مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 درس ۱۴

چرا خدا پرستندگانش را سازماندهی کرده است؟‏

چرا خدا پرستندگانش را سازماندهی کرده است؟‏

۱.‏ چرا خدا در زمان باستان قوم اسرائیل را تشکیل داد؟‏

خدا از نوادگان ابراهیم قومی تشکیل داد و قوانینی را به آنان سپرد.‏ او این قوم را «اسرائیل» خواند؛‏ قومی که پای‌بند پرستش حقیقی بود و از کلام خدا پاسداری می‌کرد.‏ (‏مزمور ۱۴۷:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ بدین شکل تمامی ملت‌های دیگر می‌توانستند از طریق این قوم برکت یابند.‏—‏پیدایش ۲۲:‏۱۸ خوانده شود.‏

خدا اسرائیلیان را انتخاب کرد تا شاهدان او باشند.‏ تاریخ قوم اسرائیل باستان نشان می‌دهد که اطاعت از قوانین خدا،‏ فوایدی به همراه داشت.‏ (‏تثنیه ۴:‏۶‏)‏ از این رو،‏ دیگران می‌توانستند با مشاهدهٔ قوم اسرائیل،‏ خدای حقیقی را بشناسند.‏—‏اِشَعْیا ۴۳:‏۱۰،‏ ۱۲ خوانده شود.‏

۲.‏ چرا خدا پرستندگانش را سازماندهی کرده است؟‏

به مرور زمان،‏ قوم اسرائیل لطف و توجه یَهُوَه خدا را از دست داد.‏ در نتیجه،‏ خدا به جای قوم اسرائیل جماعت مسیحی را به عنوان پرستندگان حقیقی خود انتخاب کرد.‏ (‏مَتّی ۲۱:‏۴۳؛‏ ۲۳:‏۳۷،‏ ۳۸‏)‏ حال دیگر جماعت مسیحی بود که به نام یَهُوَه شهادت می‌داد.‏—‏اعمال ۱۵:‏۱۴،‏ ۱۷ خوانده شود.‏

عیسی پیروانش را سازماندهی کرد تا به تمام ملت‌ها موعظه کنند و آنان را شاگرد سازند.‏ (‏مَتّی ۱۰:‏۷،‏ ۱۱؛‏ ۲۴:‏۱۴؛‏ ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ هم‌اکنون در پایان این نظام شریر،‏ این فعالیت به نقطهٔ اوج خود رسیده است.‏ برای اولین بار در تاریخ بشر،‏ یَهُوَه میلیون‌ها نفر را از تمامی ملت‌ها به دور هم جمع کرده است تا او را بپرستند.‏ (‏مکاشفه ۷:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ پرستندگان حقیقی،‏ سازماندهی شده‌اند تا یکدیگر را تشویق و دلگرم کنند و یار و پشتیبان هم باشند.‏ آنان در سراسر جهان در جلساتشان از برنامهٔ آموزشی یکسانی برخوردارند که بر اساس تعالیم کتاب مقدّس تنظیم شده است.‏—‏عبرانیان ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵ خوانده شود.‏

 ۳.‏ شاهدان یَهُوَه چگونه به شکلی سازمان‌یافته فعالیت خود را آغاز کردند؟‏

در سال ۱۸۷۰،‏ گروهی کوچک از مسیحیان به نام شاگردان کتاب مقدّس،‏ کلام خدا را مورد تحقیق و بررسی قرار دادند و بر تعالیمی که طی قرن‌ها در ابهام و تاریکی قرار داشت،‏ نور تاباندند.‏ همان طور که عیسی جماعت مسیحی را برای موعظه سازماندهی کرده بود،‏ آنان نیز فعالیت جهانی‌ای را آغاز نمودند تا خبر خوش پادشاهی خدا را به همگان برسانند.‏ در سال ۱۹۳۱،‏ آنان نام شاهدان یَهُوَه را برگزیدند.‏—‏اعمال ۱:‏۸؛‏ ۲:‏۱،‏ ۴؛‏ ۵:‏۴۲ خوانده شود.‏

۴.‏ شاهدان یَهُوَه چگونه سازماندهی شده‌اند؟‏

در قرن اول میلادی،‏ جماعت‌های مسیحی در بسیاری از سرزمین‌ها تحت سرپرستی هیئت اداره‌کننده بودند.‏ این هیئت،‏ عیسی را به عنوان سرپرست جماعت مسیحی پذیرفته بود.‏ (‏اعمال ۱۶:‏۴،‏ ۵‏)‏ مشابهاً،‏ امروزه نیز شاهدان یَهُوَه در سراسر جهان تحت سرپرستی هیئت اداره‌کننده‌ای هستند که از پیران مسیحی‌ای مجرّب تشکیل شده است.‏ آنان بر فعالیت‌های شعبه‌های شاهدان یَهُوَه نظارت دارند؛‏ فعالیت‌هایی از قبیل:‏ ترجمه،‏ چاپ و پخش نشریاتی به بیش از ۶۰۰ زبان که برای بررسی و تحقیق کتاب مقدّس در نظر گرفته شده است.‏ بدین شکل هیئت اداره‌کننده بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ جماعت را در سراسر دنیا،‏ بر اساس تعالیم کتاب مقدّس تشویق و راهنمایی می‌کند.‏ مردانی باکفایت در هر جماعت به عنوان پیران مسیحی خدمت می‌کنند و بر فعالیت‌های جماعت نظارت دارند.‏ این مردان،‏ با مهر و محبت به نیازهای جماعت خدا رسیدگی می‌نمایند.‏—‏۱پِطرُس ۵:‏۲،‏ ۳ خوانده شود.‏

شاهدان یَهُوَه سازمان یافته‌اند تا خبر خوش پادشاهی خدا را به گوش مردم برسانند و آنان را شاگرد سازند.‏ همانند رسولان عیسی،‏ شاهدان یَهُوَه نیز به موعظهٔ خانه‌به‌خانه می‌روند.‏ (‏اعمال ۲۰:‏۲۰‏)‏ همچنین کتاب مقدّس را به تشنگان حقیقت آموزش می‌دهند.‏ اما شاهدان یَهُوَه تنها یک گروه سازمان‌یافته نیستند،‏ بلکه یک خانواده هستند که پدری مهربان دارند.‏ آنان یکدیگر را برادر و خواهر می‌دانند و به نیازهای هم رسیدگی می‌کنند.‏ (‏۲تِسالونیکیان ۱:‏۳‏)‏ قوم خدا،‏ سازماندهی شده است تا مورد رضایت خدا واقع شود و به دیگران یاری رساند.‏ این قوم را می‌توان شاد و سعادتمندترین خانوادهٔ روی زمین خواند.‏—‏مزمور ۳۳:‏۱۲؛‏ اعمال ۲۰:‏۳۵ خوانده شود.‏