مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 درس ۳

آیا خبر خوش واقعاً از سوی خداست؟‏

آیا خبر خوش واقعاً از سوی خداست؟‏

۱.‏ نویسندهٔ کتاب مقدّس کیست؟‏

این خبر خوش که مردم تا ابد بر روی زمین زندگی خواهند کرد،‏ در کتاب مقدّس نوشته شده است.‏ (‏مزمور ۳۷:‏۲۹‏)‏ کتاب مقدّس مجموعه‌ای از ۶۶ کتاب است.‏ خدا از ۴۰ مردِ باایمان برای نگارش این کتاب استفاده کرد.‏ حدود ۳۵۰۰ سال پیش،‏ موسی پنج کتاب اول این مجموعه را نوشت و بیش از ۱۹۰۰ سال پیش،‏ مردی به نام یوحنا آخرین کتاب این مجموعه را به پایان رساند.‏ نویسندگان کتاب مقدّس،‏ عقاید چه کسی را نوشتند؟‏ خدا از طریق روح مقدّسش با آنان ارتباط برقرار کرد.‏ (‏۲سموئیل ۲۳:‏۲‏)‏ از این رو،‏ این نویسندگان افکار خدا را به قلم آوردند،‏ نه افکار خود را.‏ پس نویسندهٔ کتاب مقدّس،‏ یَهُوَه است.‏—‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶؛‏ ۲پِطرُس ۱:‏۲۰،‏ ۲۱ خوانده شود.‏

این کلیپ را تماشا کنید:‏ مؤلف کتاب مقدّس کیست؟‏

۲.‏ چگونه می‌توانیم اطمینان یابیم که کتاب مقدّس از طرف خداست؟‏

ما مطمئنیم که کتاب مقدّس از سوی خداست،‏ زیرا آینده را با جزئیاتی دقیق پیشگویی کرده است.‏ هیچ انسانی قادر به چنین کاری نیست.‏ (‏یوشَع ۲۳:‏۱۴‏)‏ تنها خدای قادر مطلق می‌تواند دقیقاً آیندهٔ بشر را پیش‌بینی کند.‏—‏اِشَعْیا ۴۲:‏۹؛‏ ۴۶:‏۱۰ خوانده شود.‏

کتابی که از طرف خداست،‏ باید بی‌نظیر باشد و چنین نیز است.‏ میلیون‌ها نسخه از کتاب مقدّس به چاپ رسیده و به صدها زبان در دسترس مردم قرار گرفته است.‏ با اینکه این کتاب،‏ کتابی قدیمی است با علم و دانش امروزی هماهنگی دارد.‏ همچنین،‏ در نوشته‌های ۴۰ نگارندهٔ آن تضادی دیده نمی‌شود.‏ * به علاوه،‏ کتاب مقدّس به محبتی اشاره می‌کند که فقط خدای یکتا می‌تواند سرچشمهٔ آن باشد.‏ این کتاب چنان قدرتی دارد که می‌تواند زندگی و شخصیت انسان‌ها را به شکلی روشن تغییر دهد.‏ در نتیجه،‏ میلیون‌ها نفر متقاعد شده‌اند که کتاب مقدّس کلام خداست.‏—‏۱تِسالونیکیان ۲:‏۱۳ خوانده شود.‏

این کلیپ را تماشا کنید:‏ چگونه می‌توانیم از درستی کتاب مقدّس یقین یابیم؟‏

 ۳.‏ کتاب مقدّس شامل چه مطالبی است؟‏

پیام اصلی کتاب مقدّس،‏ خبری خوش است که مقصود باشکوه خدا را برای بشر روشن می‌کند.‏ این کتاب توضیح می‌دهد که در آغاز تاریخ بشر،‏ انسان نعمت زندگی در بهشت روی زمین را از دست داد،‏ اما در نهایت این بهشت دوباره برقرار خواهد شد.‏—‏مکاشفه ۲۱:‏۴،‏ ۵ خوانده شود.‏

کتاب مقدّس شامل پندها،‏ قوانین و اصولی است.‏ با خواندن این کتاب پی می‌بریم که خدا در طول تاریخ چه رفتاری با انسان‌ها داشته است.‏ از این رو می‌توانیم با خصوصیات آفریدگارمان آشنا شویم و او را بشناسیم.‏ کلام خدا شرح می‌دهد که چگونه می‌توانیم دوست خدا شویم‏.‏—‏مزمور ۱۹:‏۷،‏ ۱۱؛‏ یعقوب ۲:‏۲۳؛‏ ۴:‏۸ خوانده شود.‏

۴.‏ چگونه می‌توان کتاب مقدّس را درک کرد؟‏

با کمک این بروشور می‌توانید تعالیم کتاب مقدّس را درک کنید.‏ برای این منظور از همان روشی که عیسی بکار می‌بُرد،‏ استفاده شده است.‏ او به آیات اشاره می‌کرد و آن را توضیح می‌داد تا مردم «کتب مقدّس را درک کنند.‏»—‏لوقا ۲۴:‏۲۷،‏ ۴۵ خوانده شود.‏

در زندگی،‏ اخبار بسیاری به گوشمان می‌رسد،‏ اما خبر خوشی که خدا برای ما به ارمغان آورده است خبری بی‌نظیر است.‏ با این حال برخی در برابر این خبر بی‌اعتنا هستند،‏ برخی دیگر خواهان شنیدن آن نیستند.‏ اما نظرات دیگران نباید ناامید و مأیوس‌تان کند.‏ باید بدانید که تنها راه رسیدن به زندگی ابدی،‏ شناخت خدای یکتاست.‏—‏یوحنا ۱۷:‏۳ خوانده شود.‏

 

^ بند 3 به بروشور کتابی برای همهٔ مردم مراجعه فرمایید.‏