مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 بخش ۵

چگونه صلح و آرامش را با بستگان خود حفظ کنیم؟‏

چگونه صلح و آرامش را با بستگان خود حفظ کنیم؟‏

‏«مهربانی،‏ فروتنی،‏ ملایمت و بردباری را مانند جامه‌ای در بر کنید.‏»—‏کولُسیان ۳:‏۱۲

هنگامی که پیوند ازدواج بسته می‌شود،‏ خانواده‌ای شکل می‌گیرد.‏ واضح است که این پیوند،‏ عشق و احترام شما را به والدینتان از میان نمی‌برد.‏ با این حال باید بدانید که اکنون مهم‌ترین شخص برای شما بر روی زمین همسرتان است.‏ قبول این حقیقت شاید برای شماری از بستگانتان دشوار باشد.‏ اما اصول کتاب مقدّس به شما کمک می‌کند تا تعادل را در این زمینه حفظ کنید و در حالی که خانوادهٔ خود را بنا می‌کنید،‏ صلح و دوستی را نیز با خویشان و بستگان خود حفظ نمایید.‏

 ۱ روابط با بستگان

آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ ‏«به پدر و مادر خود احترام بگذار.‏» (‏اِفِسُسیان ۶:‏۲‏)‏ شما در هر سنی که باشید،‏ لازم است به والدین خود احترام بگذارید.‏ همسرتان نیز نباید در مراقبت از والدین خود کوتاهی کند.‏ پس هرگز از سر حسادت رابطه همسرتان با بستگانش را تهدیدی برای رابطهٔ خود با او ندانید؛‏ زیرا محبت «حسادت نمی‌ورزد.‏»—‏۱قُرِنتیان ۱۳:‏۴؛‏ غَلاطیان ۵:‏۲۶‏.‏

آنچه می‌توانید انجام دهید:‏

  • از اظهار نظرهای کلّی بپرهیزید.‏ نگویید:‏ «خانوادهٔ تو همیشه مرا کوچک می‌کنند» یا «مادر تو از هیچ کار من راضی نیست.‏»‏

  • سعی کنید موقعیت را از دیدگاه همسرتان بنگرید.‏

 ۲ در صورت نیاز قاطع باشید

آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ ‏«مرد پدر و مادر خود را ترک کرده،‏ با زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود.‏» (‏پیدایش ۲:‏۲۴‏)‏ وقتی شما ازدواج می‌کنید والدینتان شاید فکر کنند که هنوز مسئولیتتان را بر عهده دارند و چه بسا بخواهند بیش از حد،‏ در امور زندگی شما دخالت کنند.‏

در چنین وضعیتی شما و همسرتان باید در مورد حد و مرزهایی که می‌خواهید وجود داشته باشد،‏ به توافق برسید و با احترام آن را با بستگان خود در میان بگذارید.‏ (‏امثال ۱۵:‏۱‏)‏ خصوصیاتی همچون تواضع،‏ ملایمت و بردباری سبب ایجاد روابطی گرم و صمیمی با خویشان و بستگان می‌گردد و باعث می‌شود «یکدیگر را با محبت تحمّل کنید.‏»—‏اِفِسُسیان ۴:‏۲‏.‏

آنچه می‌توانید انجام دهید:‏

  • اگر حس می‌کنید که بستگان همسرتان بیش از حد در امور زندگی شما دخالت می‌کنند،‏ موضوع را هنگامی که همسرتان آرام است با او در میان بگذارید.‏

  • با همسر خود در خصوص شیوهٔ حل و فصل مشکلتان به توافق برسید.‏