مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 بخش ۴

رسیدگی به دخل و خرج خانه

رسیدگی به دخل و خرج خانه

‏«فکرها به مشورت محکم می‌شود.‏»—‏امثال ۲۰:‏۱۸

همهٔ ما برای تأمین معاش خانواده به پول نیاز داریم.‏ (‏امثال ۳۰:‏۸‏)‏ کتاب مقدّس اشاره می‌کند که پول تا حدّی امنیت ایجاد می‌کند.‏ (‏جامعه ۷:‏۱۲‏)‏ زوج‌ها باید در مورد امور مالی خانه با هم گفتگو کنند.‏ این کار اغلب دشوار است،‏ اما مانع می‌شود تا امور مالی به پیوند زناشویی‌شان صدمه بزند.‏ (‏اِفِسُسیان ۴:‏۳۲‏)‏ زوج‌ها باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند و به اتفاق هم در مورد مخارج خانه تصمیم‌گیری کنند.‏

 ۱ برنامه‌ریزی حساب‌شده

آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ ‏«کدام یک از شماست که بخواهد برجی بسازد،‏ اما اول ننشیند تا مخارج آن را برآورد کند و ببیند که آیا توان به پایان رساندن آن را دارد،‏ یا نه؟‏» (‏لوقا ۱۴:‏۲۸‏)‏ مهم است که برآورد مخارج خانه را با هم بررسی کنید.‏ (‏عاموس ۳:‏۳‏)‏ تصمیم بگیرید که به چه چیز نیاز دارید و چقدر می‌توانید هزینه کنید.‏ (‏امثال ۳۱:‏۱۶‏)‏ نباید صرفاً چون استطاعت خرید چیزی را دارید،‏ حتماً آن را بخرید.‏ همچنین سعی کنید زیر بار قرض نروید.‏ فقط پولی را خرج کنید که در اختیار دارید.‏—‏امثال ۲۱:‏۵؛‏ ۲۲:‏۷‏.‏

آنچه می‌توانید انجام دهید:‏

  • اگر در آخر ماه پولی باقی بماند با هم تصمیم بگیرید که با آن چه خواهید کرد.‏

  • اگر هزینه‌ها بیشتر از درآمدتان است،‏ لازم است برنامه‌ای مشخص برای هزینه‌ها بگذارید.‏ برای مثال می‌توانید بیشتر در خانه آشپزی کنید و کمتر بیرون غذا بخورید.‏

 ۲ صادق و واقع‌بین باشید

آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ ‏«تلاش می‌کنیم که نه تنها در نظر یَهُوَه،‏ بلکه همچنین در نظر مردم،‏ در همهٔ امور صادقانه عمل کنیم.‏» (‏۲قُرِنتیان ۸:‏۲۱‏)‏ با همسر خود در خصوص درآمدتان و هزینه‌ها صادق باشید.‏

هنگامی که می‌خواهید در مورد امور مالی خانه تصمیمی بزرگ بگیرید،‏ حتماً با همسر خود مشورت کنید.‏ (‏امثال ۱۳:‏۱۰‏)‏ گفتگو در مورد امور مالی سبب می‌شود که صلح در خانه برقرار باشد.‏ درآمدتان را نه پول خود،‏ بلکه پول خانوادهٔ خود بدانید.‏—‏۱تیموتائوس ۵:‏۸‏.‏

آنچه می‌توانید انجام دهید:‏

  • در مورد مبلغی که هر یک از شما می‌تواند بدون مشورت با دیگری خرج کند،‏ به توافق برسید.‏

  • قبل از آن که خانواده‌تان با مشکل بزرگ مالی روبرو شود،‏ لازم است که مرتباً در مورد امور مالی خانه با هم گفتگو کنید.‏