چه دلیل؟‏ او می‌خواهد ثابت کند که بدون در نظر داشتن راهنمایی‌های او تلاش‌های حکومت‌های بشری به جایی نخواهد رسید.‏ (‏جامعه ۷:‏۲۹؛‏ ۸:‏۹‏)‏  در طی ۶۰۰۰ سال از تاریخ بشر این حکومت‌ها به روشنی نشان داده‌اند که نمی‌توانند جنگ،‏ جنایت،‏ ظلم یا بیماری را از میان بردارند.‏—‏اِرْمیا ۱۰:‏۲۳؛‏ رومیان ۹:‏۱۷ خوانده شود.‏

برخلاف حکومت‌های بشری،‏ حکمرانی خدا به نفع آنانی است که پذیرای آنند.‏ (‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ در آینده‌ای نزدیک،‏ یَهُوَه تمام حکومت‌های بشری را نابود خواهد کرد.‏ فقط کسانی که حکومت خدا را انتخاب می‌کنند،‏ بر روی زمین ساکن خواهند شد.‏—‏اِشَعْیا ۱۱:‏۹‏.‏—‏دانیال ۲:‏۴۴ خوانده شود.‏

این کلیپ را تماشا کنید:‏ چرا خدا جلوی مصیبت‌های بشر را نگرفته است؟‏

۴.‏ صبر خدا چه فرصتی به ما می‌دهد؟‏

شیطان ادعا کرد که انسان‌ها فقط برای نفع خود یَهُوَه را خدمت می‌کنند.‏ آیا شما می‌توانید ثابت کنید که این ادعای شیطان دروغی بیش نیست؟‏ یقیناً!‏ صبر و تحمّل خدا این فرصت را به ما می‌دهد تا اثبات کنیم که از حکمرانی چه کسی جانبداری می‌کنیم؛‏ از حکمرانی خدا یا از حکمرانی انسان‌ها.‏ ما با روش زندگی‌مان می‌توانیم نشان دهیم که کدام یک را انتخاب کرده‌ایم.‏—‏ایّوب ۱:‏۸-‏۱۲؛‏ امثال ۲۷:‏۱۱ خوانده شود.‏

۵.‏ چگونه می‌توانیم خدا را به عنوان حکمران خود انتخاب کنیم؟‏

تصمیم‌گیری‌های ما نشان می‌دهد که آیا حکمرانی خدا را می‌پذیریم

ما می‌توانیم با فراگیری تعالیم کتاب مقدّس و به کارگیری آن در زندگی،‏ نشان دهیم که خدا را به عنوان حکمران خود انتخاب کرده‌ایم.‏ (‏یوحنا ۴:‏۲۳‏)‏ همچنین می‌توانیم مانند عیسی با دوری از سیاست و جنگ‏،‏ حکمرانی شیطان را رد کنیم.‏—‏یوحنا ۱۷:‏۱۴ خوانده شود.‏

شیطان با تمام قدرتش تلاش می‌کند تا امور غیراخلاقی و مضر را ترویج دهد.‏ هنگام پرهیز از چنین اموری،‏ ممکن است برخی از دوستان و بستگانمان ما را مورد تمسخر قرار دهند یا با ما مخالفت کنند.‏ (‏۱پِطرُس ۴:‏۳،‏ ۴‏)‏ پس با تصمیمی روبروییم.‏ آیا می‌خواهیم با دوستداران خدا معاشرت کنیم و از قانون‌هایی اطاعت نماییم که خدای حکیم از روی محبتش برای ما تعیین کرده است؟‏ اگر انتخابمان چنین باشد نشان می‌دهیم که ادعای شیطان دروغی بیش نیست و ما می‌توانیم زیر فشارها و سختی‌ها نیز مطیع خدا باشیم.‏—‏۱قُرِنتیان ۶:‏۹،‏ ۱۰؛‏ ۱۵:‏۳۳ خوانده شود.‏

خدا محبت بی‌کرانی به انسان‌ها دارد.‏ پس یقیناً به درد و رنج بشر پایان خواهد بخشید.‏ آنانی که به این وعده ایمان دارند،‏ از زندگی ابدی بر روی زمین برخوردار خواهند شد.‏—‏یوحنا ۳:‏۱۶ خوانده شود.‏