مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

مقدمه

مقدمه

آیا در این ایام سخت که فشار خردکنندهٔ مشکلات از هر سو پیوند زوج‌ها و خانواده‌ها را تهدید می‌کند،‏ می‌توان خانواده‌ای شاد و سعادتمند داشت؟‏ هر چند این بروشور راهنمایی جامع برای مسائل خانوادگی نیست،‏ به اصول و توصیه‌هایی بر اساس کتاب مقدّس اشاره می‌کند که به‌راستی مفید هستند.‏ عمل کردن به این اصول و توصیه‌ها تأثیری به‌سزا بر شادی و سعادت خانوادهٔ شما خواهد داشت.‏