مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 درس ۷

پادشاهی خدا چیست؟‏

پادشاهی خدا چیست؟‏

۱.‏ پادشاهی خدا چیست؟‏

چه امری عیسی را پادشاهی بس شایسته می‌سازد؟‏—‏مَرقُس ۱:‏۴۰-‏۴۲‏.‏

پادشاهی خدا حکومتی در آسمان است.‏ این حکومت جایگزین تمام حکومت‌های بشری خواهد شد و خواست خدا را هم در آسمان و هم بر روی زمین به انجام خواهد رساند.‏ این خبر خوشی است که خدا برای مردم به ارمغان آورده است.‏ به زودی پادشاهی خدا با برقراری عدل و انصاف به نیازهای بشر رسیدگی خواهد کرد و تمام انسان‌های روی زمین را با یکدیگر متحد خواهد ساخت.‏—‏دانیال ۲:‏۴۴؛‏ مَتّی ۶:‏۹،‏ ۱۰؛‏ ۲۴:‏۱۴ خوانده شود.‏

هر حکومت پادشاهی‌ای باید یک پادشاه داشته باشد.‏ از این رو،‏ یَهُوَه عیسی مسیح را به عنوان پادشاه حکومت خود برگزیده است.‏—‏مکاشفه ۱۱:‏۱۵ خوانده شود.‏

این کلیپ را تماشا کنید:‏ پادشاهی خدا چیست؟‏

۲.‏ چرا عیسی پادشاهی بس شایسته است؟‏

عیسی پادشاهی بس شایسته است زیرا مهربان و در اجرای عدالت قاطع است.‏ (‏مَتّی ۱۱:‏۲۸-‏۳۰‏)‏ او همچنین قدرت و توانایی کمک به مردم را دارد چون از آسمان بر زمین حکمرانی خواهد کرد.‏ پس از اینکه خدا او را به زندگی بازگرداند،‏ عیسی به آسمان عروج کرد.‏ در آنجا در دست راست یَهُوَه بنشست و منتظر ماند تا به پادشاهی حکومت خدا برسد.‏ (‏عبرانیان ۱۰:‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏ سرانجام،‏ خدا قدرت و اقتدار پادشاهی را به او داد تا حکمرانی خود را آغاز کند.‏—‏دانیال ۷:‏۱۳،‏ ۱۴ خوانده شود.‏

۳.‏ چه کسانی با عیسی حکمرانی خواهند کرد؟‏

گروهی از مسیحیان که «مقدّسان» خوانده شده‌اند،‏ با عیسی در آسمان حکومت خواهند کرد.‏ (‏دانیال ۷:‏۲۷‏)‏ اولین کسانی که به عنوان مقدّسان انتخاب شدند،‏ رسولان وفادار عیسی بودند.‏ یَهُوَه از آن زمان تا به حال مردان و زنان باایمانی را به عنوان مقدّسان انتخاب کرده است.‏ پس از مرگ،‏ آنان  همچون عیسی بدنی غیرمادی می‌گیرند و در آسمان زندگی خواهند کرد.‏—‏یوحنا ۱۴:‏۱-‏۳؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۵:‏۴۲-‏۴۴ خوانده شود.‏

تعداد این مقدّسان چند نفر است؟‏ عیسی آنان را «گلهٔ کوچک» نامید.‏ (‏لوقا ۱۲:‏۳۲‏)‏ تعداد آنان ۱۴۴٬۰۰۰ نفر خواهد بود که همراه عیسی از آسمان بر زمین حکمرانی خواهند کرد.‏—‏مکاشفه ۱۴:‏۱ خوانده شود.‏

۴.‏ هنگام شروع حکمرانی عیسی چه اتفاقاتی روی داد؟‏

در سال ۱۹۱۴پادشاهی خدا شروع به حکومت کرد.‏ * عیسی در مقام پادشاه در ابتدا شیطان و فرشتگان شریر را از آسمان به زمین افکند.‏ در نتیجه شیطان خشمگین شد و از آن پس در سراسر زمین مشکلات و سختی‌هایی را به وجود آورده است.‏ (‏مکاشفه ۱۲:‏۷-‏۱۰،‏ ۱۲‏)‏ از سال ۱۹۱۴ درد و رنج بشر به شدّت رو به فزونی گذاشته است.‏ جنگ‌ها،‏ قحطی‌ها،‏ زلزله‌ها و بیماری‌ها همه «نشانهٔ» این است که پادشاهی خدا در آینده‌ای نزدیک وارد عمل خواهد شد تا زمین را از هر گونه درد و رنجی پاک سازد.‏—‏لوقا ۲۱:‏۷،‏ ۱۰،‏ ۱۱،‏ ۳۱ خوانده شود.‏

۵.‏ پادشاهی خدا به چه موفقیت‌هایی رسیده و خواهد رسید؟‏

پادشاهی خدا خبر خوش را در سراسر جهان اعلام می‌کند و بدین شکل گروهی عظیم از همهٔ ملت‌ها را متحد ساخته است.‏ میلیون‌ها نفر با فروتنی این پیام را پذیرفته‌اند و جزو تابعین حکومت خدا شده‌اند که پادشاه آن عیسی است.‏ پادشاهی خدا زمانی که نظام شریر این دنیا را از روی زمین محو سازد،‏ از تابعینش محافظت خواهد کرد.‏ از این رو،‏ تمام کسانی که می‌خواهند از برکات این حکومت برخوردار شوند،‏ باید بیاموزند که از پادشاه آن،‏ عیسی اطاعت کنند.‏—‏مکاشفه ۷:‏۹،‏ ۱۴،‏ ۱۶،‏ ۱۷ خوانده شود.‏

در طی هزار سال،‏ این حکومت مقصود اصلی خدا را برای بشر عملی خواهد کرد.‏ در آن زمان تمام زمین به بهشت تبدیل خواهد شد.‏ در پایان هزار سال،‏ عیسی سلطنت را دوباره به خدا خواهد سپرد.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۴-‏۲۶‏)‏ آیا کسی را می‌شناسید که بخواهید در مورد پادشاهی خدا با او صحبت کنید؟‏—‏مزمور ۳۷:‏۱۰،‏ ۱۱،‏ ۲۹ خوانده شود.‏

 

^ بند 6 برای کسب اطلاعات بیشتر،‏ در خصوص پیشگویی کتاب مقدّس در مورد سال ۱۹۱۴ به کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس،‏ صفحات ۲۱۵-‏۲۱۸ مراجعه فرمایید.‏