مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 درس ۱۱

قوانین کتاب مقدّس چه فایده‌ای برای ما دارد؟‏

قوانین کتاب مقدّس چه فایده‌ای برای ما دارد؟‏

۱.‏ چرا نیاز به راهنمایی داریم؟‏

قوانین کتاب مقدّس چگونه ما را بر آن می‌دارد تا به ایمنی و سلامت توجه کنیم؟‏—‏مزمور ۳۶:‏۹‏.‏

حکمت آفریدگارمان بس فراتر از حکمت ماست.‏ خدا همچون پدری مهربان به ما توجه دارد.‏ او هیچ گاه در نظر نداشته است که انسان‌ها مستقل از او راه زندگی خود را طی کنند.‏ (‏اِرْمیا ۱۰:‏۲۳‏)‏ پس همان طور که کودک به راهنمایی والدینش نیاز دارد،‏ ما نیز به راهنمایی پروردگارمان نیازمندیم.‏ (‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ قوانین کتاب مقدّس هدیه‌ای از طرف خداست و ما را در زندگی راهنمایی می‌کند.‏—‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶ خوانده شود.‏

قوانین خدا بهترین راه زندگی را به ما می‌آموزد و نشان می‌دهد که چگونه می‌توانیم در آینده نیز از برکاتی همیشگی برخوردار شویم.‏ از آنجا که خدا آفریدگار ماست،‏ بجاست که راهنمایی‌های او را با قدردانی بپذیریم.‏—‏مزمور ۱۹:‏۷،‏ ۱۱؛‏ مکاشفه ۴:‏۱۱ خوانده شود.‏

۲.‏ کلام خدا چگونه ما را راهنمایی می‌کند؟‏

برخی از تعالیم اساسی کتاب مقدّس نشان می‌دهد که چگونه می‌توانیم در موقعیت‌های متفاوت زندگی،‏ هماهنگ با خواست خدا عمل کنیم.‏ اما برخی از تعالیم دیگر،‏ قوانینی هستند که ممکن است فقط برای موقعیت‌هایی خاص گفته شده باشد.‏ (‏تثنیه ۲۲:‏۸‏)‏ ما باید با بصیرت و دوراندیشی پی بریم که چگونه یک تعلیم کتاب مقدّس را در زندگی‌مان بکار گیریم.‏ (‏امثال ۲:‏۱۰-‏۱۲‏)‏ برای نمونه،‏ کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد که زندگی هدیه‌ای از طرف خداست.‏ این تعلیم اساسی می‌تواند در محیط کار،‏ در محل زندگی و هنگام سفر راهنمای ما باشد و به ما کمک کند تا به ایمنی و سلامت خود و دیگران توجه کنیم.‏—‏اعمال ۱۷:‏۲۸ خوانده شود.‏

۳.‏ دو تعلیم اصلی کتاب مقدّس چیست؟‏

عیسی به دو تعلیم بسیار مهم اشاره کرد.‏ اولین تعلیم نشان می‌دهد که  هدف اصلی زندگی باید شناخت خدا،‏ عشق ورزیدن و خدمت خالصانه به او باشد.‏ ما باید این تعلیم را مبنای تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهیم.‏ (‏امثال ۳:‏۶‏)‏ آنانی که طبق این تعلیم رفتار می‌کنند،‏ می‌توانند دوست خدا باشند،‏ از زندگی ابدی برخوردار شوند و به شادی و سعادت برسند.‏—‏مَتّی ۲۲:‏۳۶-‏۳۸ خوانده شود.‏

دومین تعلیم به ما کمک می‌کند که با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی کنیم.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۳:‏۴-‏۷‏)‏ برای پیروی از این تعلیم،‏ باید رفتاری را که خدا با بندگانش دارد،‏ سرمشق قرار دهیم.‏—‏مَتّی ۷:‏۱۲؛‏ ۲۲:‏۳۹،‏ ۴۰ خوانده شود.‏

۴.‏ قوانین کتاب مقدّس چه فوایدی در بر دارد؟‏

قوانین کتاب مقدّس به خانواده‌ها می‌آموزد که چگونه محبت و دلبستگی را بین خود حفظ کنند.‏ (‏کولُسیان ۳:‏۱۲-‏۱۴‏)‏ این قوانین همچنین خانواده‌ها را از خطر ازهم‌پاشیدگی مصون می‌دارد و نشان می‌دهد که پیوند زناشویی،‏ پیوندی است همیشگی.‏—‏پیدایش ۲:‏۲۴ خوانده شود.‏

با پیروی از قوانین کتاب مقدّس می‌توانیم در جوانب مختلف زندگی به رفاه و سعادت برسیم.‏ برای نمونه،‏ می‌توانیم از امنیت شغلی برخوردار شویم؛‏ کارفرمایان اغلب ترجیح می‌دهند کسانی را استخدام کنند که کوشا و صادقند؛‏ خصوصیاتی که کلام خدا ما را به داشتن آن ترغیب می‌کند.‏ (‏امثال ۱۰:‏۴،‏ ۲۶؛‏ عبرانیان ۱۳:‏۱۸‏)‏ با پیروی از قوانین کتاب مقدّس همچنین می‌توانیم آرامش درونی خود را حفظ کنیم.‏ کلام خدا به ما می‌آموزد که برای رفع نیازهای اساسی زندگی باید قانع باشیم و ارزش دوستی با خدا را بیشتر از مادیات بدانیم.‏—‏مَتّی ۶:‏۲۴،‏ ۲۵،‏ ۳۳؛‏ ۱تیموتائوس ۶:‏۸-‏۱۰ خوانده شود.‏

اطاعت از قوانین کتاب مقدّس می‌تواند به ما کمک کند تا سلامت خود را حفظ کنیم.‏ (‏امثال ۱۴:‏۳۰؛‏ ۲۲:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ برای نمونه،‏ خداوند میگساری را منع کرده است و پیروی از این قانون ما را از تصادفات و بیماری‌های کشنده محفوظ می‌دارد.‏ (‏امثال ۲۳:‏۲۰‏)‏ اما یَهُوَه نوشیدن مشروبات الکلی را در حد اعتدال مجاز می‌داند.‏ (‏مزمور ۱۰۴:‏۱۵؛‏ ۱قُرِنتیان ۶:‏۱۰‏)‏ قوانین خدا به ما آموزش می‌دهد که نه تنها اعمالمان بلکه افکارمان را نیز تحت کنترل داشته باشیم.‏ (‏مزمور ۱۱۹:‏۹۷-‏۱۰۰‏)‏ پرستندگان واقعی خدا در پیروی از قوانینش صرفاً نفع خود را در نظر ندارند،‏ بلکه خواهان جلال آفریدگارشان یَهُوَه هستند.‏—‏مَتّی ۵:‏۱۴-‏۱۶ خوانده شود.‏