مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 درس ۶

چه امیدی برای مردگان وجود دارد؟‏

چه امیدی برای مردگان وجود دارد؟‏

۱.‏ خبر خوش کتاب مقدّس در مورد مردگان چیست؟‏

زمانی که عیسی بر روی زمین خدمت می‌کرد،‏ دوستش ایلعازَر چشم از جهان فرو بست.‏ ایلعازَر در دهکدهٔ بیت‌عَنْیا در نزدیکی اورشلیم زندگی می‌کرد.‏ هنگامی که عیسی به آنجا رسید،‏ چهار روز از مرگ او می‌گذشت.‏ عیسی با مارتا و مریم،‏ خواهران ایلعازَر به سر قبر رفت.‏ به زودی جمعیتی انبوه در آنجا جمع شدند و عیسی او را به زندگی بازگرداند.‏ یقیناً مارتا و مریم با دیدن برادر عزیزشان،‏ شاد و مسرور گشتند.‏—‏یوحنا ۱۱:‏۲۱-‏۲۴،‏ ۳۸-‏۴۴ خوانده شود.‏

مارتا از خبر خوش کتاب مقدّس در مورد مردگان آگاه بود.‏ او می‌دانست که خدا روزی مردگان را به زندگی بر روی زمین باز می‌گرداند.‏—‏ایّوب ۱۴:‏۱۴،‏ ۱۵ خوانده شود.‏

۲.‏ مردگان در چه وضعیتی هستند؟‏

خدا به آدم گفت:‏ «تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت.‏»—‏پیدایش ۳:‏۱۹‏.‏

خدا،‏ انسان را از خاک آفرید.‏ (‏پیدایش ۲:‏۷؛‏ ۳:‏۱۹‏)‏ هنگامی که می‌میریم،‏ هیچ چیز از وجود ما به زندگی خود ادامه نمی‌دهد؛‏ مغزمان از فعالیت باز می‌ایستد و افکارمان از بین می‌رود.‏ برای نمونه،‏ زمانی که ایلعازَر به زندگی بازگشت،‏ تعریف نکرد که در چه وضعیتی بوده است،‏ زیرا مردگان از هیچ چیز آگاه نیستند.‏—‏جامعه ۹:‏۵،‏ ۶،‏ ۱۰ خوانده شود.‏

آیا خدا پس از مرگ،‏ انسان‌ها را در آتش عذاب می‌دهد؟‏ از آنجا که کتاب مقدّس می‌گوید که مردگان از هیچ چیز آگاه نیستند،‏ عذاب آنان در آتش جهنم،‏ تعلیمی نادرست و تهمتی به خداست.‏ حتی فکر کردن به این عمل،‏ برای خدا نفرت‌انگیز است.‏—‏اِرْمیا ۷:‏۳۱ خوانده شود.‏

این کلیپ را تماشا کنید:‏ مردگان در چه وضعیتی هستند؟‏

 ۳.‏ آیا مردگان می‌توانند با ما صحبت کنند؟‏

مردگان نه می‌شنوند،‏ نه می‌توانند با ما صحبت کنند.‏ (‏مزمور ۱۱۵:‏۱۷‏)‏ اما برخی از فرشتگان شریرند و ممکن است با صحبت کردن با انسان‌ها،‏ وانمود کنند که روح مردگان هستند.‏ (‏۲پِطرُس ۲:‏۴‏)‏ یَهُوَه ارتباط برقرار کردن با مردگان را منع کرده است.‏—‏تثنیه ۱۸:‏۱۰،‏ ۱۱ خوانده شود.‏

۴.‏ چه کسانی به زندگی باز خواهند گشت؟‏

بسیاری از کسانی که چشم از جهان فرو بسته‌اند،‏ به زندگی بر روی زمین باز خواهند گشت؛‏ حتی آنانی که خدا را نمی‌شناختند و آنانی که دست به اعمال نادرست می‌زدند.‏—‏مزمور ۳۷:‏۲۹؛‏ اعمال ۲۴:‏۱۵ خوانده شود.‏

کسانی که به زندگی باز می‌گردند،‏ می‌توانند در مورد خدا حقیقت را بیاموزند و با اعمال خود نشان دهند که به عیسی ایمان می‌ورزند.‏ (‏مکاشفه ۲۰:‏۱۱-‏۱۳‏)‏ آنان با انجام دادن اعمال خوب،‏ قادر خواهند بود از زندگی ابدی بر روی زمین برخوردار شوند.‏—‏یوحنا ۵:‏۲۸،‏ ۲۹ خوانده شود.‏

۵.‏ بازگشت مردگان به زندگی کدام خصوصیت یَهُوَه را نشان می‌دهد؟‏

خدا،‏ عیسی مسیح را فرستاد تا جانش را در راه انسان‌ها فدا کند.‏ بدین شکل مردگان می‌توانند دوباره به زندگی بازگردند.‏ این عمل خدا،‏ لطف و محبت بی‌کرانش را نشان می‌دهد.‏ زمانی که مردگان زنده شوند،‏ شما مشتاق دیدن چه کسی هستید؟‏—‏یوحنا ۳:‏۱۶؛‏ رومیان ۶:‏۲۳ خوانده شود.‏