مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 درس ۴

عیسی مسیح کیست؟‏

عیسی مسیح کیست؟‏

۱.‏ عیسی چگونه آفریده شد؟‏

عیسی چه خصوصیات جذاب و گیرایی داشت؟‏—‏مَتّی ۱۱:‏۲۹؛‏ مَرقُس ۱۰:‏۱۳-‏۱۶‏.‏

عیسی مسیح،‏ تنها کسی بود که پیش از تولّدش بر روی زمین،‏ در آسمان زندگی می‌کرد.‏ (‏یوحنا ۸:‏۲۳‏)‏ او اولین مخلوق خدا بود.‏ عیسی فرشته‌ای بود که در کل آفرینش با خدا همکاری کرد و تنها مخلوقی است که مستقیماً به دست یَهُوَه آفریده شد؛‏ از این جهت او در کتاب مقدّس پسر ‹یگانهٔ› خدا خوانده می‌شود.‏ (‏یوحنا ۱:‏۱۴‏)‏ از آنجا که عیسی سخنگوی خدا بود،‏ در کتاب مقدّس «کلام» نیز نامیده می‌شود.‏—‏امثال ۸:‏۲۲،‏ ۲۳،‏ ۳۰؛‏ کولُسیان ۱:‏۱۵،‏ ۱۶ خوانده شود.‏

۲.‏ چرا عیسی به زمین آمد؟‏

خدا با معجزه‌ای زندگی عیسی را از آسمان به رحم دوشیزه‌ای یهودی به نام مریم منتقل کرد تا او بر روی زمین متولّد شود.‏ بنابراین عیسی پدری انسانی نداشت.‏ (‏لوقا ۱:‏۳۰-‏۳۵‏)‏ عیسی به زمین آمد تا ۱)‏ در مورد خدا به دیگران آموزش دهد،‏ ۲)‏ برای ما سرمشقی بجا گذارد که بتوانیم حتی در مشکلات و سختی‌ها خواست خدا را انجام دهیم و ۳)‏ جانش را همچون «بهای رهایی» در راه ما فدا کند.‏—‏مَتّی ۲۰:‏۲۸ خوانده شود.‏

۳.‏ عیسی ما را از قید چه چیز رها کرد؟‏

‏«بهای رهایی» مبلغی است که برای آزادی شخصِ محکوم به مرگ پرداخت می‌شود.‏ (‏خروج ۲۱:‏۲۹،‏ ۳۰‏)‏ خدا هرگز نمی‌خواست که انسان با مرگ و پیری روبرو شود.‏ چرا می‌توان چنین گفت؟‏ خدا به اولین انسان یعنی آدم گفته بود چنانچه «گناه» کند،‏ یقیناً خواهد مرد.‏ پس اگر آدم گناه نمی‌کرد،‏ می‌توانست برای همیشه زندگی کند.‏ (‏پیدایش ۲:‏۱۶،‏ ۱۷؛‏ ۵:‏۵‏)‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس،‏ مرگ از طریق آدم «وارد» جهان شد.‏ آدم گناه و مرگ را به تمام نوادگانش انتقال داد.‏ از این رو ما به «بهای رهایی» نیازمندیم تا بتوانیم از قید مرگ آزاد شویم؛‏ مرگی که از آدم به ارث برده‌ایم.‏—‏رومیان ۵:‏۱۲؛‏ ۶:‏۲۳ خوانده شود.‏

 چه کسی قادر به پرداخت این «بهای رهایی» است؟‏ کسی که می‌میرد تنها جزای گناهان خود را می‌پردازد.‏ انسان‌ها به دلیل ناکاملی و عیوبشان نمی‌توانند جزای گناهان دیگران را بپردازند.‏—‏مزمور ۴۹:‏۷-‏۹ خوانده شود.‏

۴.‏ چرا عیسی جانش را در راه ما فدا کرد؟‏

برخلاف ما،‏ عیسی کامل و بی‌نقص یعنی عاری از هر گونه گناه بود.‏ پس او نباید می‌مُرد.‏ عیسی تنها به خاطر گناهان دیگران مُرد.‏ خدا از روی محبت بی‌کرانش به بشر،‏ عیسی را به زمین فرستاد تا جانش را در راه ما فدا کند.‏ او از خدا اطاعت کرد و مرگ را به جان خرید.‏ بدین شکل،‏ عشقش را به ما ابراز داشت.‏—‏یوحنا ۳:‏۱۶؛‏ رومیان ۵:‏۱۸،‏ ۱۹ خوانده شود.‏

این کلیپ را تماشا کنید:‏ چرا عیسی جانش را فدا کرد؟‏

۵.‏ عیسی اکنون از چه قدرت و اختیاری برخوردار است؟‏

زمانی که عیسی بر روی زمین بود بیماران را شفا داد،‏ مردگان را به زندگی بازگرداند و مردم را از درد و رنج‌هایشان آزاد ساخت.‏ بدین شکل نشان داد که در آینده برای انسان‌های مطیع چه خواهد کرد.‏ (‏مَتّی ۱۵:‏۳۰،‏ ۳۱؛‏ یوحنا ۵:‏۲۸‏)‏ خدا پس از مرگ عیسی،‏ او را به زندگی بازگرداند تا به عنوان فرشته در آسمان به سر برد.‏ (‏۱پِطرُس ۳:‏۱۸‏)‏ سپس عیسی در دست راست یَهُوَه منتظر ماند تا او را پادشاه کند و به او قدرت فرمانروایی بر تمام زمین را بخشد.‏ (‏عبرانیان ۱۰:‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏ عیسی اکنون پادشاه حکومت خدا در آسمان است و پیروانش این خبر خوش را در سراسر جهان اعلام می‌کنند.‏—‏دانیال ۷:‏۱۳،‏ ۱۴؛‏ مَتّی ۲۴:‏۱۴ خوانده شود.‏

عیسی در مقام پادشاهی مقتدر،‏ به زودی مردم را از هر گونه درد و رنجی رها خواهد ساخت و عاملان آن را از صفحهٔ روزگار پاک خواهد کرد.‏ زندگی در بهشت روی زمین نصیب آنانی خواهد شد که با اعمالشان نشان می‌دهند که به عیسی ایمان می‌ورزند.‏—‏مزمور ۳۷:‏۹-‏۱۱ خوانده شود.‏