مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 درس ۱۰

چگونه می‌توان راهی را که مورد قبول خداست تشخیص داد؟‏

چگونه می‌توان راهی را که مورد قبول خداست تشخیص داد؟‏

۱.‏ آیا فقط یک راه مورد قبول خداست؟‏

‏«از پیامبران دروغین برحذر باشید.‏»—‏مَتّی ۷:‏۱۵‏.‏

عیسی به دوستداران خدا آموخت که فقط یک راه یعنی یک دین حقیقی وجود دارد که مورد قبول خداست.‏ طبق گفتهٔ او،‏ این راه به زندگی ابدی می‌انجامد و «یابندگان آن کم‌اند.‏» (‏مَتّی ۷:‏۱۴‏)‏ خداوند فقط پرستشی را می‌پذیرد که بر اساس کلام اوست.‏ از این رو،‏ پرستندگان واقعی خدا تنها در راهی که مورد قبول اوست،‏ قدم برمی‌دارند.‏—‏یوحنا ۴:‏۲۳،‏ ۲۴؛‏ ۱۴:‏۶؛‏ اِفِسُسیان ۴:‏۴،‏ ۵ خوانده شود.‏

این کلیپ را تماشا کنید:‏ آیا هر دینی مورد قبول خداست؟‏

۲.‏ عیسی در مورد آنانی که ادعای خداپرستی می‌کنند چه گفت؟‏

‏«مدّعی خداشناسی‌اند،‏ امّا با کردارشان او را انکار می‌کنند.‏»—‏تیتوس ۱:‏۱۶‏.‏

عیسی گفت که «پیامبران دروغین» تعالیم و عقاید خود را گسترش خواهند داد و خود را همانند پرستندگان خدا جلوه می‌دهند.‏ این پرستندگان ادعا می‌کنند که راهشان مورد قبول خداست،‏ اما در واقع چنین نیست.‏ چرا؟‏ چون که خصوصیات و اعمال پرستندگان واقعی خدا را نشان نمی‌دهند.‏—‏مَتّی ۷:‏۱۳-‏۲۳ خوانده شود.‏

۳.‏ چگونه می‌توان پرستندگان واقعی خدا را تشخیص داد؟‏

به پنج مشخصهٔ پرستندگان واقعی خدا توجه کنید:‏

  • پرستندگان واقعی خدا،‏ کتاب مقدّس را به عنوان کلام خدا می‌پذیرند.‏ آنان می‌کوشند که بر طبق اصول این کتاب،‏ زندگی کنند.‏ پس دین حقیقی با دینی که بر اساس عقاید انسان‌هاست،‏ فرق دارد.‏ (‏مَتّی ۱۵:‏۷-‏۹‏)‏ پرستندگان واقعی خدا طبق آنچه که می‌گویند،‏ عمل می‌کنند.‏—‏یوحنا ۱۷:‏۱۷؛‏ ۲تیموتائوس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷ خوانده شود.‏

  •   پرستندگان واقعی خدا نام او،‏ یَهُوَه را جلال می‌دهند.‏ پیامبرانی از قبیل موسی و داود نام خدا را می‌شناختند و آن را به زبان می‌آوردند.‏ (‏خروج ۳:‏۱۵؛‏ مزمور ۸:‏۱‏)‏ عیسی نیز مردم را با نام خدا آشنا کرد.‏ (‏مَتّی ۶:‏۹‏)‏ در منطقه‌ای که شما زندگی می‌کنید،‏ چه کسانی سعی دارند که مردم را با این نام آشنا کنند؟‏—‏یوحنا ۱۷:‏۲۶؛‏ رومیان ۱۰:‏۱۳،‏ ۱۴ خوانده شود.‏

  • پرستندگان واقعی خدا،‏ پادشاهی او را اعلام می‌کنند.‏ خدا،‏ عیسی را به زمین فرستاد تا پیام این پادشاهی را به مردم برساند،‏ چون پادشاهی خدا تنها امید بشر است.‏ عیسی تا روز مرگش در مورد این پادشاهی صحبت کرد.‏ (‏لوقا ۴:‏۴۳؛‏ ۸:‏۱؛‏ ۲۳:‏۴۲،‏ ۴۳‏)‏ او به دوستداران خدا آموخت که پادشاهی خدا را اعلام کنند.‏ شاید کسی با شما نیز در مورد این پادشاهی صحبت کرده باشد.‏ به نظر شما،‏ او احتمالاً چه مذهبی دارد؟‏—‏مَتّی ۲۴:‏۱۴ خوانده شود.‏

  • پرستندگان واقعی خدا جزو این دنیای شریر نیستند.‏ آنان در سیاست و کشمکش‌های اجتماعی دخالت نمی‌کنند.‏ (‏یوحنا ۱۷:‏۱۶؛‏ ۱۸:‏۳۶‏)‏ همچنین نمی‌گذارند که افکار و اعمال بد مردم دنیا بر آنان تأثیر گذارد.‏—‏یعقوب ۴:‏۴ خوانده شود.‏

  • در میان پرستندگان واقعی خدا محبتی بی‌نظیر به چشم می‌خورد.‏ آنان از کلام خدا یاد می‌گیرند که برای مردم هر قوم و نژادی احترام قائل باشند.‏ ادیان دروغین اغلب پشتیبان جنگ ملت‌ها بوده‌اند،‏ اما پرستندگان واقعی خدا از این عمل دوری می‌گزینند.‏ (‏میکاه ۴:‏۱-‏۳‏)‏ آنان با میل و رغبت،‏ وقت و نیروی خود را صرف کمک به دیگران می‌کنند و آنان را تسلّی می‌دهند.‏—‏یوحنا ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵؛‏ ۱یوحنا ۴:‏۲۰ خوانده شود.‏

۴.‏ چه کسانی را می‌توان پرستندگان واقعی خدا خواند؟‏

چه کسانی بر اساس کلام خدا تعلیم می‌دهند،‏ نام خدا را به مردم می‌شناسانند و تنها امید بشر را که پادشاهی خداست،‏ اعلام می‌کنند؟‏ چه کسانی به دیگران محبت می‌ورزند و در جنگ شرکت نمی‌کنند؟‏ نظر شما چیست؟‏—‏۱یوحنا ۳:‏۱۰-‏۱۲ خوانده شود.‏